Arrangerte ektefeller er rausere

Studien inngår i et større forskningsprosjekt som ser på effektene av en lovendring fra 2004 i Etiopia, hvor både hustru og mann blir oppført som eiere på sertifikater som gir eiendomsrett til land. Tidligere var kun menn eiere av jord, og kvinner ble sett på som menns eiendom.

Diktator-spillet
For å finne fram til resultatene, brukte forskerne en metode innen økonomiske studier, kalt ”The Dictator Game”. Den går ut på å gi respondentene, i dette tilfellet mann og hustru, en sum penger – uavhengig av hverandre, for så å spørre i hvilken grad de vil dele pengesummen med sin ektefelle.

Her flippes mynten som avgjr om det er kone eller mann som skal vre 'diktator'.
Her flippes mynten som avgøjr om det er kone eller mann som skal være 'diktator'. Photo: Sosina Bezu/NMBU


Professor Stein Holden og  forsker Sosina Bezu, begge tilknyttet Handelshøyskolen på MMBU, testet på denne måten hvor generøse ektefeller er mot hverandre og om generøsiteten varierer med type ekteskap; tradisjonelt arrangerte ekteskap, kjærlighetsekteskap og kidnappingsekteskap bl.a.

– Det mest overraskende er at det virker som ektefellene var rausere med hverandre i arrangerte ekteskap enn i frivillige kjærlighetsekteskap. Vår hypotese var at kjærlighetsekteskap skulle score høyest, men det var ikke tilfelle, sier Holden.

Rusten kjærlighet?
Hva kan så årsaken til det gode samholdet i arrangerte ekteskap være?

– Det kan rett og slett være at foreldrene er flinke til å finne partnere til sine barn, og at sosiale rammebetingelser ligger bedre til rette når foreldrene har valgt.  Kjærlighet mellom ektefeller i frivillige ekteskap kan jo også dø ut og påvirke generøsiteten mellom mann og kone. Men alt dette blir spekulasjoner. Vi har ingen forskningsresultater på dette, understreker professoren.

385 husholdninger deltok i dette sosiale eksperimentet. Det foregikk blant annet i lokalet her.
385 husholdninger deltok i dette sosiale eksperimentet. Det foregikk blant annet i lokalet her. Photo: Stein Holden/NMBU


Like rause
Forskerne hadde også en hypotese om at kvinner generelt sett ville være mer generøse enn sine menn.

­– Det stemte heller ikke. Her var resultatet at menn og kvinner er omtrent like generøse.  

I ekteskap som ble karakterisert som kidnappings-ekteskap, hvor kvinnen er bortført og forført/voldtatt og deretter gift, var generøsiteten ikke overraskende lavest av alle.

Hva er effekten av at etiopiske kvinner n har eiendomsrett til jord?
Hva er effekten av at etiopiske kvinner n har eiendomsrett til jord? Photo: Stein Holden/NMBU


Les en kort PDF-presentasjon av studien: Generosity and social distance in dictator game field experiments with and without a face

Les selve artikkelen i en PDF-fil: Generosity and social distance in dictator game field experiments with and without a face

Studien er en del av det Forskningsråd-finansierte prosjektet Joint Certification and Household Land Allocation:  - Towards Empowerment or Marginalization?

For mer informasjon, kontakt:
Professor Stein Holden, stein.holden@nmbu.no, 6496 5699

Published 4. juli 2014 - 12:22 - Updated 2. november 2017 - 10:05