Workshop om storskala landbruk i sor

Workshopen hadde samlet i overkant av 50 deltakere som fikk høre presentasjoner fra internasjonale og norske eksperter på området. Under finner du presentasjonene som ble holdt på workshopen:

Derek Byerlee
Changing Roles of Foreign Investors and Smallholders in Tropical Plantation Agriculture: The Long View
Liz Alden Wily
Rights or Revenue: The Old Conundrum Revisited
Mads Asprem, Green Resources
Large-scale Land Acquisitions in the South. Plantation WIN-WIN
Stein T. Holden
New International Land Governance Responses to Rising Demand for Land in Africa

Programmet for workshopen finner du her: http://www.umb.no/statisk/clts/workshop/workshop.pdf

Photo: Stein T. Holden

Bakgrunnstema for workshopen
Etterspørselen etter jordbruksland økte kraftig med den sterke økningen i energi- og kornpriser i 2007/2008. Denne økningen var særlig dramatisk i Afrika hvor etterspørselen etter nytt jordbruksland ble 40x høyere enn gjennomsnittet de siste 30 år. Internasjonale investorer var viktige nye aktører på arenaen og mange store kommersielle farmer har blitt etablert.

Er dette en utviklingsmulighet for Afrika og kan det bidra til fattigdomsreduksjon eller kan det lede til marginalisering av de fattige som risikerer å miste jorda si? Hva kan vi lære fra historien om ekspansjon av tropisk plantasjejordbruk? Hva kan vi lære av statusen til tradisjonelle landrettigheter? Hvordan kan landrettighetsreformer bli designet for å oppnå vinn-vinn-vinn gevinster i form av økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon og bærekraftig ressursutnytting?

Photo:
Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 10:15