Presentasjon av CLTS-emner

Stein Holden holdt foredraget "Formalisering av rettigheter til land i Afrika: En beskyttelse eller trussel mot de fattiges rettigheter?" hos Ås Rotary Club 17. januar. 8. februar holdt han foredraget "Hvem skal eie landbruksressursene i Afrika?" ved NMBUs Pensjonistakademi.

Presentasjon av clts emner