Nyheter

Corporate profit shifting

The Missing Profits of Nations

Ny forskning omtalt av New York Times og Wall Street Journal: Multinasjonale selskap flyttar 40% av overskudda sine til skatteparadis kvart år.

Pakker

Sukkeravgift og brysame tollgrenser

Svigerfars brysame genser viser at fjerning av fribeløpet ved varekjøp frå utlandet kan bli utfordrande i praksis. 

Tweet - VoxEU

Ny publikasjon på VoxEU

Skatteforsks nye populærvitenskaplige artikkel "Tax Evasion and Inequality" gikk rett til tops på nedlastningslistene.

Offshore banking

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny forskning avdekker den skjulte verdenen med finansielle transaksjonar via skatteparadis. 

OECD

Skatteforsk i OECD

OECD Conference on wealth inequalities: Measurement and policies

Nærings- og fiskeridepartementet

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Velkomment til eit potpurri av 3 korte foredrag onsdag 2. mai, 2018, kl. 13.15-14.30.

Ragnar Torvik, NTNU

Forskingsseminar: Ragnar Torvik

Forskingsseminar onsdag 26. september, 2018, ved Ragnar Torvik fra NTNU.

Skatteparadis.

Kva er eit skatteparadis?

To år etter Panama Papers har ein framleis ikkje blitt enige internasjonalt om ei liste over skatteparadis.

Norad

Dialogseminar med NORAD

Velkommen på foredraget “Hidden wealth in tax havens – extent and distribution” mandag 16.april kl 10.15-10.45.

Kreativ skatteplanlegging

Tre triks mot skattetriksing

Norge bør avgrense skattefrådrag for royalty, endre offentleg anbudspraksis og kreve åpenhet om eigarskap og skatteforhold.

Patenter

Patentboksar i ugrei skattekonkurranse

Patentboksar innan EU truar norsk FoU-støtte og legg til rette for utholing av det norske skattegrunnlaget.

   Studenteksamen

Ineffektive effektiviseringskutt

Offentleg sektor skal effektivisere, men utan å kunne kutte i lovpålagd byråkrati. Til dømes kostar doble eksamenssett i universitetssektoren grovt rekna 40 millionar i året.

Kristin Skogen Lund

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

"Ti ting du må vite før du søker jobb"

Sett av datoen: Onsdag 14.februar kl 12.15 i Festsalen, Urbygningen NMBU.

Pixabay

Faktabaserte fake news?

Offentlig statistikk kan både feil- og misbrukast, og det er god grunn til å vere skeptisk til enkle konklusjonar.

Birthe Larsen

Underground activities and labour market performance

Forskningsseminar onsdag 28.februar kl 13.15 ved Birthe Larsen, Copenhagen Business School.
 

Knut Røed

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.

Marianne Marthinsen

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Skatteforsk arrangerer frukostseminar på Handelshøyskolen NMBU fredag 15.desember kl 9-10:

Marianne Marthinsen: “Finanspolitikk – teori møter praksis”

Ill. skatteflukt

Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

Tirsdag er det duket for åpent seminar om skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer på NMBU. Her legges det frem ny forskning som blant annet viser at skjulte formuer medfører at europeiske land tapte nær 500 milliarder kroner på privatpersoners skatteunndragelse i 2016.

Screenshot The Economist on Facebook

Oppslag om skatteparadis i The Economist

I september kom to nye NBER working papers om skatteparadis frå SKATTEFORSK-prosjektet "How to tax capital in a globalized world?", og begge har fått oppslag i The Economist.

money laundring

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

Seminar with Gabriel Zucman (UC Berkeley) and Tax Director Hans Christian Holte at NMBU October 25, 2017: HIDDEN WEALTH IN TAX HEAVENS

Kopi deler forside DN 4.juli 2017

Superrike skattesnytarar

Nærare 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten - og så startar dei å varig betale meir skatt.

Gabriel Zucman intervjues på Bloomberg om tax evasion and inequality.

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Anbefales: Gabriel Zucman intervjua på Bloomberg om resultata frå den nye studien "Tax evasion and inequality".

BBC World Service

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

BBS World Service presenterte i dag podcasten Tax Havens i serien 50 Things That Made the Modern Economy, der dei forklarer fenomenet skatteparadis og Gabriel Zucman’s metode for å berekne skjulte utenlandsformuer.

penger

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Read Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman in The Guardian.

Offshore accounts

The Washington Post:

"The ultra-rich are hiding way more money overseas than anyone realized"

Taxhaven

De rikeste blant oss snyter mest

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

mind the gap

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt gjer at rike privatpersonar bruker aksjeselskap som sparebøsse, og store delar av inntekta deira synast såleis ikkje i inntektsstatistikkane. Skattereglane kan bidra til å skjule ulikhet i både inntekt og formue.

dollars treasure hunt taxes

Trump på skattejakt

Nyleg la Trump-administrasjonen fram ein plan for skattereform som både vil kunne løyse problem og samtidig skape nye.

Panama Papers

Eit halvt oljefond årlig

Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas land årleg går glipp av minst 3,600 milliardar kroner i skatteinntekter. I denne kronikken drøftar vi nærare kva eit skatteparadis er og gjev ein oversikt over dagens verkemiddel mot skjulte bankkontoar i skatteparadis.

Skatt, formue

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskatten har ein fortreffelig bi-effekt: informasjon. Bare spør danskane om kor viktig det er.

Forskning på skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.