Lyst til å bli øvingslærer i høst?

  • Som øvingslærer får du drillet ferdighetene dine i aktuelt emne – og du får erfaring i å undervise og veilede andre studenter.
    Foto
    Fotogjengen

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærer i høst. Søknadsfrist: ASAP.

Lyst til å bli øvingslærer i høst?


BUS133 Excel for økonomer
Aktuelle øvingslærere: Studenter som har gjennomført BUS133 med bra resultat eller har tilsvarende kompetanse.
Antall timer:  5 partier (dobbeltime) per uke, 2 øvingslærere på hvert parti.

Søknad sendes til kolbjorn.christoffersen@nmbu.no. I søknaden din må du enten legge ved en karakterutskrift, eller gi oss tillatelse til å sjekke dine karakterer i FS.

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer
Trenger øvingslærere til gjennomgang av uke oppgaver. 2 eller 4 timer per uke.

Krav til kvalifikasjoner:
• Bestått eksamen i MATH100 eller tilsvarende kurs med god karakter (helst A eller B).
• Gjerne tidl. erfaring som hjelpelærer, men ikke nødvendig.

Søknad sendes til dag.einar.sommervoll@nmbu.no. I søknaden din må du enten legge ved en karakterutskrift, eller gi oss tillatelse til å sjekke dine karakterer i FS.

BUS220 Finansiering og investering
Trenger 1-2 øvingslærere.
Krav til kvalifikasjoner:
• God karakter (A eller B) i BUS220 eller tilsvarende kurs.
• Gode kunnskaper i bruk av Excel (BUS322 eller BUS133).
• Kunne bruke datastream.
• BUS315 er også en fordel, men ikke et krav.

Søknad sendes til Tom Erik Henriksen (tomhen@nmbu.no). I søknaden din må du enten legge ved en karakterutskrift, eller gi oss tillatelse til å sjekke dine karakterer i FS.



 

Published 5. mai 2017 - 10:23 - Updated 3. juli 2017 - 14:00