Ny clts rapport lokal sedvane i bruken av utmarka i verran kommune

I notatet "Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune" gjøres det rede for datainnsamling, representativitet og datakvalitet  for datasettet som foreligger etter undersøkelsen. Opplegget for undersøkelsen ble presentert på et internseminar ved Centre for Land Tenure Studies/ Institutt for landskapsplanlegging, NMBU, 23. april 2012 og tentative resultater fra undersøkelsen ble presentert samme sted 23. november 2012.

Notatet, som også er utgitt i publikasjonsserien "CLTS Reports", kan du laste ned her: Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune

Finansiering
Prosjektet er finansiert gjennom Småforsk-midler fra Norges forskningsråd, samt egeninnsats og interne ressurser ved Institutt for landskapsplanlegging/Centre for Land Tenure Studies (CLTS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).
 
Forfatterne bak rappporten
Spørreundersøkelsen er designet av Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) og Erling Berge (NMBU/CLTS), og teknisk gjennomført av Anne Sigrid Haugset og Håkon Sivertsen ved TFoU. Notatet er skrevet av Anne Sigrid Haugset og Erling Berge.

Anne Sigrid Haugset, Trndelag Forskning og Utvikling AS
Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling AS Photo: Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Erling Berge
Erling Berge Photo: Kjersti Sørlie Rimer
Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 3. januar 2018 - 13:26