Pris til paper:

Stein T. Holden ved CLTS var en av forfatterne som fikk prisen "Uma Lele Award for Best Contributed Paper on Gender" på International Conference of Agricultural Economists (IAAE).

Pris til paper

International Association of Agricultural Economists</p><p>
International Association of Agricultural Economists

Photo:


Holden hadde skrevet paperet "The Role of Land Certification in Reducing Gender Gaps in Productivity in Rural Ethiopia" sammen med Mintewab Bezabih, fra Universitetet i Sussex og Andrea Mannberg, fra Universitetet i Umeå.

Prisen ble delt ut på IAAE-konferansen, "The Global Bio-Economy" i Iguassu Falls, Cataratas, Brasil i august 2012. Prisen ble første gang delt ut på den forrige konferansen i Beijing i 2009.

Les nærmere omtale av prisen på de engelske nettsidene til CLTS.

Paperet er utgitt som CLTS Working Paper og kan lastes ned her.

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 3. november 2017 - 11:17