Centre for land tenure studies 2

Våren 2011 vedtok Handelshøgskolen, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og Institutt for landskapsplanlegging (ILP) å opprette et felles Centre for Land Tenure Studies. Våren 2012 ble også Institutt for naturforvaltning tilknyttet senteret.

Målene med opprettelsen av senteret er å synliggjøre den brede kompetansen som finnes på eiendomsrettslige forhold knyttet til forvaltningen av landarealer ved NMBU, og å etablere sterkere samarbeid på tvers av instituttene på forskning og undervisning på dette viktige fagfeltet.

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 13:15