Om oss

Det norske senteret for råvaremarkedsanalyse er en del av Handelshøyskolen. Vår forskning dekker en rekke råvarer - blant annet metaller, energi og landbruksprodukter.

Om oss

Vi ønsker å skape et innovativt senter som fokuserer på analyse av fundamentale markedsforhold, investering og risikostyring. Ved å samarbeide med Handelshøyskolen ved NMBU er vi med på å bidra til at forskning på råvarer blir enda bedre integrert i Handelshøyskolens kursplan.

Du kan finne mer informasjon om råvaresenteret på våre engelske hjemmesider.

Published 12. juni 2014 - 8:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:36