Fikk midler fra nmbu til a forske pa jordleie i norge

Forskningsnemda ved NMBU har vurdert søknadene til Tverrforsk ordningen og besluttet på Forskningsnemda møte 14. november at det er prosjekter fra IMT, IPV og Handelshøyskolen som får tildeling av midler.

Prosjektet «Jordleie og strukturendringer i norsk landbruk» som Centre for Land Tenure Studies har søkt om med Stein Holden som prosjektleder har blitt tildelt 200 000 kr til å forske på jordleie i Norge. 

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 9:15