NMBU-podkast om formueskatt

Denne høsten lanserte NMBU en egen podkastserie som tar opp alt det interessante som skjer på NMBU. Denne høsten har SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning ved NMBU Handelshøyskolen gjort seg bemerket i samfunnsdebatten med sin rapport om formueskatt.

 Rapporten som SKATTEFORSK hadde laget sammen med Frischsenteret på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet handlet om virkningen av formueskatten, med søkelys på små og mellomstore bedrifter.  Er formueskatten negativ for arbeidsplasser? Hovedresultatet fra denne analysen var tvert imot at økt formuesskatt i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i disse bedriftene.

Denne rapporten bidro til en opphetet politisk debatt med medieomtale, debatter og leserinnlegg, som innimellom bar preg av mange tunge faguttrykk.

Derfor ønsket NMBU å lage en podkast som kunne snakke mer grunnleggende om formueskatten. Hva er dette for skatt, hva er poenget med denne skatten og hvordan påvirker den samfunnet?

I podkasten deltar Marie Bjørneby fra SKATTEFORSK. Hun er doktorgradsstipendiat ved NMBU handelshøyskolen og tidligere seniorrådgiver i Finansdepartementet og er en av forfatterne bak rapporten.

Podkasten finner du der du vanligvis laster ned podkaster, eller på https://nmbupodden.libsyn.com/

Published 5. november 2020 - 11:29 - Updated 16. november 2020 - 15:23