Kronikk: Valget i USA har parkert kampen mot multinasjonale selskapers skattetriksing

Mellomvalget i USA er avgjørende for om USA skal være en sterk støttespiller for det internasjonale arbeidet for å slå ned på multinasjonale selskapers skattetriksing. Dette skriver Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter og Ron B. Davies (University College Dublin og tilknyttet Skatteforsk) om i et innlegg i Aftenposten 15. november. 

Multinasjonale selskaper utnytter smutthull i skattereglene for å flytte overskudd til land med lav skatt og dermed kraftig redusere sin totale skatteregning. Ny forskning fra Skatteforsk anslår at multinasjonale selskaper flytter 36 prosent av overskuddet sitt til skatteparadiser. Slik overskuddsflytting gjør at høyskattland som Norge får mindre inntekter fra selskapsskatten. Da må resten av oss betale mer skatt eller regningen reduseres, og dermed nivået på offentlige tjenester.

Selv om økonomien er global, er skattesystemene nasjonale. Dette kan multinasjonale selskaper benytte seg av. Enhver internasjonal koordinering av skatteregler er avhengig av å ha USA med på laget ettersom amerikanske selskaper står for store utenlandsinvesteringer og USA er verdens største mottager av utenlandsk kapital.

Biden-administrasjonen har vært en sterk støttespiller for det internasjonale arbeidet med å slå ned på multinasjonale selskapers aggressive skattestrategi. Mellomvalget er avgjørende ettersom enhver skatteendring må godkjennes av begge kamre i Kongressen.

Derfor må Norge og resten av verden finne ut hvordan vi kan tette skattehullene så godt vi kan på egen hånd fremover, også om det blir uten USA. 

Det kan ikke være sånn at valget i USA og marginale endringer i mandatfordelingen i Kongressen skal være med og avgjøre hvor mange sykehjemsplasser vi kan tilby i fremtiden.

 

Les hele innlegget her.

Interessert i skatteplanlegging og skatteparadis? Sjekk ut Skatteforsk sin temaside.

Published 17. november 2022 - 20:37 - Updated 17. november 2022 - 20:37