Sosina Bezu er ansatt som forsker

Sosina Bezu er ansatt som forsker på prosjektet "Joint Land Certification and Household Land Allocation: - Towards Empowerment or Marginalization?"

Sosina bezu er ansatt som forsker

Photo:

Hun er ansatt på det 3-årige forskningsprosjektet, som er finansiert fra Norges Forskningsråd under FRISAM. Prosjektet skal studere virkningene av landreformer i sørlige Etiopia.


Les nærmere omtale på de engelske nettsidene til CLTS.

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:37