Årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse

Det blir stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider gjennom bærekraftige forretningsmodeller, lykkes bedre i markedet over tid. Derfor trenger både små, mellomstore og store bedrifter kompetanse på å bygge og lede etter bærekraftige (økonomisk, sosialt og miljømessig) forretningsmodeller.

Nettbasert kurstilbud

Vi tilbyr en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse med neste oppstart i begynnelsen av september 2022 (høstparallellen). Studiet gir deg en grundig innføring i økonomisk-administrative fagområder på universitetsnivå. Det er en basisutdanning du kan bygge videre på, eller kombinere med andre/ tidligere utdanninger eller arbeidserfaring.

Gjennomføring av nettstudiet på deltid vil foregå over fire undervisningsperioder, to på våren og to på høsten inkludert eksamen. Årsenheten består av åtte emner på 7,5 studiepoeng som innfases over to år. Når du har bestått alle eksamener og fullført studiet på 60 studiepoeng får du tittelen bedriftsøkonom.

Studiet er utviklet og gjennomføres første gang med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Søknad og opptak

Vi tar opp studenter til årsenheten to ganger i året, vår og høst. Begrenset antall plasser, så vi kjører etter førstemann til mølla-prinsippet blant de som er kvalifiserte. Selve opptaket skjer få dager etter søknadsfristen i henholdsvis januar og august. 

Opptakskrav: generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)

Søknadsfrist for høstens opptak: 10. august

Les mer om årsenheten på SEVU sine nettsider. Her finner du også lenke til påmeldingsskjema!

Published 18. november 2021 - 16:15 - Updated 19. mai 2022 - 14:41