Innleder på dialogmøte hos Norfund

Stein Holden var innleder på dialogmøte om landbruksinvesteringer hos Norfund 31. oktober med temaet "Impact assessment av landbruksprosjekter".

Innleder pa dialogmote hos norfund

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 1. november 2017 - 14:27