Seminarer

Seminarer 2014

Stein T. Holden holdt seminar med tittelen "Joint Land Certification, Gendered Preferences, and Land-related Decisions: Are Wives Getting More Involved?" ved Business School, Queensland University of Technology, 16. oktober.

Dr. Bill Kinsey, seniorforsker ved Ruzivo Trust, holdt seminar med tittelen "The Promise of Land: The Long-term Legacy of Zimbabwe's Agrarian Reform". Thor Larsen Attic i Tivoli bygning, NMBU, Ås, 26. september.

Hans Mattsson, professor emeritus ved Institutt for Real Estate og Construction Management, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm holdt seminar med tittelen "Är utbildningarna av lantmätare (jordskiftekandidater) i Europa inte anpassade till marknadens behov?". Gult rom, Økonomibygningen, NMBU, Ås, 29. august.

Ephraim Nkonya, seniorforsker ved International Food Policy Research Institute (IFPRI), holdt seminar med tittelen "Global cost of land degradation". Tårnbygning, NMBU, Ås, 2. juni.

Seminar med tittelen "International perspective on property rights regimes" organisert av CLTS og ILP. Thor Larsen Attic i Tivoli bygning, NMBU, Ås, 24. januar.

Seminarer 2013

Seminar med tittelen "The Land Registry as an object for research" organisert av CLTS og ILP. Økonomibygningen, NMBU, Ås, 15. november.

Stein Holden presenterte CLTS sin ny bok med tittelen "Land Tenure Reform in Asia and Africa" viktige funn fra studier i mange asiatiske og afrikanske land på LARRI (Land Rights Research Initiative) seminar med tittelen "Land Tenure Reforms in Asia and Africa". Handelshøyskolen, Gøteborg, 18. september.

Poul Wisborg holdt foredrag med tittelen "Gender Tactics and Norwegian Land Acquisition in Ghana". Thor Larsen Attic, Tivoli bygning, NMBU, Ås, 27. mai.

Erling Berge deltok som opponent i United Nations University (UNU) Interactive Seminar med tittelen "Management of Local Commons in the Age of Globalization". Tokyo, 29. mars.

Stein Holden og Sosina Bezu holdt foredrag med tittelen "Generosity and social distance in dictator game field experiments with and without a face " på CLTS internal seminar. Handelshøyskolen, NMBU, Ås, 24. januar.

Seminarer 2012

Stein Holden holdt foredrag med tittelen "Development Impact of Agricultural Development Projects". Norfund, Aker Brygge, Oslo, 31. oktober 

Jean-Philippe Platteau holdt foredrag med tittelen "The Effect of Land Scarcity on Farm Structure: Empirical Evidence from Mali". Thor Larsen Attic, Tivoli bygning, NMBU, Ås, 10. oktober.

Stein Holden holdt foredrag med tittelen "Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: Storskala eller småskala?". Norfund, Aker Brygge, Oslo, 19. april.

Stein Holden holdt foredrag med tittelen "Hvem skal eie jordbruksressursene i Afrika?". Pensjonistakademiet, NMBU, Ås, 8. februar.

CLTS vert et internasjonalt møte for UN-HABITAT med tittelen "Exploring the Youth Dimensions of the Global Land Tools Agenda". NMBU, Ås, 24. -25. januar.

Stein Holden holdt foredrag med tittelen "Formalisering av Rettigheter til Land i Afrika: En Beskyttelse eller Trussel mot de Fattiges Rettigheter?". Rotary, NMBU, Ås, 17. januar.


Seminarer 2011

Thor Falkanger, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, holdt et seminar med tittelen "Customary Law in Norwegian Land Tenure with some observations on its application". Gult rom, Økonomibygningen, NMBU, Ås, 19. oktober.

Published 26. september 2013 - 14:00 - Updated 28. november 2016 - 10:07