NMBU-podkast om formueskatt

  • NMBU-podkast om formueskatt

    Formuesskatten engasjerer befolkningen, men ikke alle er like sikre på hva dette er for skatteform og hvordan den påvirker samfunnet. Stipendiat Marie Bjørneby forklarer og svarer på spørsmål om denne skatten i denne episoden av NMBU-podden.

SKATTEFORSK-stipendiat Marie Bjørneby deltar denne uken i NMBUs nye podkast "NMBU-podden" i en episode som tar for seg formueskatten.

NMBU-podkast om formueskatt

Denne høsten lanserte NMBU en egen podkastserie som tar opp alt det interessante som skjer på NMBU. Denne høsten har SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning ved NMBU Handelshøyskolen gjort seg bemerket i samfunnsdebatten med sin rapport om formueskatt.

 Rapporten som SKATTEFORSK hadde laget sammen med Frischsenteret på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet handlet om virkningen av formueskatten, med søkelys på små og mellomstore bedrifter.  Er formueskatten negativ for arbeidsplasser? Hovedresultatet fra denne analysen var tvert imot at økt formuesskatt i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i disse bedriftene.

Denne rapporten bidro til en opphetet politisk debatt med medieomtale, debatter og leserinnlegg, som innimellom bar preg av mange tunge faguttrykk.

Derfor ønsket NMBU å lage en podkast som kunne snakke mer grunnleggende om formueskatten. Hva er dette for skatt, hva er poenget med denne skatten og hvordan påvirker den samfunnet?

I podkasten deltar Marie Bjørneby fra SKATTEFORSK. Hun er doktorgradsstipendiat ved NMBU handelshøyskolen og tidligere seniorrådgiver i Finansdepartementet og er en av forfatterne bak rapporten.

Podkasten finner du der du vanligvis laster ned podkaster, eller på https://nmbupodden.libsyn.com/

Published 5. november 2020 - 11:29 - Updated 16. november 2020 - 15:23