Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2019: PHI100 eller PHI101?

Studenter som skal ta Examen philosophicum, skal velge mellom PHI100 og PHI101. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell når det gjelder seminarundervisning og eksamensform.

Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2019: PHI100 eller PHI101?

Undervisningen i PHI100 består av forelesninger, samt øvingskurs i del II. Eksamen i PHI100 er 3,5 timer skriftlig eksamen som teller 100 %. Les mer om emnet her: http://www.nmbu.no/emne/phi100

Undervisningen i PHI101 består av forelesninger, samt seminarer. I seminarene er det lærer til stede, der bl.a. oppgaver med tanke på skriftlige arbeider (semesteroppgave) presenteres muntlig og diskuteres. I tillegg gjennomfører studentene oppgaveskriving under veiledning av lærer. PHI101 har ingen avsluttende eksamen, men mappeevaluering. Delkarakter på semesteroppgaven, og på to flervalgstester (én test i del I og én test i del II av pensum). Les mer om emnet her: http://www.nmbu.no/emne/phi101. NB! Undervisning i PHI101 starter i uke 36. 

PHI101 er adgangsbegrenset
PHI101 er adgangsbegrenset (180 plasser) og det er opprettet fire seminargrupper som studentene skal velge mellom. Alle studenter som ønsker å ta PHI101 er ikke sikret å få plass på emnet. Det foretas opptak til PHI101 etter «loddtreknings-prinsippet, dvs. at alle som søker innen fristen har like muligheter for å få plass. PHI100 er ikke adgangsbegrenset, og alle som søker PHI100 vil få plass.

Påmelding til PHI101
Studentene søker undervisningsopptak i StudentWeb innen tirsdag 27. august. Ved oppmelding til undervisning i PHI101, skal du melde deg til det seminaret som passer best. Tidspunktet for hver seminargruppe er presisert ved siden av gruppenummeret når du melder deg til undervisning i dette emnet i StudentWeb.

Tidspunkt for seminarene
- Gruppe 1 – Onsdag 10-12
- Gruppe 2 – Onsdag 14-16
- Gruppe 3 – Fredag 10-12
- Gruppe 4 – Fredag 13-15

Du skal oppgi tre ønsker i prioritert rekkefølge ved påmelding i StudentWeb (men du skal kun følge ett seminar). Det er viktig at du sjekker hvilke tidspunkt som passer i forhold til annen undervisning du skal melde deg opp i, før du melder deg til PHI101.

Opptak til PHI101
Opptaket vil bli publisert senest torsdag 29. august i StudentWeb. Studenter som ikke får opptak på seminarversjonen PHI101 vil da bli overført til PHI100 Examen philosophicum.

Seminarbytte
Studenter som får tildelt et seminar i PHI101 som kolliderer med annen undervisning, kan søke om bytte av seminargruppe. Bytte av seminargruppe pga. jobb og lignende vil ikke bli innvilget. Du må søke om bytte av seminargruppe innen tirsdag 3. september.

Søknad om seminarbytte sendes på e-post til studieveileder-hh@nmbu.no.  Du oppgir i e-posten hvilket seminar du har fått tildelt (og som kolliderer med annen undervisning) og hvilket seminar som du ønsker å bytte til. Resultatet av seminarbytte vil bli publisert i StudentWeb senest torsdag 5. september.

Canvas
Studenter vil få tilgang til seminargruppene i PHI101 i Canvas etter at runden med seminarbytte er foretatt (3. september). 

Published 6. juli 2018 - 12:04 - Updated 30. august 2019 - 12:52