Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Denne uken er det for første gang eksamen i Skatteforsks nye kurs «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I». Kurset har gått i januarblokken, og har gått inn i dagsaktuelle problemstillinger og lent seg på nyeste innen forskningen på skatt og ulikhet.

Målet har vært å gi studentene en grunnleggende forståelse for skatter, og skatters samspill med ulikhet og bærekraft. Særlig har studentene lært om det norske skattesystemet, om utbredelsen av skatteplanlegging og skatteunndragelse, og om ulikhet. Ansvarlig for kurset er professor Annette Alstadsæter, og kurset er fra og med i år obligatorisk for alle masterstudenter ved Handelshøyskolen.

Som del i å gjør faget relevant for arbeidslivet og kommende masteroppgave har det vært satset på at studentene skal lese forskning fra forskningsfronten og selv benytte innsiktene ved å skrive en kronikk som knytter temaene sammen med relevante problemstillinger og politikkutforming.

Taxes, Inequality, and Sustainability I er det første i rekken av to kurs om nettopp skatt, ulikhet og bærekraft. Onsdag denne uken klokken 12.00 går fristen ut for å melde seg opp i kurset «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II». Alstadsæter vil også være ansvarlig for dette kurset, som bygger videre på BUS360.

I Taxes, Inequality, and Sustainability II vil selskapsskatten og rollen skatt spiller for selskaper være det mest sentrale: Hvordan skatt påvirker bedrifters investeringer, sysselsetting, lokalisering og flytting av inntekter, og hva dette betyr for ulikhet og bærekraftig utvikling. I dette kurset vil det også være fokus på forskningsbasert undervisning, og det legges opp til diskusjon i klassen og vikerlighetsnære problemstillinger. 

Onsdag 15. januar holdt gravejournalist Eiliv Frich Flydal gjesteforelesningen «Uncovering Economic Crime and Shady Business» som en del av BUS360, og flere gjesteforelesninger fra spennende foredragsholdere er allerede klart for BUS361.

Published 27. januar 2020 - 7:00 - Updated 6. juli 2020 - 16:33