Arkiv
Arkiv gammelt

Førstekonsulent ved Senter for Statlig Økonomistyring

Lasse Blom studerte Samfunnsøkonomi ved NMBU. I dag arbeider han som førstekonsulent ved Senter for Statlig Økonomistyring.

 

Førstekonsulent ved Senter for Statlig Økonomistyring

Lasse Blom

Lasse Blom

Foto
Privat
- Jeg jobber som førstekonsulent i Senter for Statlig Økonomistyring. Arbeidsoppgavene ligger innenfor drift av økonomisystemet for offentlige etater. Dette innebærer primært regnskapsfaglige oppgaver som innrapportering til statsregnskapet, oppfølging ved implementering av nye systemer, prosjektarbeid, brukerstøtte og avstemming.

Jeg følger opp egen kundeportefølje og samarbeider tett med vår lønnsavdeling. Arbeidet tilpasses etter ferdighetsnivå og eget initiativ. Man har et stort faglig nettverk å spille på og utiklingsmulighetene er gode, internt og eksternt. Teamarbeid står sentralt som arbeidsmetode.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
- NMBU ble valgt på grunn av det spesielt gode miljøet og fleksibiliteten.  Det var kun positive tilbakemeldinger å få fra tidligere studenter. Fagområdet var viktig for meg. Mulighetene for å kombinere det brede spekteret av økonomiske og naturfaglige emner gjorde valget enklere for meg.

Bachelorgraden i samfunnsøkonomi er en meget god plattform å bygge videre på. Den brede profilen gjør at man står sterkt rustet til å kunne brukes på mange områder. Metodefagene gjør at man holder alle muligheter åpne for videre utvikling. Et såpass lite universitet gir også muligheter for tett oppfølging fra foreleser og et spesielt godt studentmiljø.

Mange gode erfaringer
- Det viktigste jeg lærte ved NMBU er evnen til å tenke analytisk, reflektere og stille de riktige spørsmålene. Kreativitet er sentralt i alle arbeidsfelt. Her gis det rom for en slik utvikling og en like bra arena for læring ved prøving og feiling med systematisk oppfølging underveis er vanskelig å finne etter endt studietid.

Problemløsning og dataverktøy er selvfølgelig også viktige momenter man tar med seg i arbeidslivet. Dette lærte jeg best i samarbeid med andre i gruppe- og semesteroppgaver. Dette er læringsarenaer som bør utnyttes. Her dannes også gode relasjoner. Flere av mine nærmeste venner stammer fra studietiden.

Hvilke råd har du til kommende studenter?
- Ved å engasjere seg i studentmiljøet får studietiden flere dimensjoner. Her er muligheter for alle, og disse bør gripes. Selv var jeg spesielt aktiv i idrettsmiljøet, Samfunnet og Gytegropa fiskerforening.

Å bo på Pentagon første året er noe ingen bør velge bort.  Man kommer tett på internasjonale studenter og dette gir muligheter for mange interessante opplevelser som ikke så lett lar seg oppsøke når man kommer i jobb. Evnen til å danse som en Masaikriger som har nedlagt sitt bytte lærte jeg på kveldstid av hybelkamerater. Orienteringsløpet Kadaveren på over sørget o-gruppa for at jeg fikk oppleve.

Faglig sett bør man gjøre et grundig forarbeid før valg av fag og tenke på hva man vil jobbe med. Å jobbe ved siden av, enten ved engasjement i studentmiljøet, eller annet arbeid øker det faglige utbyttet betraktelig. Interesse bør styre valgene. Det gjør det enklest og morsomst for en selv. NMBU har alle muligheter for den som vet å benytte seg av dem.

 

Published 15. oktober 2014 - 11:09 - Updated 3. February 2017 - 13:25