Clts seminar om sosiale eksperimenter i utviklingsland

Haileselassie Medhin, stipendiat ved Handelshyskolen ved Universitetet i Gteborg
Haileselassie Medhin, stipendiat ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Gøteborg Photo:


Centre for Land Tenure Studies (CLTS) har gleden av å invitere alle til en presentasjon av Haileselassie Medhin med tittelen "Thanks but No Thanks: A New Policy to Reduce Land Conflict". Seminaret er åpent og alle er velkommen.

Haileselassie Medhin (PhD) er forsker ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Gøteborg. Hans forskningsinteresser er er atferd og eksperimentell økonomi, med særlig fokus på applikasjoner om miljø-og utviklingsspørsmål.

I løpet av de siste årene, har Haileselassie Medhin deltatt i utformingen og gjennomføringen av en rekke sosiale laboratorieeksperimenter, sosiale felteksperimenter og naturlige felteksperimenter i ulike deler av Etiopia. Haileselassie var også koordinator for fjerde runde av Ethiopian Environmental Household Survey (EEHS - 2007), en undersøkelse som omfatter mer enn 1700 husholdninger på landsbygda i det etiopiske høylandet og er støttet av Verdensbanken.

Seminaret vil finne sted i T316, Tårnbygningen, 11.desember, kl. 13.00.

Program for seminaret

13.00 Innledning, Stein T.Holden , professor i utviklings-og ressursøkonomi, Handelshøyskolen, NMBU

13.10 Thanks but No Thanks: A New Policy to Reduce Land Conflict, Haileselassie Medhin , stipendiat ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Gøteborg

14.00 Spørsmål til debatt / diskusjon

1. Bør sosiale eksperimenter brukes mer i utviklingsforskning?

2. Er sosiale eksperimenter best egnet for grunnleggende forskning på adferd eller kan og bør de også bli brukt mer for politisk forskning?

3. Hva er de viktigste etiske problemstillinger å ta hensyn til i forbindelse med gjennomføring av sosiale eksperimenter i et utviklingsland?

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 1. november 2017 - 14:20