Disputas oystein jakob bjerva

ystein Jacob Bjerva (ILP).
Øystein Jacob Bjerva (ILP). Photo: M. Siolek/ILP.


Tittel på avhandling:
Jordskiftedomstolene i endring.

Tittel på prøveforelesning:
Det norske jordskiftets utvikling og institusjonelle forankring i et internasjonalt perspektiv.

Hovedveileder:
Eva Irene Falleth, Professor, ILP

Biveileder:
Einar HegstadFørsteamanuensis, ILP

Bedømmelseskomité:
Esben Munk Sørensen
Professor, Aalborg Universitet
Anton Sophus Bachke
Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet
Berit Nordahl
Førsteamanuensis, ILP

Ny utforming av eiendommer. I forbindelse med offentlige utbyggingstiltak som veg, jernbane m.m. kan det ogs vre ndvendig  utforme eiendommene p nytt for at de skal bli tjenlig utformet i forhold til det nye tiltaket. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjnnet og fastsette erstatninger for skade den enkelte eiendom blir pfrt gjennom det nye tiltaket.
Ny utforming av eiendommer. I forbindelse med offentlige utbyggingstiltak som veg, jernbane m.m. kan det også være nødvendig å utforme eiendommene på nytt for at de skal bli tjenlig utformet i forhold til det nye tiltaket. I slike saker kan jordskifteretten samtidig holde skjnnet og fastsette erstatninger for skade den enkelte eiendom blir påført gjennom det nye tiltaket. Photo: Jordskiftedomstolene.no


Avhandlingen er artikkelbasert og omhandler endringer i jordskiftedomstolen i perioden fra gjeldende jordskiftelov trådde i kraft 01.01.1980 og fram til i dag. Det empiriske grunnlaget er en dokumentundersøkelse av rettsbøker og saksdokumenter i saker behandlet av fire jordskifteretter på to årstall, henholdsvis 1985 og 2005.

Avhandlingen dokumenterer at Jordskiftedomstolene er en institusjon som har utviklet seg i tråd med samfunnsutviklingen og nye former for arealbruk. Diskusjonen om domstolsloven har preget jordskiftedomstolene i perioden samtidig som debatten om de grunnleggende vilkårene for jordskifte har vært fraværende.

Avhandlingen bygger på omfattende innsamlet empiri fra rettssaker i jordskifte. Arbeidet fokuserer på dokumentasjon av innholdet  i norske jordskiftesaker.

Det er første gang det gjennomføres et slik empirisk forskningsarbeid om jordskifteretten.
Avhandlingen fyller dermed et viktig kunnskapshull i forhold til akademisk analyse av utviklingen i jordskifte og hvordan organisering og de institusjonelle rammer har påvirket rettens utvikling.

INVITASJON 

Eier du en bit av Norge? Vet du nyaktig hva du eier og hvor grensene gr? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det frer til problemer for deg selv eller andre? Mange kan svare ja p slike sprsml fordi det ikke har vrt problemer med grenser eller rettigheter  eller kanskje fordi jordskifteretten har lst problemene tidligere.</p><p>
Eier du en bit av Norge? Vet du nyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre? Mange kan svare ja på slike spørsml fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere.

Photo: Jordskiftedomstolene.

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 9:58