Nyheter

Call for papers: Forskermøtet 2020

Call for papers: Forskermøtet 2020

We welcome all to our marvellous NMBU campus in Ås for the 42nd Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists on January 6 – 7, 2020

 

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen onsdag 11. september kl. 12.15 i rom T452 av Lassi Ahlvik, NHH. 

Nye PhD-studenter ved SKATTEFORSK

Nye PhD-studenter ved SKATTEFORSK

Julie Brun Bjørkheim og Andreas Økland er i gang med sine doktorgrader i offentlig økonomi ved SKATTEFORSK.

 

Studentar lar seg ikkje dulte

Studentar lar seg ikkje dulte

Billeg digital dulting kan ikkje erstatte personleg oppfølging, som universiteta ikkje har ressursar til å gi alle studentane.

Ny publikasjon i American Economic Review

Ny publikasjon i American Economic Review

Kor utbreidd er skatteunndragelse  - og kva betyr dette for faktisk ulikhet? I ein ny artikkel i American Economic Review brukar Annette Alstadsæter, Niels Johannesen og Gabriel Zucman nye data til å sjå nærare på fordelingen av skjulte utanlandsformuer i Skandinavia og kva dette betyr for målinga av ulikhet. 

Bompengeparadokset

Bompengeparadokset

Bompenganes to hovudmål er finansiering og miljø. Det første tilseier mindre og det andre meir synlige bompengar.

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Eit partssamansatt utval la i dag fram ein rapport med anbefaling om å fjerne fiskeflåtens rabatt i CO2-avgifta, samt å innføre ei kompensasjonsordning basert på fyrstehandsverdi. Skatteforsk's Alstadsæter var del av mindretalet som meinte at den føreslåtte kompensasjonsordninga er ein prissubsidie med uklare insentiv-, omfordelings- og miljøeffektar som berre kan forsvarast innført som ei tidsavgrensa overgangsordning.

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen - NMBU onsdag 29.mai kl 12.15 ved Martin Blomhoff Holm, UiO

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Skatteforsk legger fram forskningsresultater på det fordelingsmessige skattegapet som følge av ulovlig kapitalflukt og skjulte utenlandsformuer.

Heia eigedomsskatt!

Heia eigedomsskatt!

Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten. Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikhet og auke verdiskaping.

Upcoming conference: "Value-Added of Value-Added Taxes"

Upcoming conference: "Value-Added of Value-Added Taxes"

The World Bank, the Office of Tax Policy Research at the University of Michigan, Columbia University and the Norwegian University of Life Sciences jontly organize a conference on the VAT. The conference takes place in the World Bank in Washington DC (818 H Street, NW) on May 9-10, 2019. Registration deadline is April 22, 2019.

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Tre norske ungdommer tar opp kampen mot vår tids største utfordringer i webserien MISSION IMPACT. Og Skatteforsk er med.

Misforstått dugnad

Misforstått dugnad

«Dugnadssal» har blitt big business, men er i praksis tvangskjøp av skrot.

Skattegap i Europaparlamentet

Skattegap i Europaparlamentet

Europaparlamentets TAX3 Special Committe inviterte 24.januar til offentlig høring om berekning og bekjempelse av skattegapet. 

PhD scholarship in Public Economics

PhD scholarship in Public Economics

We are seeking a PhD candidate for a paid position related to the project Behavioral Responses to Taxes. Application deadline is March 1, 2019.

Stipend til skatteøkonomisk forskning

Stipend til skatteøkonomisk forskning

Nordiske Skattevitenskaplige Forskningsråd (NTRC) deler ut stipend til skatteøkonomiske og -juridiske forskningsprosjekt, med søknadsfrist 1. april 2019.

Kven eig pengane i skatteparadis?

Kven eig pengane i skatteparadis?

Det ser ikkje ut til å vera nokon samanheng mellom skattenivået i eit land og bruken av skatteparadis.  

Skatteforsk i nytt NFR-utvalg

Skatteforsk i nytt NFR-utvalg

Forkningsrådet oppretter nytt planutvalg for satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer. Og Skatteforsk er med.

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Science avslørar at store samfunnsøktører bruker skatteparadis for å dekke over investeringar i miljøskadelege verksemder. Skatteforsk’s Gabriel Zucman og Annette Alstadsæter er blant dei som er intervjua i saka.

Skatteforsk i Studio 2 på NRK P2

Skatteforsk i Studio 2 på NRK P2

Politirazzia av Tysklands største bank.

Call for Papers: Conference on the Value Added of Value-Added Taxes

Call for Papers: Conference on the Value Added of Value-Added Taxes

This conference aims to bring together leading researchers and policy makers to discuss recent research on value-added taxes (VATs), with relevance for lower-income countries.
Time and place: May 9-10, 2019, Washington D.C.
Submission Deadline: November 30.

Skattetilpassing smittar

Skattetilpassing smittar

Ny forsking viser at fleire deltar i skatteplanlegging dersom andre i familien også gjer det. Nettverk aukar kunnskap og endrar normer, noko som kan føre til auka deltaking i skatteplanlegging.

Skatteforsk i ECB

Skatteforsk i ECB

Foredrag om skjulte utenlandsformuer i den Europeiske Sentralbanken

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Suksess har sin pris – i alle fall kvinners suksess. Eit karrierehopp for kvinner doblar sjansen for skilsmisse.

Høgtflygande gebyr under radaren

Høgtflygande gebyr under radaren

Samanliknbare totalprisar kan gjere det vanskelegare for flyselskapa å samle inn ekstragebyr frå kundane.

Halvdagskonferanse om utvikling og ulikhet

Halvdagskonferanse om utvikling og ulikhet

25. oktober 2018 arrangerer Tankesmien Agenda halvdagskonferanse om Utvikling og Ulikhet, der både nasjonale og internasjonale politikarar deltar i debatten.  Og Skatteforsk er med.

IIPF2018 i Tampere, Finland.

IIPF2018 i Tampere, Finland.

Skatteforsk sterkt representert på internasjonal konferanse

Lønn som fortjent?

Lønn som fortjent?

Lønnsforskjeller mellom kolleger fører til lavere produktivitet, men kun dersom årsaken til lønnsforskjellene ikke er åpenbar.

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Seminar på Fagforeningenes hus, onsdag 15.august kl. 14-15: Svart økonomi i skatteparadis – hvem er det som skjuler penger og hvilke konsekvenser har det?

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

Gabriel Zucman med ny kronikk om skatteparadis og skatteunndragelse i New York Times 3.juli 2018.

Ny publikasjon i Public Finance Review

Ny publikasjon i Public Finance Review

Høgare skattesatsar fører til meir skatteunndragelse er eitt av funna i Skatteforsks nye artikkel "Tax Incentives and Noncompliance. Evidence from Swedish Micro Data".

30-års jubileumskonferanse for Office for Tax Policy Research (OTPR) ved University of Michigan, Ann Arbor.

30-års jubileumskonferanse for Office for Tax Policy Research (OTPR) ved University of Michigan, Ann Arbor.

22. og 23. juni feira OTPR 30 år saman med ei rekke av verdas fremste skatteforskarar. Og Skatteforsk var med.

Ny publikasjon på VoxEU

Ny publikasjon på VoxEU

Skatteforsks nye populærvitenskaplige artikkel "Tax Evasion and Inequality" gikk rett til tops på nedlastningslistene.

The Missing Profits of Nations

The Missing Profits of Nations

Ny forskning omtalt av New York Times og Wall Street Journal: Multinasjonale selskap flyttar 40% av overskudda sine til skatteparadis kvart år.

Sukkeravgift og brysame tollgrenser

Sukkeravgift og brysame tollgrenser

Svigerfars brysame genser viser at fjerning av fribeløpet ved varekjøp frå utlandet kan bli utfordrande i praksis. 

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny forskning avdekker den skjulte verdenen med finansielle transaksjonar via skatteparadis. 

Skatteforsk i OECD

Skatteforsk i OECD

OECD Conference on wealth inequalities: Measurement and policies

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Velkomment til eit potpurri av 3 korte foredrag onsdag 2. mai, 2018, kl. 13.15-14.30.

Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Populærvitenskaplig seminar med diskusjon og vafler, onsdag 26. september, 2018, ved Ragnar Torvik fra NTNU.

Oppdatering: Presentasjonen er nå lagt ut til nedlasting under.

Kva er eit skatteparadis?

Kva er eit skatteparadis?

To år etter Panama Papers har ein framleis ikkje blitt enige internasjonalt om ei liste over skatteparadis.

Dialogseminar med NORAD

Dialogseminar med NORAD

Velkommen på foredraget “Hidden wealth in tax havens – extent and distribution” mandag 16.april kl 10.15-10.45.

Tre triks mot skattetriksing

Tre triks mot skattetriksing

Norge bør avgrense skattefrådrag for royalty, endre offentleg anbudspraksis og kreve åpenhet om eigarskap og skatteforhold.

Patentboksar i ugrei skattekonkurranse

Patentboksar i ugrei skattekonkurranse

Patentboksar innan EU truar norsk FoU-støtte og legg til rette for utholing av det norske skattegrunnlaget.

Ineffektive effektiviseringskutt

Ineffektive effektiviseringskutt

Offentleg sektor skal effektivisere, men utan å kunne kutte i lovpålagd byråkrati. Til dømes kostar doble eksamenssett i universitetssektoren grovt rekna 40 millionar i året.

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

"Ti ting du må vite før du søker jobb"

Sett av datoen: Onsdag 14.februar kl 12.15 i Festsalen, Urbygningen NMBU.

 

Faktabaserte fake news?

Faktabaserte fake news?

Offentlig statistikk kan både feil- og misbrukast, og det er god grunn til å vere skeptisk til enkle konklusjonar.

Underground activities and labour market performance

Underground activities and labour market performance

Forskningsseminar onsdag 28.februar kl 13.15 ved Birthe Larsen, Copenhagen Business School.
 

Does the wealth tax kill jobs?

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Skatteforsk arrangerer frukostseminar på Handelshøyskolen NMBU fredag 15.desember kl 9-10:

Marianne Marthinsen: “Finanspolitikk – teori møter praksis”

Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

Tirsdag er det duket for åpent seminar om skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer på NMBU. Her legges det frem ny forskning som blant annet viser at skjulte formuer medfører at europeiske land tapte nær 500 milliarder kroner på privatpersoners skatteunndragelse i 2016.

Oppslag om skatteparadis i The Economist

Oppslag om skatteparadis i The Economist

I september kom to nye NBER working papers om skatteparadis frå SKATTEFORSK-prosjektet "How to tax capital in a globalized world?", og begge har fått oppslag i The Economist.

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

Seminar with Gabriel Zucman (UC Berkeley) and Tax Director Hans Christian Holte at NMBU October 25, 2017: HIDDEN WEALTH IN TAX HEAVENS

Superrike skattesnytarar

Superrike skattesnytarar

Nærare 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten - og så startar dei å varig betale meir skatt.

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Anbefales: Gabriel Zucman intervjua på Bloomberg om resultata frå den nye studien "Tax evasion and inequality".

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

BBS World Service presenterte i dag podcasten Tax Havens i serien 50 Things That Made the Modern Economy, der dei forklarer fenomenet skatteparadis og Gabriel Zucman’s metode for å berekne skjulte utenlandsformuer.

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Read Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman in The Guardian.

The Washington Post:

The Washington Post:

"The ultra-rich are hiding way more money overseas than anyone realized"

De rikeste blant oss snyter mest

De rikeste blant oss snyter mest

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt gjer at rike privatpersonar bruker aksjeselskap som sparebøsse, og store delar av inntekta deira synast såleis ikkje i inntektsstatistikkane. Skattereglane kan bidra til å skjule ulikhet i både inntekt og formue.

Trump på skattejakt

Trump på skattejakt

Nyleg la Trump-administrasjonen fram ein plan for skattereform som både vil kunne løyse problem og samtidig skape nye.

Eit halvt oljefond årlig

Eit halvt oljefond årlig

Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas land årleg går glipp av minst 3,600 milliardar kroner i skatteinntekter. I denne kronikken drøftar vi nærare kva eit skatteparadis er og gjev ein oversikt over dagens verkemiddel mot skjulte bankkontoar i skatteparadis.

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskatten har ein fortreffelig bi-effekt: informasjon. Bare spør danskane om kor viktig det er.

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.