Arkiv

Forskningsutvalget (FU)

Sammensetning FU-HH januar 2018 - desember 2021

Spesialiseringsprofil for master økonomi og administrasjon: Miljø- og ressursøkonomi

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2017.
ECN302, ECN311 og ECN375 er obligatorisk i hovedprofilen.

Spesialiseringsprofil for master økonomi og administrasjon: Samfunnsøkonomi

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2017
ECN302 Mathematics for Economists, ECN311 Microeconomics III og ECN320 Macroeconomics III er obligatorisk.

Spesialiseringsprofil for master i Økonomi og administrasjon: Energiøkonomi

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2017
ECN302, ECN311, ECN380 og ECN280 er obligatorisk i hovedprofilen.

Utfyllende regler til NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Handelshøyskolen (HH)

Godkjent av dekan 16.06.2020. Reglene er basert på NMBUs Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) vedtatt 30.01.2020 (i kraft fra 01.07.2020)1 .

Energy Economics profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Energy Economics profile.

Trade and Commodity Markets profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Trade and Commodity Markets profile.

Development and International Economics profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Development and International Economics profile. 

Financial Economics profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Financial Economics profile.

Environment and Resource Economics profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Environment and Resource Economics profile. 

Environment and Resource Economics profile

Master of Science in Economics gives you the opportunity to specialize in one out of five profiles. One of them is Environment and Resource Economics profile. 

Programme structure for Master of Science in Economics

This programme plan applies for students with the startup Autumn 2016, 2015, 2014 and 2013.

Bachelor i samfunnsøkonomi - oppbygning og gjennomføring

Denne studieplanen gjelder studenter med oppstart høsten 2016, 2015, 2014 og 2013.

Master i Økonomi og administrasjon - Oppbygging og gjennomføring

Denne informasjonen gjelder for kullene som startet høsten 2014, 2015 og 2016.

PhD Courses

A PhD degree in Economics and Business requires a minimum 45 course credits (ECTS). A course package is proposed by the PhD student and supervisor, and then approved by the Research and Research Education Committee (FUFU) of the faculty.

Studiehåndbok

Studiehåndbøker for Handelshøyskolen (tidligere Institutt for økonomi og ressursforvaltning).

Handelshøyskolen søker om internasjonal akkreditering

Handelshøyskolen søker om internasjonal akkreditering

Handelshøyskolen har startet arbeidet med å søke om akkreditering fra AACSB (Association for Advancement of Collegiate Studies in Business).

Nytt emne i atferdsøkonomi

Nytt emne i atferdsøkonomi

Våren 2017 tilbyr Handelshøyskolen et nytt bacheloremne i atferdsøkonomi.

Førstekonsulent i Samferdselsdepartementet

Førstekonsulent i Samferdselsdepartementet

- Eg er svært nøgd med opphaldet ved NMBU. Studentmiljøet er bra og ein kjem tett på dyktige forelesarar, sier Øyvind Stokka.

Ny prosjektleder ved Handelshøyskolen

Ny prosjektleder ved Handelshøyskolen

Rune Alexander Hansen har overtatt stafettpinnen som prosjektleder for masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.

Gjesteforelesning: Per Harald Grue

Gjesteforelesning: Per Harald Grue

Per Harald Grue holder gjesteforelesning med tittelen "Norsk landbrukspolitikk i perspektiv med tilbakeblikk og framtidsscenarier" tirsdag 6. desember kl. 14.15.

Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Utviklingen i Afrika sør for Sahara er nært knyttet opp mot landbrukshusholdningers evne til å tilpasse seg klimarisiko, og utdanningsnivået til den unge og voksende befolkningen. Denne doktoravhandlingen belyser hvilken betydning klimavariasjoner, rådende politikk og lokale skikker kan ha for landbruk og utdanning.
Store forskjeller i utslipp i felt på norsk sokkel

Store forskjeller i utslipp i felt på norsk sokkel

Masterkandidat Ekaterina Gavenas og professor Knut Einar Rosendahl har forsket på hva som påvirker CO2-utslippene på norsk sokkel.

NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

NMBU deltar på FNs klimatoppmøte i november

NMBU har fått status som observatør på FNs klimakonferanse som i år finner sted i Marokko.

Universitetslektor med mange jern i ilden

Universitetslektor med mange jern i ilden

Etter tolv år som populær timeforeleser, er David Eilertsen nå ansatt i fast stilling som universitetslektor i skatterett ved Handelshøyskolen, NMBU. Eilertsen jobber også som spesialrevisor, høgskolelektor, landslagssjef og TV-kommentator.

Entreprenørskap og innovasjonsklassen på studietur

Entreprenørskap og innovasjonsklassen på studietur

Forrige uke reiste førsteårs masterstudenter i Entreprenørskap og innovasjon på besøk til ekspansive innovasjons- og entreprenørskapsmiljøer i Mosseregionen.

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Tettare samarbeid mellom NMBU og regionalt næringsliv på trappene

Ser på moglegheiter for tettare kontakt mellom NMBU og regionalt næringsliv.

Gjesteforelesning: Morten Gjelstad

Gjesteforelesning: Morten Gjelstad

Direktør i seksjon Fag og analyse i KLP, Morten Gjelstad, holder en gjesteforelesning med tittelen "Offentlig tjenestepensjon i endring" tirsdag 24. november, kl.14.00-16.00 i T132.

Ny førsteamanuensis i ledelse

Ny førsteamanuensis i ledelse

Nicolay Worren er tilsatt som førsteamanuensis i ledelse ved Handelshøyskolen, NMBU.

Studier ved Handelshøyskolen

Studier ved Handelshøyskolen

Ved NMBU Handelshøyskolen utdanner vi siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og kandidater i bioøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. 

I media

I media

 

Pris for fremragende undervisning

Pris for fremragende undervisning

Studentene ved NMBU har kåret David E. Eilertsen, som underviser i skatterett ved Handelshøyskolen, til semesterets beste foreleser.

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen, NMBU

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen, NMBU

Onsdag 14. oktober vil sentralbanksjef Øystein Olsen holde foredrag om oljen og norsk økonomi.

Gründercamp for NMBU studenter

Gründercamp for NMBU studenter

17. og 18. september arbeidet ca. 50 masterstudenter fra Naturbasert reiseliv (INA) og Entreprenørskap og Innovasjon (Handelshøyskolen) på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Temaet var «Reiselivet i Norge 2030».

Speed-date med gründere

Speed-date med gründere

Åtte gründere hadde tatt turen til Handelshøyskolen, NMBU for å tiltrekke seg studenter fra masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.

«Mentorsamtalen»

«Mentorsamtalen»

Elin Kubberød, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen og leder for prosjektet «Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise», forteller at ved å styrke de fagansattes egenkompetanse i rollen som mentor løftes kvaliteten i utdanningen innen entreprenørskap til et høyere nivå.

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Her finner du oversikt over kommende arrangementer ved Handelshøyskolen.

Nyskaping på Vulkan

Nyskaping på Vulkan

Forrige uke deltok de nye masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon på "Solution Camp" hos PS: hotell på Vulkan i Oslo.

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinesisk boikott av norsk laksenæring har ikke lyktes

Kinas boikott av norsk laks har gått mer ut over kinesiske forbrukere enn norske lakseeksportører. Importører finner omveier, og dermed får kineserne dårligere og dyrere norsk laks.

Endringer i emner fra og med studieåret 2015/2016

Endringer i emner fra og med studieåret 2015/2016

Undervisningsutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2015 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2015/2016.

Franskmenn vil ha fenalår

Franskmenn vil ha fenalår

I høst var studentene Ulrik Rosted og Anders Stabursvik i Frankrike for å sjekke ut markedspotensiale for norsk fenalår. Nå lanseres Fenalår fra Norge i Paris.

Masteroppgave ved NMBU vekker oppsikt

Masteroppgave ved NMBU vekker oppsikt


Nettavisen skriver om hovedfunnene om mobilbetaling i Rune Alexander Hansens masteroppgave ved Handelshøyskolen, NMBU.

Ny indikator for fiskerinæringen

Ny indikator for fiskerinæringen

Forskere har utviklet en ny indikator som gjør at det er mulig å sammenligne fiskerier på tvers av arter, samfunn og økonomi.

Optimum får ny hovedsamarbeidspartner

Optimum får ny hovedsamarbeidspartner

Studentforeningen Optimum har inngått hovedsamarbeidsavtale med Deloitte fra høsten 2015.

Omdømmebygging teller ikke mest

Omdømmebygging teller ikke mest

Professor Arild Wæraas har forsket på omdømmebygging i institusjonaliserte organisasjoner.

Konkurransefordel fra kundeinformasjon

Konkurransefordel fra kundeinformasjon

Førsteamanuensis Silja Korhonen-Sande forsker på kunderelasjoner og bruk av kundeinformasjon i beslutningstaking.

Nytt forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen

Nytt forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen

Forskningsprosjektet "CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences", som ledes av Rani Lill Anjum ved Handelshøyskolen, har fått innvilget ni millioner fra Forskningsrådet.

Sminket oppdrettsnæring

Sminket oppdrettsnæring

Bare en politikk for forutsigbar vekst og klare kriterier for tildeling av tillatelser vil sikre norsk oppdrettsnæring, skriver Atle Guttormsen i forordet til ny stortingsmelding.

Faglunsjer - En litt hyggeligere debatt

Faglunsjer - En litt hyggeligere debatt

I slutten av mars, samt første halvdel av april, vil studentene ved Handelshøyskolen igjen få muligheten til å ta del i faglunsjer med tre fra Handelshøyskolens vitenskapelige stab.

Gir stafettpinnen videre

Gir stafettpinnen videre

Etter ett helt år i vervene gir de avtroppende i Optimumstyret nå stafettpinnen videre til nye flittige studenter ved Handelshøyskolen.

Gjør penger oss lykkeligere?

Gjør penger oss lykkeligere?

Forskjellen er ikke er så stor mellom fattig og rik når det gjelder lykke, viser ny forskning.

Pitchet seg til topps

Pitchet seg til topps

Studentgruppene KnifeClean og KeyLight ble tildelt prisen for beste presentasjon av forretningsidé i emnet Idé og forretningsutvikling.

Søkerrekord til Handelshøyskolens bachelorstudier

Søkerrekord til Handelshøyskolens bachelorstudier

Interessen for å starte økonomistudiene ved NMBU har aldri vært større enn i år.

Ny bok om naturressursenes økonomi

Ny bok om naturressursenes økonomi

Eirik Romstad og Torstein Bye fra Handelshøyskolen er to av bidragsyterne i en ny bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

På rekrutteringsjakt ved NMBU

På rekrutteringsjakt ved NMBU

- NMBU er en skole i vekst, og når vi ser at universitetet og studentene holder et faglig høyt nivå, vil dette alltid være veldig aktuelt for oss som rekrutteringsarena, sier Eivind Ungersness, partner i Deloitte.

Er det Handelshøyskolen ved NMBU som tar pokalen i år?

Er det Handelshøyskolen ved NMBU som tar pokalen i år?

3. mars går NM i økonomi av stabelen med første runde. Olav Furuseth, som deltok i fjor, oppfordrer alle studentene på Handelshøyskolen, NMBU til å melde seg på og konkurrere mot andre økonomistudenter i Norge.

Gjorde rent bord på innovasjonscamp

Gjorde rent bord på innovasjonscamp

Studenter fra Handelshøyskolen NMBU vant både prisen for beste totalløsning og prisen for mest kreative idé under årets Innovasjonscamp med Norsk Gjenvinning.

Vant Gründeridol

Vant Gründeridol

Med overbevisende presentasjon av forretningsplan for et nytt og hemmelig snacks-produkt fra Nortura, gikk Stian, Oda og Truls Erik til topps i Gründeridol 2015.

Vant studentkonkurranse med ny forretningsidé

Vant studentkonkurranse med ny forretningsidé

Andreas Havdahl, masterstudent i Entreprenørskap og innovasjon, vant Idékonkurransen for studenter som ble arrangert av NMBU Technology Transfer.

Velkommen til Næringslivsdagen!

Velkommen til Næringslivsdagen!

Næringslivsdagen nærmer seg med stormskritt. 11. februar vil vårens Næringslivsdag i regi av NLU, Indøk og Optimum, gå av stabelen på Samfunnet.

Ny førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon

Ny førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon

Siw Fosstenløkken er tilsatt som førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen.

Landets mest fornøyde økonomistudenter

Landets mest fornøyde økonomistudenter

Econas studentundersøkelse 2014 viser at NMBU har de mest fornøyde økonomistudentene i landet. Leder av Econa NMBU, Elisabeth Opdal, synes det er hyggelig å se at Handelshøyskolens studenter er så fornøyde.

Spill deg frem til å bli en bedre innovatør

Spill deg frem til å bli en bedre innovatør

NMBU-student drar på USA-turne for å promotere kampanje knyttet til et brettspill som lærer deg populær innovasjonsmetode.
Optimum – et smart karrieregrep

Optimum – et smart karrieregrep

Mathias, Ida, Anders og Sunniva er styremedlemmer i Optimum NMBU. Allerede ni måneder før studieslutt har de sikret seg attraktive jobber i et av de store internasjonale revisjonsfirmaene.

Handelshøyskolen besøkte entreprenørskapsstudenter i Houston

Handelshøyskolen besøkte entreprenørskapsstudenter i Houston

I begynnelsen av mai reiste en liten delegasjon fra Handelshøyskolen til Houston i USA. Nils Sanne har i flere år sendt studenter til byen i Texas og med Anders Stabursvik som lokalkjent og kartleser var tiden klar for å se nærmere på opplegget. 

Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Oppgradering av eksisterende og investering i ny overføringskapasitet for god el-forsyningssikkerhet, markedspris på varmeproduksjon og muligheter for forbrukerrespons på prisvariasjoner i russisk kraftsektor, er anbefalinger gitt i en doktoravhandling fra NMBU.

Ny studieveileder ved Handelshøyskolen

Ny studieveileder ved Handelshøyskolen

Judith Marie Holter hadde sin første arbeidsdag på Ås 1. april. Hun er ansatt som studieveileder, hvor hun hovedsakelig skal jobbe med masterprogrammet økonomi og administrasjon og masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon.

Utbytteskatt skjuler ulikhet

Utbytteskatt skjuler ulikhet

I en kronikk i Dagens Næringsliv beskriver Handelshøyskolens skatteprofessor Annette Alstadsæter sammen med forskningsleder Kjetil Telle (SSB) hvordan overskuddene har blitt holdt tilbake i norsk selskapssektor etter innføringen av utbytteskatt.

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU


Vi ønsker alle våre nye studenter høsten 2017 hjertelig velkommen til Handelshøyskolen NMBU!

Sofa-filosofi med hjembakst

Sofa-filosofi med hjembakst

Velkommen til Filosofi-fredag i biblioteket! Hver måned møtes vi til filosofisk refleksjon med inviterte gjester, åpen diskusjon, interessante tema, og ikke minst hjemmebakte sjokoladekjeks.

Handelshøyskolen blir fakultet og søker internasjonal akkreditering

Handelshøyskolen blir fakultet og søker internasjonal akkreditering

NMBUs styre vedtok 16. juni en omorganisering av universitetet fra 1.1.2017.

Gjesteforelesning om strategiarbeid i praksis

Gjesteforelesning om strategiarbeid i praksis

Per Aksel Holving, management consultant i Capgemini Consulting holder gjesteforelesning om strategiarbeid i praksis, 11. mars, kl. 12.15 - 13.15.

Landets første professor i skatteøkonomi

Landets første professor i skatteøkonomi

Annette Alstadsæter begynner som professor ved Handelshøyskolen, NMBU og blir da landets første professor i skatteøkonomi.

Gjesteforelesning om strategiimplementering og prestasjonsmåling

Gjesteforelesning om strategiimplementering og prestasjonsmåling

Therese S. Kinal, senior manager i Deloitte Consulting holder gjesteforelesning om strategiimplementering og prestasjonsmåling, 18. januar, kl. 09.15 - 10.30.

En kveld i skatteparadis

En kveld i skatteparadis

Hva vi kan gjøre med skatteparadiser? Onsdag kan du høre NMBUs skatteprofessor  Annette Alstadsæter, Aftenpostens sjefsredaktør og finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet i debatt om temaet.

NMBUs skatteekspert: Toppen av isfjellet

NMBUs skatteekspert: Toppen av isfjellet

En vil aldri kunne stoppe skjulte utenlandsformuer og bruk av skatteparadis helt, mener skatteprofessor Annette Alstadsæter.

Handelshøyskolens entreprenørskapsstudenter hjelper Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

Handelshøyskolens entreprenørskapsstudenter hjelper Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

Torsdag 1. september presenterte masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon forslag på hvordan Sparebankstiftelsen Østfold Akershus kunne utnytte sin gavepolitikk for å øke sin regions innovasjonsevne og omdømme. Presentasjonen ble holdt i den nyåpnede Urbygningen på NMBU.

Gjesteforelesning med Felleskjøpet Agri og Norsk Hydro

Gjesteforelesning med Felleskjøpet Agri og Norsk Hydro

Nils Bjellum, procurement manager i Felleskjøpet Agri, Henrik Buer og Olena Lepikhina, industry analyst og investor relations officer i Norsk Hydro holder to gjesteforelesninger 17. mars.

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen arrangerer gradsdag 15. juni med maraton-presentasjoner av masteroppgaver i Tårnbygningen.

Ny postdoktor ved Handelshøyskolen

Ny postdoktor ved Handelshøyskolen

Åshild Auglænd Johnsen hadde sin første arbeidsdag på Ås 1. mars. Hun er ansatt i en toårig postdoktor-stilling, hvor hun hovedsakelig skal jobbe med adferds- og eksperimentøkonomi.

Naturen: De fattiges forsikring

Naturen: De fattiges forsikring

Å bevare skog er ikke bare viktig for å binde karbon og for biodiversitet. For mange fattige familier utgjør høsting av naturressurser opp mot én tredel av deres inntektsgrunnlag.

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multidisiplinært perspektiv på bærekraft?

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen

Øyvind Stokka skrev masteroppgave om effekten av produksjonsbasert allokering på utslippsintensiteten til bedrifter i EUs klimakvotehandelsystem (EU ETS). Det ga han prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen i 2015.

Studenter i entreprenørskap og innovasjon på studietur

Studenter i entreprenørskap og innovasjon på studietur

I andre uke av augustblokken reiste førsteklassestudenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen på studietur til Kongsberg og Telemark.

Olsenbanden fikk gullbilletten fra Norges Bank

Olsenbanden fikk gullbilletten fra Norges Bank

Studentlaget «Olsenbanden» fra Handelshøyskolen, NMBU fikk pallplassering i Norges Banks casekonkurranse, og sikret seg en plass i finalen.

Gjesteforelesning: Marianne Martinsen

Gjesteforelesning: Marianne Martinsen

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og nestleder i finanskomiteen i Stortinget, holder gjesteforelesning med tema "Vekst og fordeling i norsk økonomi" tirsdag 15. mars kl. 10.15 - 12.00.

Er norsk olje verdens reineste?

Er norsk olje verdens reineste?

 

Professor Knut Einar Rosendahl kjenner godt til utslippene fra oljeindustrien på norsk sokkel. Han mener det å kalle norsk olje rein er misvisende.

Prestisjefylt forskerstipend til Stephen Mumford

Prestisjefylt forskerstipend til Stephen Mumford

Stephen Mumford, professor II ved Handelshøyskolen, NMBU, har mottatt en av de viktigste utmerkelsene for toppforskere innen humaniora og samfunnsfag i Storbritannia.

Hva sier Handelshøyskolens kandidater om utdanningen?

Hva sier Handelshøyskolens kandidater om utdanningen?

For å finne ut hvordan det har gått med kandidatene i arbeidsmarkedet og hvordan de vurderer utdanningen de har fått, gjennomførte Handelshøyskolen og NMBU spørreundersøkelser blant tidligere kandidater høsten 2015.

Gjesteforelesing med Svein Skeie og Karl Magnus Maribu

Gjesteforelesing med Svein Skeie og Karl Magnus Maribu

Svein Skeie, leder av Performance Mangement og Risk (SVP) i Statoil og Karl Magnus Maribu, senioranalytiker i DNB Markets holder to gjesteforelesninger 10. mars.

Opptak og poenggrenser høsten 2016

Opptak og poenggrenser høsten 2016

127 nye bachelorstudenter og 135 nye masterstudenter startet ved Handelshøyskolen i august.

Livet som stipendiat

Livet som stipendiat

Litt som berg- og dalbane, tre år i en boble og fordypning i et faglig sterkt miljø. Slik beskriver Viktorija, Øyvind og Kevin livet som stipendiat ved Handelshøyskolen.

- Skatteparadiser er industri

- Skatteparadiser er industri

Skatteflukt påfører nasjonalstater store inntektstap. Men å etablere seg som skatteparadis kan også være en måte for land å skaffe inntekter på, sa NMBUs skatteprofessor under en debatt om Panama-avsløringene.

Fikk pris for beste PhD-avhandling

Fikk pris for beste PhD-avhandling

Samantha Marie Copeland, postdok ved Handelshøyskolen, har vunnet en av to priser for beste avhandling fra Dalhousie University for sin doktorgradsavhandling om serendipity.

Studentpraktikant ved ambassaden i Roma

Studentpraktikant ved ambassaden i Roma

Studentpraktikantplass ga Live Hagtvedt en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, en smak av arbeidslivet, samt utvikling av personlige egenskaper.

Blir professor i full stilling

Blir professor i full stilling

Sjur Westgaard har tidligere vært engasjert som professor II ved Handelshøyskolen. Fra 1. januar har han blitt fast ansatt som professor i full stilling.