Ungdom og land

UMB-Centre for Land Tenure Studies (CLTS) var vertskap for et internasjonalt møte i regi av UN-HABITAT den 24.-25. januar på UMB.

Ungdom og land 2

Det internasjonale møtet utforsket betydningen av tilgang til land som utviklingsmulighet for unge.

Unge arver gjerne landeiendommer etter sine foreldre men dette kan ofte skje litt sent i livet og de kan ha begrenset tilgang til land gjennom eiendomsmarkedet og dette kan ha føringer for karrierevalg og utviklingsmuligheter.

Den økonomiske betydningen av eiendomsrett til eller tilgang til land varierer mye mellom samfunn og problemstillingen er mest relevant i områder hvor land har stor økonomisk betydning og alternative sysselsettingsmuligheter er begrenset.

Program for møtet

Photo:
Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:37