Clts og un habitat workshop om ungdom kjonn og land rettigheter

En av de største globale utfordringene for å sikre politisk stabilitet og velferd i Afrika er å skaffe levekårsmuligheter for en raskt voksende strøm av ungdommer på jakt etter arbeid og et sted å bo. Økende befolkningspress på landsbygda bidrar til arealknapphet og en eksplosiv økning i migrasjonen av desperate unge mennesker. Arvesystemer for landeiendom og nasjonale lover for eiendomsrett påvirker de unges rettigheter og muligheter til å fortsette å bo på landsbygda. Rettigheter og muligheter til å få akseptable boligforhold i byene er en annen nøkkelfaktor. Samtidig har vi opplevd en kraftig økning i ungdomsarbeidsledigheten i Sør-Europa. Workshopen vil presentere forskningsresultater samt internasjonale tiltak knyttet til afrikanske ungdommers situasjon og tilpasning i områder med høyt befolkningspress i Etiopia hvor tilgang til jord som grunnlag for livsopphold er en viktig problemstilling.

  
Workshopen finner sted torsdag 13. juni 08.30-15.30, på Litteraturhuset i Oslo. Registreringen er 8.30-9.00. Programmet for workshopen finner du her.
Påmelding kan sendes på e-post til kateryna.krutskykh0@nmbu.no innen 7. juni. Arrangementet er gratis. Språket på konferansen er engelsk. 

Photo:

 

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 10:20