SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning

Ill. skatteflukt

Nyheter

Ny publikasjon i American Economic Review

Ny publikasjon i American Economic Review

Kor utbreidd er skatteunndragelse  - og kva betyr dette for faktisk ulikhet? I ein ny artikkel i American Economic Review brukar Annette Alstadsæter, Niels Johannesen og Gabriel Zucman nye data til å sjå nærare på fordelingen av skjulte utanlandsformuer i Skandinavia og kva dette betyr for målinga av ulikhet. 

Bompengeparadokset

Bompengeparadokset

Bompenganes to hovudmål er finansiering og miljø. Det første tilseier mindre og det andre meir synlige bompengar.

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Tilråding frå Klimautvalg for fiskeflåten

Eit partssamansatt utval la i dag fram ein rapport med anbefaling om å fjerne fiskeflåtens rabatt i CO2-avgifta, samt å innføre ei kompensasjonsordning basert på fyrstehandsverdi. Skatteforsk's Alstadsæter var del av mindretalet som meinte at den føreslåtte kompensasjonsordninga er ein prissubsidie med uklare insentiv-, omfordelings- og miljøeffektar som berre kan forsvarast innført som ei tidsavgrensa overgangsordning.

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Seminar: Saving Behavior across the Wealth Distribution

Forskningsseminar ved Handelshøyskolen - NMBU onsdag 29.mai kl 12.15 ved Martin Blomhoff Holm, UiO

Abonner på nyheter fra Skatteforsk

Få ukentlige oppdateringer dersom det er noe nytt her: Abonner her

SKATTEFORSK

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd.  Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.
På denne siden vil vi formidle store og små nyheter og forskningsresultater.
Senterets leder er professor Annette Alstadsæter.

Mer om oss. 

Kontaktinformasjon:

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning
Handelshøyskolen
NMBU
Postboks 5003
1432 Ås