CLTS Rapporter

Hensikten med serien er å gjøre tilgjengelig og bevare dokumenter som vanligvis ikke publiseres som tidsskriftartikler. Teknisk dokumentasjon av data og datainnsamling er ikke ofte publisert i tilstrekkelig detaljer for å være nyttig for replikering studier. Slik detaljert dokumentasjon er likevel viktig og noen ganger nødvendig bakgrunnsmateriale for å forstå også publiserte artikler. Rapportene vil bli pålagt å ha en form og et innhold som passer for å gi dem et ISBN-nummer.

CLTS Rapporter 2017
Hagos, F. and Holden, S. T. Incentives for Conservation in Tigray, Ethiopia: Findings from a Household Survey. CLTS Report No. 1/2017. Reprint from 2002. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway

CLTS Rapporter 2016

Berge, E. Jordleige og strukturendringar i norsk landbruk. CLTS Report No. 2/2016. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway

Holden, S. T., Bezu, S. and Tilahun, M.. How Pro-poor are Land Rental Markets in Ethiopia? CLTS Report No. 1/2016. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway
Executive summary

CLTS Rapporter 2014

Bezu, S. and Holden, S.T.. Rural-urban Youth Migration and Informal Self-Employment in Ethiopia. CLTS Report No. 1/2014. Centre for Land Tenure Studies, NMBU, Ås, Norway.

CLTS Rapporter 2013

Haugset, Anne Sigrid og Berge, Erling. Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. Basert på innholdsanalyse av artikler i Trønder-Avisa 1965-2012. CLTS Report No. 2/2013. Centre for Land Tenure Studies, NMBU, Ås, Norway

Haugset, Anne Sigrid og Berge, Erling. Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune. CLTS Report No. 1/2013. Centre for Land Tenure Studies, NMBU, Ås, Norway.

CLTS Rapporter 2011

Berge, Erling, Gaku Mitsumata and Daisaku Shimada (Eds.). Legislation on Commons in Norway. CLTS Report No.1/2011. Centre for Land Tenure Studies, NMBU, Ås, Norway.

CLTS Reports 2002
Sky, P. K.. Effekter av jordskifte. Et litteraturstudium. CLTS Report No. 1/2002. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

CLTS Reports 2001
Sky, P. K.. Jordskifte i Galicia. CLTS Report No. 1/2001. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

CLTS Reports 1995
Berge, E. and Sandberg. A.. Programme of IASCP's Fifth Common Property Conference. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

Berge, E. and Sandberg, A.. Book of Abstracts from IASCP's Fifth Common Property Conference. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

Berge, E. and Sandberg, A.. Papers on Eastern Europe from IASCP's Fifth Common Property Conference. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

Berge, E. and Sandberg, A.. Final Report on "Reinventing the Commons", the Fifth International Conference of the International Association for the Study of Common Property. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway.

Published 2. juli 2014 - 13:25 - Updated 20. mai 2019 - 11:10