Workshop om ungdom kjonn og land rettigheter 2

Workshopen hadde samlet i overkant av 30 deltakere som fikk høre presentasjoner fra internasjonale og norske eksperter på området. Under finner du presentasjonene som ble holdt på workshopen:

Clarissa Augustinus
Tenure Insecurity: Global Challenge and Innovative Responses
Sosina Bezu
Land Access and Youth Livelihood Opportunities in Ethiopia
Stein Holden
Strengthened Land Rights and Impacts on Women in Ethiopia
Erling Berge
Lineage and Land Reforms in Malawi: Do Matrilinear and Patrilinear Landholding Systems Represent a Problem for Land Reforms in Malawi?
Doug Ragan, Stein Holden, Kate Fairlie, Clarissa Augustinus
Panel Discussion: North-Sourth Perspectives on Youth Livelihood Opportunities, Ethiopian maids 'abused in Middle East'.

Programmet for workshopen finner du her.

Bakgrunnstema for workshopen
Workshopen fokuserte på Afrika hvor det er en raskt voksende ung befolkning. Økende befolkningspress gjør det vanskelig for unge å fortsette med det samme som foreldrene gjorde og vi ser en raskt voksende strøm av unge som både vil og må finne et alternativt levebrød. Dette bidrar til økende rural-urban og internasjonal migrasjon. En av de største utfordringene for å sikre politisk stabilitet og velferd for alle er derfor å skaffe levekårsmuligheter for denne voksende strømmen av ungdommer på jakt etter en bedre framtid. Arvesystemer for landeiendom og nasjonale lover for eiendomsrett påvirker de unges rettigheter og muligheter til å fortsette å bo på landsbygda. Rettigheter og muligheter til å få akseptable boligforhold i byene er en annen nøkkelfaktor.

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 9:18