Webinar: Koronakrisen etter 22 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Skatteforsk deltar i et forskningsprosjekt Frischsenteret gjennomfører sammen med NAV med analyser av utviklingen i permitteringer og oppsigelser i Norge, som også har dreid seg om mønstre i tilbakevending til jobb. De nyeste resultatene fra dette prosjektet blir presentert på webinaret 21. oktober.

Siden mai har arbeidsmarkedet tatt seg opp, arbeidsledigheten har falt og de fleste permitterte er nå tilbake i jobb. Likevel er arbeidsledigheten fremdeles på et svært høyt nivå.

Utfra kunnskap fra tidligere perioder med høy arbeidsledighet er det forventet at tilbakevendingen til jobb langt fra er tilfeldig fordelt på tvers av grupper. En viktig grunn er at ulike næringer utvikler seg forskjellig. Men selv innen næringer er det grunn til forvente forskjellige mønstre. Formålet med kartleggingen som blir omtalt på webinaret er å avdekke hvor sterk denne sorteringen er og hvilke dimensjoner som er viktige. Ikke minst for utformingen av tiltak er det viktig med kunnskap om hvem som nå er ledige.

Koronakrisen har også rammet arbeidstakere som var ledige før krisen satt inn og vi vil også presentere omfang og mønstre i tilbakevendingen til jobb for denne gruppen, sammenliknet med erfaringene til samme gruppe året før.

Webinaret avholdes onsdag 21. oktober kl. 08.30 - 09.45. Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer. Det vil bli gjort opptak av webinaret. Registrering er nødvendig, men godkjenning er automatisk.

Registrering gjøres her.

Mer informasjon om webinaret finner du også her

Published 20. oktober 2020 - 15:09 - Updated 30. juni 2021 - 16:24