Clts arbeidsnotat om allmenningsrett og naturvern i skjak kommune 3


Arbeidsnotatet er publisert som CLTS Arbeidsnotat og kan lastes ned her.

Sammendrag
Denne artikkelen tar for seg hvordan det er å være allmenningsberettiget i Skjåk Almenning når det kommer strenge reguleringer fra offentlig hold. Hvordan påvirker verneforskriftene den faktiske bruken? Og hvordan er brukernes holdninger rundt vernet i områdene?

Studiens resultater er basert på en undersøkelse blant allmenningsberettigede i Skjåk Almenning og intervjuer med Skjåk Almenning og forvaltningen. Studien har vist at bruken i forhold til de ulike allmenningsrettene ikke blir direkte påvirket av verneforskriftene. Det er ikke veldig store forandringer i bruken før og etter vernet kom.

Det er imidlertid tydelig at vernet har en negativ konsekvens når det gjelder oppfatningen blant brukerne. Det oppleves som et stort overtramp, tap av tillit og at de blir umyndiggjort når forvaltningen blir lagt til sentrale myndigheter. De mener selv – og ingen har sagt seg uenige - at områdene i Skjåk Almenning har blitt forvaltet av bygdefolket på en god måte i mer enn 200 år. Men vil dette fortsette inn idet nye forvaltningsregimet?

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 13:26