Nyheter

Ny artikkel fra innovasjonsprosjekt i samarbeid med Helfo

Ny artikkel fra innovasjonsprosjekt i samarbeid med Helfo

Gjennom prosjektet skal det ved hjelp av stordata og maskinlæring utvikles digitale verktøy for å forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner.

Skattlegging av multinasjonale selskaper på agendaen i Davos

Skattlegging av multinasjonale selskaper på agendaen i Davos

Se Gabriel Zucman i panelsamtalen «Is Global Tax Reform Stalling?» under World Economic Forum.

NMBU får nytt skattesenter

NMBU får nytt skattesenter

Forskningsrådet løyver 30 millionar til eit nytt senter for skatteøkonomisk forsking ved NMBU. Metodane senteret skal utvikle kan brukast av skatteetatar verda over til å forbetre regelverket og til sjuande og sist gjere det grøne skiftet mogleg.

Call for papers: Workshop on the Economics of Taxation

Call for papers: Workshop on the Economics of Taxation

The next edition of the Workshop on the Economics of Taxation will be held at the Faculty of Economics and Business of the University of Barcelona from May 31st to June 1st 2023.

Forskningen ved Skatteforsk (NMBU) brukes av næringsliv og myndigheter

Forskningen ved Skatteforsk (NMBU) brukes av næringsliv og myndigheter

Skatteforsk på NMBU Handelshøyskolen ble nylig tildelt 30 millioner kroner av Norges forskningsråd, til et nytt senter for skatteøkonomisk forsking. Tildelingen kommer etter intense år med arbeid for bygge Skatteforsk. Interessen for forskningen til Annette Alstadsæter og hennes tilknyttede forskere har økt jevnt; fra myndigheter, næringsliv, akademia og medier i inn- og utland. Og den nye kunnskapen de har skapt, brukes i viktige miljøer, blant annet i næringslivet og hos skattemyndighetene.

Boklansering: SKJULT – skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

Boklansering: SKJULT – skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

Velkommen til frokost-lansering 19. januar av Tax Justice Norges nye bok, der Julie Brun Bjørheim og Andreas Økland har bidratt med en artikkel.

Ny forskning: Høyere formuesskatt gir høyere sysselsetting i familieeide bedrifter

Ny forskning: Høyere formuesskatt gir høyere sysselsetting i familieeide bedrifter

Nylig ble artikkelen «An Imperfect Wealth Tax and Employment in Closely Held Firms» av Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed publisert i Economica.

Skatteforsk deltok hos Boligøkonomisk nettverk

Skatteforsk deltok hos Boligøkonomisk nettverk

Andreas Økland presenterte prosjektet «Increasing cross-border ownership of real estate: Evidence from Norway?” på Høyres Hus tirsdag.

Ny forskning: Økning i utenlandsk eierskap i eiendom

Ny forskning: Økning i utenlandsk eierskap i eiendom

I et nytt working paper bruker Annette Alstadsæter og Andreas Økland norske data til å beregne utbredelsen av utenlandske eiere av norsk eiendom. Les mer om forskningen og medieomtalen her.

Kronikk: Valget i USA har parkert kampen mot multinasjonale selskapers skattetriksing

Kronikk: Valget i USA har parkert kampen mot multinasjonale selskapers skattetriksing

Nivået på norske offentlige tjenester kan nå bestemmes av en håndfull amerikanske velgere, skriver Annette Alstadsæter og Ron B. Davies i Aftenposten.

Alstadsæter hedret for godt språk i forskningsformidlingen

Alstadsæter hedret for godt språk i forskningsformidlingen

– I forskning, undervisning og formidling utviser prisvinneren en svært høy bevissthet om språk. Hun kombinerer levende formidling med høy språklig presisjon, heter det i Språkutvalgets begrunnelse for tildelingen av NMBUs språkpris til professor Annette Alstadsæter.

 

Sveriges Finanspolitiske Råd: Konferanse om økonomisk ulikhet

Sveriges Finanspolitiske Råd: Konferanse om økonomisk ulikhet

Se Finanspolitiska Rådets konferanse om økonomisk ulikhet, der Annette Alstadsæter var moderator.

Kronikk: Fra grøft til grøft i pengepolitikken?

Kronikk: Fra grøft til grøft i pengepolitikken?

Styringsrenten ble en periode satt for lavt. Nå er det fare for at den økes for raskt. Norges Bank kan ha gått fra den ene grøfta til den andre, skriver Knut Røed i Dagens Næringsliv.

Disputas 1. november: Andreas Økland

Disputas 1. november: Andreas Økland

Andreas Øklands doktorgradsarbeid viser hvordan eiendom både i Norge og utlandet kan fungere som skjulte pengebinger. Tirsdag 1. november forsvarer han doktorgraden.

Ny forskningsartikkel: Hvordan påvirker formuesskatten sparing?

Ny forskningsartikkel: Hvordan påvirker formuesskatten sparing?

Effekten avhenger av utformingen av skattegrunnlaget, finner Annette Alstadsæter, Marie Bjørneby, Wojciech Kopczuk, Simen Markussen, og Knut Røed i en ny artikkel i AEA Papers and Proceedings.

Ny forskningsartikkel: The Missing Profits of Nations

Ny forskningsartikkel: The Missing Profits of Nations

I en kommende artikkel i det internasjonale topptidsskriftet Review of Economic Studies anslår Thomas Tørsløv, Ludvig Wier og Gabriel Zucman at multinasjonale selskaper årlig flytter over en tredel av overskuddet til skatteparadiser. 

Kan vi få slutt på skatteparadiser med en global avtale?

Kan vi få slutt på skatteparadiser med en global avtale?

Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter deltar i en panelsamtale hos Changemaker og Kirkens Nødhjelp torsdag 29. september.

Kronikk i DN: Ikke skyt budbringeren – strømprisene

Kronikk i DN: Ikke skyt budbringeren – strømprisene

De høye strømprisene forteller oss at vi må redusere gapet mellom tilbud og etterspørsel. Å skyte budbringeren og sette strømprisen kunstig lav hjelper lite – faren for rasjonering og blackout øker, skriver Knut Einar Rosendahl og Olvar Bergland i Dagens Næringsliv.

Kronikk i DN: Strømstøtten kan enkelt gjøres bedre

Kronikk i DN: Strømstøtten kan enkelt gjøres bedre

Med litt justering kan strømstøtten bli et strømpolitisk kinderegg, med bedre incentiver, mer omfordeling, og mindre sløsing, skriver Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Rolf Golombek i Dagens Næringsliv.

4th World Bank Conference: Global Tax Equity

4th World Bank Conference: Global Tax Equity

Sign up online or attend in person in Washington DC September 22-23.

New paper: The effects of stricter employment protection

New paper: The effects of stricter employment protection

In a new paper, Dinara Alpysbayeva and Stijn Vanormelingen (KU Leuven) show and quantify the extent of labor misallocation induced by stricter employment protection legislation in Belgium.

We are hiring!

We are hiring!

We have an avialable postdoctoral position in public economics, with particular emphasis on tax havens, illicit finance, and real estate markets.
Application deadline: August 20, 2022.

Call for papers: Conference on Global Tax Equity

Call for papers: Conference on Global Tax Equity

Skatteforsk is a co-organiser of the fourth edition of the World Bank tax conference, that will be held online and in Washington DC September 22-23, 2022.

Ny forskning viser kor mykje utlendingar eig av Norge.

Ny forskning viser kor mykje utlendingar eig av Norge.

Stadig meir av norske eigedomsverdiar ser ut til å eigast frå utlandet, og då spesielt frå skatteparadis som Luxembourg. Les den nye artikkelen her.

Dubai-avsløringene på Ekko

Dubai-avsløringene på Ekko

Hos Ekko 11. mai diskuterer Annette Alstadsæter Dubai-avsløringene og viktigheten av økonomisk åpenhet mellom land.

Hvordan står det til i det svenske pensjonssystemet?

Hvordan står det til i det svenske pensjonssystemet?

Jobb og et lengre arbeidsliv er avgjørende for pensjonene, skriver medlemmene av Sveriges finanspolitiske råd i en kronikk basert på rådets nyeste rapport.

Ny forskning: Påvirker overskuddsflytting lønninger?

Ny forskning: Påvirker overskuddsflytting lønninger?

I et nytt working paper "Pennies from Haven: Wages and Profit Shifting" undersøker forskere sammenhengen mellom lønn og tilknytning til skatteparadis. 

Eiendomsformuer skjult i Dubai

Eiendomsformuer skjult i Dubai

Ny forskning ved Skatteforsk gir et unikt innblikk i hvem som eier eiendom i skatteparadiset Dubai.

New report: Real estate wealth hidden in Dubai

New report: Real estate wealth hidden in Dubai

New research gives unique insight of who owns properties in the tax haven of Dubai. Read the paper here.

Intervju: Doktorgradsstipendiat i New York

Intervju: Doktorgradsstipendiat i New York

Arbeid med doktorgraden på Butler Library i hverdagene, og kunst, kultur og matopplevelser i helgene. Slik beskriver Julie Brun Bjørkheim månedene på utveksling ved Columbia University i New York.

Konferanse: Uncovering hidden wealth – ways to stop offshore secrecy

Konferanse: Uncovering hidden wealth – ways to stop offshore secrecy

10. mai arrangerer EU Tax Observatory og Oxfam IBIS en konferanse i København om det nyeste innen skatteparadis.

Skatteamnesti har gitt gode resultater

Skatteamnesti har gitt gode resultater

De som har formuer i skatteparadis og har benyttet seg av myndighetenes tilbud om skatteamnesti, kan finne smutthull. Men gjør de det?

Ny Covid-rapport: Økt ulikhet i arbeidslivet

Ny Covid-rapport: Økt ulikhet i arbeidslivet

Arbeidsledige, lavlønte og innvandrere er dem som har blitt rammet hardest av nedstengningene.

Om hemmelighold og skatteunndragelse på Svart økonomikonferansen 2022

Om hemmelighold og skatteunndragelse på Svart økonomikonferansen 2022

Det er behov for lovendringer for effektivt å kunne straffeforfølge et selskap.

Kronikk: Sjefane tjener når staten taper

Kronikk: Sjefane tjener når staten taper

Når multinasjonale selskap unngår skatt i Norge, får dei ansatte ein del av kaka. Men de som allereie har høg lønn, tjener aller mest på skatteparadisaktiviteten, skriv Annette Alstadsæter.

Kronikk: Det hjelper lite om skattereglane i teorien er gode dersom ingen forstår dei

Kronikk: Det hjelper lite om skattereglane i teorien er gode dersom ingen forstår dei

“Skattesystemets verknad på økonomien avheng av korleis folk faktisk oppfattar og tilpassar seg reglane, ikkje av korleis teorimodellar seier at folk burde oppføre seg,” skriv Annette Alstadsæter i Dagens Næringsliv.

Do you want to join our tax haven research team?

Do you want to join our tax haven research team?

We are looking for a new PhD Fellow for an exciting ongoing project related to tax havens and illicit finance, in cooperation with the EU Tax Observatory.
Application deadline: March 4, 2022.
Apply here: JobbNorge.

Kronikk: Kriseforskning – eller forskningskrise?

Kronikk: Kriseforskning – eller forskningskrise?

Skal krisehåndteringen gjøres mer kunnskapsbasert må vi klare å produsere beskrivelser og analyser i tilnærmet sanntid, skriver Simen Markussen.

Covid-19: Konsekvenser for innvandreres arbeidsmuligheter

Covid-19: Konsekvenser for innvandreres arbeidsmuligheter

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd studerer hvordan pandemien har påvirket ansettelser og arbeidsledighet blant innvandrere. Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed har bidratt med et kapittel om hva pandemien kan lære oss om innvandring og utforming av trygdesystemet.

Folkehelsen etter covid-19

Folkehelsen etter covid-19

Koronapandemien gir mange lærdommer om hvordan beredskapen i Norge og ellers i verden kan styrkes. I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet oppsummerer blant annet Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum hvilke helsekonsekvenser endringene i arbeidslivet kan ha forårsaket.

Kronikk: Forby skalselskap

Kronikk: Forby skalselskap

Selskap utan reell aktivitet bør ikkje behandlast som eigne juridiske personar og bør for alle praktiske formål forbys, skriv Annette Alstadsæter.

Guest lecture: Tax History with Keen and Slemrod

Guest lecture: Tax History with Keen and Slemrod

Open guest lecture 5 January with the authors of “Rebellion, Rascals, and Revenue: Tax Follies and Wisdom through the Ages”.

Presentasjon: Bedrifters åpenhet og etterlevelse av skatteregler

Presentasjon: Bedrifters åpenhet og etterlevelse av skatteregler

Den 7. desember kommer Elisa Casi-Eberhard fra NHH til NMBU for å presentere forskningen sin.

Gjesteforelesning: Ron Davies (University College Dublin)

Gjesteforelesning: Ron Davies (University College Dublin)

Torsdag 11. november holder professor Ron Davies gjesteforelesingen «The Road ahead for the Corporate Income Tax».

Workshop: Tax Havens and their Role in the Global Economy

Workshop: Tax Havens and their Role in the Global Economy

Skatteforsk co-organise a tax workshop on 12 November in Dublin. 

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

Skatteforskning er viktig i kampen mot skatteparadiser

– Forskning er sentralt for å gi oss innsikt i hvordan ulike former for skatteunndragelse gjøres, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. På tirsdag var Funnemark og Skatteforsks Annette Alstadsæter i panelsamtale om nordmenns formuer i utlandet.

Kronikk: Sårbart og lukka samarbeid med skatteparadis

Kronikk: Sårbart og lukka samarbeid med skatteparadis

Forutsetningane for vellukka samarbeid er ikkje oppfylte, og myndighetene gjev ikkje journalistar og forskarar innsyn, skriv Annette Alstadsæter.

Paneldebatt: State of the developing world 2021

Paneldebatt: State of the developing world 2021

27.-30. oktober inviterer KÅKÅ og Universitetet i Stavanger til økonomifestivalen KÅKÅ|nomics. Og Skatteforsk er med.

Ny artikkel i Journal of Public Economics

Ny artikkel i Journal of Public Economics

Organisert skatteunndragelse kan være vanskelig å oppdage om arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider. Konklusjonen i en ny forskningsartikkel er at kontroller virker.

New Postdoctoral Fellow at Skatteforsk

New Postdoctoral Fellow at Skatteforsk

We welcome Dinara Alpysbayeva as our new Postdoctoral Research Fellow at Skatteforsk.

Skatteforsk med i integreringsutvalg

Skatteforsk med i integreringsutvalg

Knut Røed med i NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere.

Ronald Davies er ny Research Fellow hos Skatteforsk

Ronald Davies er ny Research Fellow hos Skatteforsk

University College Dublin-professor Ronald Davies ansettes i en bistilling hos Skatteforsk.

Kronikk: Ulikhetsdebatt på feil spor

Kronikk: Ulikhetsdebatt på feil spor

Ulikhetsdebatten bygger for ofte på feil premiss. SSB må fjerne usynlighetskappa som holdingselskapa nå legg rundt dei offisielle ulikhetsmåla, skriv Annette Alstadsæter.

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Bedriftseierne tar ut mye mer i lønn og utbytte enn det som trengs for å dekke formuesskatten, skriver Simen Markussen.

Fra Skatteforsk til regjeringen

Fra Skatteforsk til regjeringen

Forskningsassistent Tiril Eid Barland blir politisk rådgiver for klima- og miljøministeren. 

Forskningsrådet gir 12 millioner til skatteparadisforskning

Forskningsrådet gir 12 millioner til skatteparadisforskning

Hvor store verdier er gjemt i skatteparadiser, hvem tjener på det, og hva er konsekvensene? 

Samarbeider om å redusere misbruk av offentlige helsemidler

Samarbeider om å redusere misbruk av offentlige helsemidler

Bruk av stordata og maskinlæring for å utvikle digitale verktøy for å forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner.

Innlegg: Nei, Høgberg, dette er bak mål

Innlegg: Nei, Høgberg, dette er bak mål

Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgbergs analyse av hvorfor kvinner ikke kommer «opp og frem» i akademia holder ikke vann, skriver Julie Brun Bjørkheim og Ellen Reitan i DN.

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

NMBUs skatteprofessor Annette Alstadsæter er oppnevnt som nytt medlem i rådet som løpende skal evaluere regjeringens økonomiske politikk

Kronikk: Jobbfradraget er feil medisin til feil tid

Kronikk: Jobbfradraget er feil medisin til feil tid

Det foreslåtte jobbfradraget for unge er kostbart og vil trolig ha svært begrenset effekt på sysselsettingen, skriver Simen Markussen.

Sveriges Finanspolitiske Råds rapport for 2021 fremlagt

Sveriges Finanspolitiske Råds rapport for 2021 fremlagt

Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter har som medlem av Sveriges finanspolitiske råd vært med på å evaluere svensk økonomisk politikk.

Kronikk: Bidrar sykeliggjøring av ungdom til utstøting fra skole og arbeidsliv?

Kronikk: Bidrar sykeliggjøring av ungdom til utstøting fra skole og arbeidsliv?

Én av tre blant barn og unge får en psykisk diagnose eller behandling i løpet av barndommen. Våre funn tyder på denne sykeliggjøringen kanskje har gått for langt, skriver Simen Markussen.

We are hiring a postdoc within Empirical Public Economics on an ongoing project

We are hiring a postdoc within Empirical Public Economics on an ongoing project

Interested in inequality, taxes, and want to work with amazing admin data in an international research group? 
Application deadline: May 20, 2021.

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Tre studentkronikker, alle basert på skatteforskning, er nylig publisert i DN, Agenda Magasin og Nationen.

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Professor Annette Alstadsæter bekrefter måter penger skjules på i skatteparadiser. Hun avstår på å kommentere på sex og drugs, men bekrefter at skatteunndragelser foregår som beskrevet i serien Exit på NRK.  

Call for papers: Verdensbanken-konferanse om skatt

Call for papers: Verdensbanken-konferanse om skatt

30. september til 1. oktober avholdes den tredje Verdensbanken-konferanse om skatt.

Kronikk: By mot land?

Kronikk: By mot land?

Forskjellene mellom by og land øker ikke, de krymper. Samtidig blir byene mer segregert, skriver Simen Markussen.

Webinar: Nedstengt!

Webinar: Nedstengt!

Velkommen til webinar 16. februar om effekten nedstengingen av samfunnet har hatt på livet.

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

– Vi må snakke mer om hvordan vi skal betale for dette, sier NMBU-professor Annette Alstadsæter. På tirsdag er hun invitert til å gi råd til regjeringen om veien videre.

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Helfo mottar støtte fra Forskningsrådet.

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Støtte til fire forskningsprosjekter for fornyelse og et forskerprosjekt for unge talenter ved NMBU i dagens tildelinger fra Forskningsrådet.

Kommenterer skatteparadis-kommuner

Kommenterer skatteparadis-kommuner

Hør stipendiat Andreas Økland på Studio 2 om norske skatteparadiser.

Webinar: Taxing wealth in a post-COVID world

Webinar: Taxing wealth in a post-COVID world

Delta på webinar om den nyeste arbeidet med formuesskatt i Storbritannia.

Om skatteparadis på Ekko

Om skatteparadis på Ekko

Gjennom to sendinger hører vi fra Annette Alstadsæter og Andreas Økland om hvordan skatteparadis brukes for å skjule eierskap, strukturer og penger. 

Kronikk i DN: Dette er en krisepakke for nedstengning – ikke for aktivitet

Kronikk i DN: Dette er en krisepakke for nedstengning – ikke for aktivitet

Krisepakken belønner nedstengning, ikke omstilling eller forsøk på å holde hjulene i gang. Regjeringen burde ha lyttet til sitt eget ekspertutvalg, skriver Simen Markussen.

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje, skriv Annette Alstadsæter.

NMBU-podkast om formueskatt

NMBU-podkast om formueskatt

SKATTEFORSK-stipendiat Marie Bjørneby deltar denne uken i NMBUs nye podkast "NMBU-podden" i en episode som tar for seg formueskatten.

Zoom-seminar: Revealing Inequality Aversion from Tax Policy

Zoom-seminar: Revealing Inequality Aversion from Tax Policy

Velkommen til digitalt seminar 27. oktober der Kristoffer Berg (UiO) presenterer artikkelen «Revealing Inequality Aversion from Tax Policy».

Om klimapolitikk hos Samfunnsøkonomene

Om klimapolitikk hos Samfunnsøkonomene

Se Knut Einar Rosendahls foredrag om klimapolitikk på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2020.

Webinar: Koronakrisen etter 22 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Webinar: Koronakrisen etter 22 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Frischsenteret inviterer til webinar onsdag 21. oktober for å dele en oppdatert analyse av permitteringer, oppsigelser og tilbakevendinger i jobb.

Innlegg i DN: Formuesskatten gir flere i jobb, ikke færre

Innlegg i DN: Formuesskatten gir flere i jobb, ikke færre

Formuesskatten gjør investeringer i arbeidskraft til et slags skattehull, skriver Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed.

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

En ny forskningsrapport viser at bedriftseierens formueskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

Kronikk i DN: Nå må vi begrense de langsiktige kostnadene av koronakrisen

Kronikk i DN: Nå må vi begrense de langsiktige kostnadene av koronakrisen

Knapt noen norsk regjering har stått overfor investeringsmuligheter med så høy avkastning som arbeidsmarkedsutfordringen etter koronakrisen, skriver Simen Markussen.

Skatteforsk bidrar i akademisk dugnad om formuesskatt

Skatteforsk bidrar i akademisk dugnad om formuesskatt

Annette Alstadsæter og Wojciech Kopczuk bidro da nye forskningsartikler og utredninger om formuesskatt ble diskutert.

Kronikk i DN: Postnummer trumfar karakterar

Kronikk i DN: Postnummer trumfar karakterar

Fylkespolitikarane fjernar ungdomanes fridom til å sjølv velge vidaregåande skule, skriver Annette Alstadsæter.

Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

Konferansen Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries arrangeres digitalt og er åpen for alle, se link til streaming under. 

Ny forsking: Lønnstilskudd effektivt som krisetiltak

Ny forsking: Lønnstilskudd effektivt som krisetiltak

Både norske og amerikanske krisetiltak mer enn halverer den negative effekten krisen har hatt for bedrifters profitt, likviditet og soliditet, ifølge forskning publisert i National Tax Journal.

Hør Skatteforsk på Globaliseringskonferansen

Hør Skatteforsk på Globaliseringskonferansen

5. september holder stipendiat Julie Brun Bjørkheim en innledning om skatteunndragelse og skatteunngåelse.

Om skatteunndragelse og kjønnsforskjeller på IIPF Congress

Om skatteunndragelse og kjønnsforskjeller på IIPF Congress

Skatteforsk-stipendiat Julie Brun Bjørkheim presenterte sin forskning om temaet på International Institute of Public Finance Congress.

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Støtte til bedriftenes lønskostnader er den viktigaste forsikringa mot konkursar på kort sikt, skriv Annette Alstadsæter.

Høstens nye nettbaserte kurs «Corporate tax and sustainability» åpnes for eksterne

Høstens nye nettbaserte kurs «Corporate tax and sustainability» åpnes for eksterne

Til høsten vil en rekke NMBU-kurs vanligvis forbeholdt studenter være åpne for alle interesserte.

Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

Regjeringen har oppnevnt professor Knut Einar Rosendahl som leder for utvalget som skal foreslå metoder for å vurdere klimaeffekt av politikken.

Kronikk i DN: Hvor lenge skal permitteringene vare?

Kronikk i DN: Hvor lenge skal permitteringene vare?

Til høsten begynner krisens tredje fase. Da må vi skille levende fra døde, skriver Simen Markussen.

Webinar: Koronakrisen etter 10 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Webinar: Koronakrisen etter 10 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Frischsenteret inviterer til webinar tirsdag 16.juni kl. 15.00-16.15 for å dele en oppdatert analyse av permitteringer og oppsigelser i Norge.

Kronikk i DN: Fare for større sosiale forskjellar

Kronikk i DN: Fare for større sosiale forskjellar

Koronakrisa kan auke forskjellane mellom dei som har og dei som ikkje har jobb og kan ha varige negative konsekvensar for barn og unge, skriv Annette Alstadsæter.

Er det optimalt med én eller flere nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Er det optimalt med én eller flere nullutslippsløsninger i transportsektoren?

I et nytt working paper finner stipendiat Gøril L. Andreassen og professor Knut Einar Rosendahl at to ulike teknologier er bedre enn én, dersom de ikke er for nære substitutter.

Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

Når de fleste sliter med å forstå hva oljeskattforslagene egentlig innebærer er det fordi de sammenlignes med dagens skattesystem for olje og gass, som er temmelig komplisert, skriver Knut Einar Rosendahl og Diderik Lund i Dagens Næringsliv.

Skatteforsk med i evaluering av svensk økonomisk politikk

Skatteforsk med i evaluering av svensk økonomisk politikk

Torsdag 14.mai ble Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter oppnevnt av den svenske regjeringen som nytt medlem av Sveriges finanspolitiske råd.

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Stipendiat Andreas Økland presenterte sin forsking på eiendomsskatt og boligpriser under ZEW Public Finance Conference.

Hvem ble rammet av de norske krisetiltakene, når og hvorfor?

Hvem ble rammet av de norske krisetiltakene, når og hvorfor?

I en ny artikkel i Covid Economics brukes norske sanntids-arbeidsledighetsdata i kombinasjon med registerdata til å analysere permitteringer og oppsigelser i kjølvannet av krisetiltakene.

Webinar: Rask nødhjelp til levedyktige bedrifter

Webinar: Rask nødhjelp til levedyktige bedrifter

Velkommen til webinar tirsdag 5.mai kl. 8.30-9.30 der statssekretær i Finansdepartementet Kari Elisabeth Olrud Moen presenterer regjeringens krisetiltak, etterfulgt av kommentarer ved Annette Alstadsæter og Eirik Gaard Kristiansen (NHH).

Kronikk i DN: Utfordringen er å få koronakrisen til å bli en slags tvungen ferie, ikke en langvarig skade

Kronikk i DN: Utfordringen er å få koronakrisen til å bli en slags tvungen ferie, ikke en langvarig skade

Vi bør vurdere bransjevise avtaler der bedrifter tar permitterte tilbake og lar være å permittere nye, mot en subsidie som gjenspeiler dagpengeutbetalingene i bransjen, skriver Simen Markussen.

Innlegg i DN: Oljenæringen ber om kraftig subsidiering – se regnestykket som viser hvor mye

Innlegg i DN: Oljenæringen ber om kraftig subsidiering – se regnestykket som viser hvor mye

Prosjekter der samlede driftsinntekter utgjør bare litt mer enn 55 prosent av investeringskostnadene blir lønnsomme for oljeselskapene dersom forslaget om skatteendringer blir vedtatt, skriver Knut Einar Rosendahl og Diderik Lund.

Kronikk i DN: Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning

Kronikk i DN: Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning

Universiteta bør samarbeide om felles web-forelesingar og frigjere ressursar til meir studentoppfølging på dei enkelte kursa, skriver Annette Alstadsæter.

Skatteforsk med på kunnskapsdugnad om korona

Skatteforsk med på kunnskapsdugnad om korona

Norske økonomer har gått sammen om en felles plattform for diskusjon og analyse av de økonomiske sidene ved korona-pandemien.
Skatteforsk i Siste med Marie Simonsen: «Pandemiens pris»

Skatteforsk i Siste med Marie Simonsen: «Pandemiens pris»

Høyr Andreas Økland kommentere om dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 i ein ny episode av podkasten «Siste med Marie Simonsen».

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Vi tilpasser nå undervisninga til de ekstraordinære tidene vi opplever. Her er tilgang til ei engelskspråkleg forelesingsrekke om dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 i ein norsk samanheng. Bruk dei gjerne i andre kurs også.

Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

Myndighetene setter i dag miljøkrav til investeringer som skal utnytte naturressurser. Med naturavgifter vil utbyggerne selv se om de kan redusere miljøulempene enda mer, for å spare penger, skriver Knut Einar Rosendahl.

Gjesteforelesning og stabseminar: Ole Christian Bech-Moen (NBIM)

Gjesteforelesning og stabseminar: Ole Christian Bech-Moen (NBIM)

AVLYST: Oljefondets investeringssjef for allokeringer holder gjesteforelesning på NMBU 22. april klokken 11.15-12.00 i U305 i Urbygningen. Seinere samme dag vil han holde seminar for de ansatte ved Handelshøyskolen

Gjesteforelesning: Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius)

Gjesteforelesning: Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius)

Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius holder gjesteforelesning på Handelshøyskolen om skattevilkår og konkurransen i den digitale økonomien. Det skjer 11. mars klokken 11.15-12.00 i U305 i Urbygningen.

Formuesskatt og verdiskapning

Formuesskatt og verdiskapning

Frischsenteret og Skatteforsk skal i oppdrag av Nærings- og Fiskeridepartementet utrede formuesskattens virkninger. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020, og resultatene vil da også gjøres tilgjengelige for offentligheten gjennom oppslag på skatteforsk.no.

Kronikk i DN: Pensjonsreformen ga mer arbeid – i bytte mot økt ulikhet

Kronikk i DN: Pensjonsreformen ga mer arbeid – i bytte mot økt ulikhet

Ni av ti kom ut med høyere samlet inntekt - pensjon og lønn - etter pensjonsreformen enn de ville hatt før reformen, viser en ny studie. Men ulikheten økte noe, skriver Simen Markussen.

Ny studentkronikk i Dagens Næringsliv

Ny studentkronikk i Dagens Næringsliv

Vi har skjulte skatteparadis i vårt eget nabolag, som Danmark. Skattekonkurranse mellom landene fungerer som en omvendt Robin Hood-politikk, skriver Kulsum Abbasi og Marthe Sofie Løkeland Eide.

Kronikk i DN: Vi treng ein ny skattereform

Kronikk i DN: Vi treng ein ny skattereform

Mange av skatteendringane dei siste åra bidrar til auka ulikhet. Det er på tide å vurdere den totale fordelingseffekten av skattesystemet, skriver Annette Alstadsæter.

Studenter skriver om skatteforskning i DN

Studenter skriver om skatteforskning i DN

I dag er den første av to kronikker fra kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I» publisert i Dagens Næringsliv.

PhD in Taxes, Inequality, and Sustainability

PhD in Taxes, Inequality, and Sustainability

Do you want to do research on a very timely and policy relevant topic, get access to about the best micro data in the world, and get paid for it? 

Simen Markussen om inkludering på NHOs årskonferanse

Simen Markussen om inkludering på NHOs årskonferanse

På scenen under NHOs årskonferanse tidligere i år snakket Simen Markussen om løsningene for framtidas arbeidsliv.

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Med kursene Taxes, Inequality, and Sustainability I og II (BUS360 og BUS361) utvider Handelshøyskolen undervisningstilbudet innen bærekraft for masterstudentene.

Nye forskere ved Skatteforsk

Nye forskere ved Skatteforsk

Frisch-forskerne Simen Markussen (til venstre) og Knut Røed (til høyre) blir del av Skatteforsk-senteret.

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Onsdag 15. januar klokken 11.15-12.00 holder gravejournalist Eiliv Frich Flydal gjesteforelesningen «Uncovering Economic Crime and Shady Business» i Festsalen (U215) i Urbygningen. Forelesningen er en del av det nye kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I», og er åpen for alle.

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Skatteforsk sto for flere av keynote-foredragene under Forskermøtet.

Fjern unødige krav til kompetanse

Fjern unødige krav til kompetanse

Alle kan ikke bli høykompetente. Vi må rett og slett lage et arbeidsmarked for de folkene vi har, i stedet for å ønske oss et nytt folk, skriver Simen Markussen.

Er det virkelig bedre å sende skatteregningen til lønnsmottagerne?

Er det virkelig bedre å sende skatteregningen til lønnsmottagerne?

Gode formål må faktisk settes mot hverandre, selv i Norge. Så for hver krone vi velger å ikke ta inn i grunnrenteskatt fra fiskeoppdretterne, må noen andre ta regningen, skriver Simen Markussen.

Skatteforsk representert på OECD-markering

Skatteforsk representert på OECD-markering

Professor Annette Alstadsæter var deltok da OECD markerte Global Forums 10-årsdag.

Samarbeid mot hemmelighald

Samarbeid mot hemmelighald

Norge må presse på for å endre internasjonale avtalar som står i veien for ny kunnskap om skatteunndragelse.

Annette Alstadsæter på «Forklart»

Annette Alstadsæter på «Forklart»

Hør professor Annette Alstadsæter om ulikheten i Norge og skattelistene i Aftenpostens podkast «Forklart».

Call for Papers: Conference on Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries

Call for Papers: Conference on Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries

The second edition of the World Bank tax conference will be held in Washington D.C. at May 7 and May 8 next year. Skatteforsk is a co-organizer.

Mot bedre vitende?

Mot bedre vitende?

Det kan være gode grunner til å redusere formuesskatten. Hensynet til fordeling er ikke et av dem.

Stipendiat i panel hos Samfunnsøkonomene

Stipendiat i panel hos Samfunnsøkonomene

Stipendiat Andreas Økland deltok tirsdag i panelet da Samfunnsøkonomene arrangerte møte om Nasjonalbudsjettet.

Skatteforsk-artikkel i Netflix-dokumentar

Skatteforsk-artikkel i Netflix-dokumentar

«Tax Evasion and Inequality» spiller en av rollene når Vox Explained forklarer veksten i antall milliardærer i verden og hva den betyr.

Tallet som avgjør om klimaløsninger lønner seg

Tallet som avgjør om klimaløsninger lønner seg

Investeringer i klimaløsninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme i Sverige, er ikke lønnsomme i Norge. Tar svenskene feil – eller vi?

Dialogseminar med Nederlands Finansdepartement

Dialogseminar med Nederlands Finansdepartement

Velkommen på foredrag om utfordringer ved skattlegging av kapital og småbedrifter i Norge og Nederland, tirsdag 5.november

Skatteparadis angår oss alle

Skatteparadis angår oss alle

Her er ni grunnar til at nye tiltak trengst. For sjølv om skatteparadisas usynlighetskapper er et globalt problem, truar dei norsk velferd òg.

Call for papers: Forskermøtet 2020

Call for papers: Forskermøtet 2020

We welcome all to our marvellous NMBU campus in Ås for the 42nd Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists on January 6 – 7, 2020

 

Nye PhD-studenter ved SKATTEFORSK

Nye PhD-studenter ved SKATTEFORSK

Julie Brun Bjørkheim og Andreas Økland er i gang med sine doktorgrader i offentlig økonomi ved SKATTEFORSK.

 

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Seminar: Tax neutrality, entry and discoveries: Evidence from oil drilling in the North Sea

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen onsdag 11. september kl. 12.15 i rom T452 av Lassi Ahlvik, NHH. 

Studentar lar seg ikkje dulte

Studentar lar seg ikkje dulte

Billeg digital dulting kan ikkje erstatte personleg oppfølging, som universiteta ikkje har ressursar til å gi alle studentane.

Ny publikasjon i American Economic Review

Ny publikasjon i American Economic Review

Kor utbreidd er skatteunndragelse  - og kva betyr dette for faktisk ulikhet? I ein ny artikkel i American Economic Review brukar Annette Alstadsæter, Niels Johannesen og Gabriel Zucman nye data til å sjå nærare på fordelingen av skjulte utanlandsformuer i Skandinavia og kva dette betyr for målinga av ulikhet. 

Bompengeparadokset

Bompengeparadokset

Bompenganes to hovudmål er finansiering og miljø. Det første tilseier mindre og det andre meir synlige bompengar.

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Eit partssamansatt utval la i dag fram ein rapport med anbefaling om å fjerne fiskeflåtens rabatt i CO2-avgifta, samt å innføre ei kompensasjonsordning basert på fyrstehandsverdi. Skatteforsk's Alstadsæter var del av mindretalet som meinte at den føreslåtte kompensasjonsordninga er ein prissubsidie med uklare insentiv-, omfordelings- og miljøeffektar som berre kan forsvarast innført som ei tidsavgrensa overgangsordning.

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen - NMBU onsdag 29.mai kl 12.15 ved Martin Blomhoff Holm, UiO

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Norad Policy Forum 24.mai: Ulovlig kapitalflyt

Skatteforsk legger fram forskningsresultater på det fordelingsmessige skattegapet som følge av ulovlig kapitalflukt og skjulte utenlandsformuer.

Heia eigedomsskatt!

Heia eigedomsskatt!

Bustadeigarar «får» årleg 35 milliardar av staten. Ein nasjonal eigedomsskatt kan redusere ulikhet og auke verdiskaping.

Upcoming conference: "Value-Added of Value-Added Taxes"

Upcoming conference: "Value-Added of Value-Added Taxes"

The World Bank, the Office of Tax Policy Research at the University of Michigan, Columbia University and the Norwegian University of Life Sciences jontly organize a conference on the VAT. The conference takes place in the World Bank in Washington DC (818 H Street, NW) on May 9-10, 2019. Registration deadline is April 22, 2019.

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Ny webserie om skatteparadis, klimaendringar og fattigdom

Tre norske ungdommer tar opp kampen mot vår tids største utfordringer i webserien MISSION IMPACT. Og Skatteforsk er med.

Misforstått dugnad

Misforstått dugnad

«Dugnadssal» har blitt big business, men er i praksis tvangskjøp av skrot.

Skattegap i Europaparlamentet

Skattegap i Europaparlamentet

Europaparlamentets TAX3 Special Committe inviterte 24.januar til offentlig høring om berekning og bekjempelse av skattegapet. 

PhD scholarship in Public Economics

PhD scholarship in Public Economics

We are seeking a PhD candidate for a paid position related to the project Behavioral Responses to Taxes. Application deadline is March 1, 2019.

Stipend til skatteøkonomisk forskning

Stipend til skatteøkonomisk forskning

Nordiske Skattevitenskaplige Forskningsråd (NTRC) deler ut stipend til skatteøkonomiske og -juridiske forskningsprosjekt, med søknadsfrist 1. april 2019.

Kven eig pengane i skatteparadis?

Kven eig pengane i skatteparadis?

Det ser ikkje ut til å vera nokon samanheng mellom skattenivået i eit land og bruken av skatteparadis.  

Skatteforsk i nytt NFR-utvalg

Skatteforsk i nytt NFR-utvalg

Forkningsrådet oppretter nytt planutvalg for satsing på forskning om makroøkonomiske utfordringer. Og Skatteforsk er med.

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Science avslørar at store samfunnsøktører bruker skatteparadis for å dekke over investeringar i miljøskadelege verksemder. Skatteforsk’s Gabriel Zucman og Annette Alstadsæter er blant dei som er intervjua i saka.

Skatteforsk i Studio 2 på NRK P2

Skatteforsk i Studio 2 på NRK P2

Politirazzia av Tysklands største bank.

Call for Papers: Conference on the Value Added of Value-Added Taxes

Call for Papers: Conference on the Value Added of Value-Added Taxes

This conference aims to bring together leading researchers and policy makers to discuss recent research on value-added taxes (VATs), with relevance for lower-income countries.
Time and place: May 9-10, 2019, Washington D.C.
Submission Deadline: November 30.

Skattetilpassing smittar

Skattetilpassing smittar

Ny forsking viser at fleire deltar i skatteplanlegging dersom andre i familien også gjer det. Nettverk aukar kunnskap og endrar normer, noko som kan føre til auka deltaking i skatteplanlegging.

Skatteforsk i ECB

Skatteforsk i ECB

Foredrag om skjulte utenlandsformuer i den Europeiske Sentralbanken

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Suksess har sin pris – i alle fall kvinners suksess. Eit karrierehopp for kvinner doblar sjansen for skilsmisse.

Høgtflygande gebyr under radaren

Høgtflygande gebyr under radaren

Samanliknbare totalprisar kan gjere det vanskelegare for flyselskapa å samle inn ekstragebyr frå kundane.

Halvdagskonferanse om utvikling og ulikhet

Halvdagskonferanse om utvikling og ulikhet

25. oktober 2018 arrangerer Tankesmien Agenda halvdagskonferanse om Utvikling og Ulikhet, der både nasjonale og internasjonale politikarar deltar i debatten.  Og Skatteforsk er med.

IIPF2018 i Tampere, Finland.

IIPF2018 i Tampere, Finland.

Skatteforsk sterkt representert på internasjonal konferanse

Lønn som fortjent?

Lønn som fortjent?

Lønnsforskjeller mellom kolleger fører til lavere produktivitet, men kun dersom årsaken til lønnsforskjellene ikke er åpenbar.

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Skatteforsk på Arendalsuka 2018

Seminar på Fagforeningenes hus, onsdag 15.august kl. 14-15: Svart økonomi i skatteparadis – hvem er det som skjuler penger og hvilke konsekvenser har det?

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

If Ronaldo Can’t Beat Uruguay, the Least He Can Do Is Pay Taxes

Gabriel Zucman med ny kronikk om skatteparadis og skatteunndragelse i New York Times 3.juli 2018.

Ny publikasjon i Public Finance Review

Ny publikasjon i Public Finance Review

Høgare skattesatsar fører til meir skatteunndragelse er eitt av funna i Skatteforsks nye artikkel "Tax Incentives and Noncompliance. Evidence from Swedish Micro Data".

30-års jubileumskonferanse for Office for Tax Policy Research (OTPR) ved University of Michigan, Ann Arbor.

30-års jubileumskonferanse for Office for Tax Policy Research (OTPR) ved University of Michigan, Ann Arbor.

22. og 23. juni feira OTPR 30 år saman med ei rekke av verdas fremste skatteforskarar. Og Skatteforsk var med.

Ny publikasjon på VoxEU

Ny publikasjon på VoxEU

Skatteforsks nye populærvitenskaplige artikkel "Tax Evasion and Inequality" gikk rett til tops på nedlastningslistene.

The Missing Profits of Nations

The Missing Profits of Nations

Ny forskning omtalt av New York Times og Wall Street Journal: Multinasjonale selskap flyttar 40% av overskudda sine til skatteparadis kvart år.

Sukkeravgift og brysame tollgrenser

Sukkeravgift og brysame tollgrenser

Svigerfars brysame genser viser at fjerning av fribeløpet ved varekjøp frå utlandet kan bli utfordrande i praksis. 

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny publikasjon i IMF - Finance & Development

Ny forskning avdekker den skjulte verdenen med finansielle transaksjonar via skatteparadis. 

Skatteforsk i OECD

Skatteforsk i OECD

OECD Conference on wealth inequalities: Measurement and policies

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Velkomment til eit potpurri av 3 korte foredrag onsdag 2. mai, 2018, kl. 13.15-14.30.

Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Populærvitenskaplig seminar med diskusjon og vafler, onsdag 26. september, 2018, ved Ragnar Torvik fra NTNU.

Oppdatering: Presentasjonen er nå lagt ut til nedlasting under.

Kva er eit skatteparadis?

Kva er eit skatteparadis?

To år etter Panama Papers har ein framleis ikkje blitt enige internasjonalt om ei liste over skatteparadis.

Dialogseminar med NORAD

Dialogseminar med NORAD

Velkommen på foredraget “Hidden wealth in tax havens – extent and distribution” mandag 16.april kl 10.15-10.45.

Tre triks mot skattetriksing

Tre triks mot skattetriksing

Norge bør avgrense skattefrådrag for royalty, endre offentleg anbudspraksis og kreve åpenhet om eigarskap og skatteforhold.

Patentboksar i ugrei skattekonkurranse

Patentboksar i ugrei skattekonkurranse

Patentboksar innan EU truar norsk FoU-støtte og legg til rette for utholing av det norske skattegrunnlaget.

Ineffektive effektiviseringskutt

Ineffektive effektiviseringskutt

Offentleg sektor skal effektivisere, men utan å kunne kutte i lovpålagd byråkrati. Til dømes kostar doble eksamenssett i universitetssektoren grovt rekna 40 millionar i året.

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

"Ti ting du må vite før du søker jobb"

Sett av datoen: Onsdag 14.februar kl 12.15 i Festsalen, Urbygningen NMBU.

 

Faktabaserte fake news?

Faktabaserte fake news?

Offentlig statistikk kan både feil- og misbrukast, og det er god grunn til å vere skeptisk til enkle konklusjonar.

Underground activities and labour market performance

Underground activities and labour market performance

Forskningsseminar onsdag 28.februar kl 13.15 ved Birthe Larsen, Copenhagen Business School.
 

Does the wealth tax kill jobs?

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Skatteforsk arrangerer frukostseminar på Handelshøyskolen NMBU fredag 15.desember kl 9-10:

Marianne Marthinsen: “Finanspolitikk – teori møter praksis”

Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

Europeiske land taper 500 milliarder kroner årlig på skatteundragelse

Tirsdag er det duket for åpent seminar om skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer på NMBU. Her legges det frem ny forskning som blant annet viser at skjulte formuer medfører at europeiske land tapte nær 500 milliarder kroner på privatpersoners skatteunndragelse i 2016.

Oppslag om skatteparadis i The Economist

Oppslag om skatteparadis i The Economist

I september kom to nye NBER working papers om skatteparadis frå SKATTEFORSK-prosjektet "How to tax capital in a globalized world?", og begge har fått oppslag i The Economist.

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

October 25, 2017: Hidden Wealth in Tax Havens

Seminar with Gabriel Zucman (UC Berkeley) and Tax Director Hans Christian Holte at NMBU October 25, 2017: HIDDEN WEALTH IN TAX HEAVENS

Superrike skattesnytarar

Superrike skattesnytarar

Nærare 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten - og så startar dei å varig betale meir skatt.

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Anbefales: Gabriel Zucman intervjua på Bloomberg om resultata frå den nye studien "Tax evasion and inequality".

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

Ny BBC World Service podcast: "Tax Havens"

BBS World Service presenterte i dag podcasten Tax Havens i serien 50 Things That Made the Modern Economy, der dei forklarer fenomenet skatteparadis og Gabriel Zucman’s metode for å berekne skjulte utenlandsformuer.

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Tax evaders exposed: why the super-rich are even richer than we thought

Read Annette Alstadsæter, Niels Johannesen and Gabriel Zucman in The Guardian.

The Washington Post:

The Washington Post:

"The ultra-rich are hiding way more money overseas than anyone realized"

De rikeste blant oss snyter mest

De rikeste blant oss snyter mest

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt gjer at rike privatpersonar bruker aksjeselskap som sparebøsse, og store delar av inntekta deira synast såleis ikkje i inntektsstatistikkane. Skattereglane kan bidra til å skjule ulikhet i både inntekt og formue.

Trump på skattejakt

Trump på skattejakt

Nyleg la Trump-administrasjonen fram ein plan for skattereform som både vil kunne løyse problem og samtidig skape nye.

Eit halvt oljefond årlig

Eit halvt oljefond årlig

Den utstrakte bruken av skatteparadis gjer at verdas land årleg går glipp av minst 3,600 milliardar kroner i skatteinntekter. I denne kronikken drøftar vi nærare kva eit skatteparadis er og gjev ein oversikt over dagens verkemiddel mot skjulte bankkontoar i skatteparadis.

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskattens fortreffelighet

Formuesskatten har ein fortreffelig bi-effekt: informasjon. Bare spør danskane om kor viktig det er.

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.