Aktuelt

Kvinnelige høyteknologigründere føler seg utenfor

Kvinnelige høyteknologigründere føler seg utenfor

De forstyrrer ordenen, passer ikke inn i normene og må gjøre ting på en litt annen måte. Kvinner som starter høyteknologibedrifter, føler at de ikke hører hjemme i den maskuline bransjen.

Karrierekveld ved Handelshøyskolen

Karrierekveld ved Handelshøyskolen

Vi inviterer våre studenter til karrierekveld med pizza, 19. oktober, kl. 16.30-19.30.
– Kom og la deg inspirere til å sitte i førersetet og skape din egen karrierereise! 

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

På NMBU og Handelshøyskolen ønsker vi at våre studenter skal føle seg som en del av et sosialt felleskap. De skal ha gode venner, oppleve sosial støtte og være trygge til å ta opp psykiske utfordringer. Denne tryggheten skaper vi i fellesskap. I uke 41 setter vi fokus på vår psykiske helse og inviterer deg til å være med!

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

NMBU-økonomer oppfordrer oljefondet om å forplikte seg til netto null utslipp i 2050

Økonomi-professorene Arild Angelsen, Ståle Navrud og Knut Einar Rosendahl ved NMBU Handelshøyskolen signerte alle på et internasjonalt opprop om at det norske oljefondet må ta mer ansvar i klimaspørsmålet.

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU ny partner i Senter for digitalt liv Norge

NMBU er nå en av sju partnere i Senter for digitalt liv Norge – en nasjonal kompetansehub for  transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon som skal stimulere til økt samarbeid mellom akademia og industri.

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Kronikk: Formuesskatten «årelater» neppe bedriftene for kapital til nye investeringer

Bedriftseierne tar ut mye mer i lønn og utbytte enn det som trengs for å dekke formuesskatten, skriver Simen Markussen.

Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2021: PHI100 eller PHI101?

Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2021: PHI100 eller PHI101?

Studenter som skal ta Examen philosophicum høsten 2021, må velge mellom PHI100 og PHI101. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell mellom emnene når det gjelder seminarundervisning og eksamensform.

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

Skatteforsk med i det nye "Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser"

NMBUs skatteprofessor Annette Alstadsæter er oppnevnt som nytt medlem i rådet som løpende skal evaluere regjeringens økonomiske politikk

Casper Claudi Rasmussen blir ny dekan ved NMBU Handelshøyskolen

Casper Claudi Rasmussen blir ny dekan ved NMBU Handelshøyskolen

Det er nå klart at det er Casper Claudi Rasmussen som trer inn i stillingen som dekan for NMBU Handelshøyskolen (HH) fra 1. november. Casper kommer fra stillingen som prorektor og instituttleder ved Høyskolen Kristiania.

Studentinnovasjon kan hindre brann i avfallsbransjen

Studentinnovasjon kan hindre brann i avfallsbransjen

Start-up'en Li-Tech har fått en million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning for å utvikle en sensor som identifiserer litiumbatterier i blandet avfall.

Gradsdager ved Handelshøyskolen

Gradsdager ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen arrangerer digitale gradsdager 21.-23. juni med presentasjoner av masteroppgaver.

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen!

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen!

Vi starter opp med velkomstdag og informasjonsmøte mandag 16. august, og gleder oss til å møte alle nye studenter.

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærere kommende høst. Søknadsfrist: ASAP

Bacheloravslutning ved Handelshøyskolen

Bacheloravslutning ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen inviterer alle sine bachelorstudenter som fullfører graden i 2021 til felles bacheloravslutning 28. mai.

Solid økning i søkere til NMBU Handelshøyskolen

Solid økning i søkere til NMBU Handelshøyskolen

NMBU Handelshøyskolen fortsetter den gode trenden og har også i år en sterk økning i søkningen til de fleste studieprogrammene.  Fagområdene Business Analytics og den nye mastergraden i Bioøkonomi fremstår som attraktive valg for bevisste studiesøkende.

Merittert underviser oppnevnt til professor

Merittert underviser oppnevnt til professor

Elin Kubberød er oppnevnt til professor i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU Handelshøyskolen. Hun ble for kort tid siden en av NMBU sine første meritterte undervisere.

Topper lista på forskningsproduksjon

Topper lista på forskningsproduksjon

Handelshøyskolen ved NMBU troner på toppen av pallen blant de norske handelshøyskolene i 2020 for forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt. Det er spesielt innen temaene klima, ressursbruk, energi, miljø, utvikling og skatt at våre forskere utmerker seg med publiseringer.

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Tre studentkronikker, alle basert på skatteforskning, er nylig publisert i DN, Agenda Magasin og Nationen.

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Professor Annette Alstadsæter bekrefter måter penger skjules på i skatteparadiser. Hun avstår på å kommentere på sex og drugs, men bekrefter at skatteunndragelser foregår som beskrevet i serien Exit på NRK.  

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Med sin avhandling håper Elise Caspersen å bidra til å øke kunnskapen hos kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere eksternaliteter, dvs. samfunnsøkonomiske kostnader, fra godstransport i by. Casperesen disputerer ved Handelshøyskolen NMBU mandag 22. mars klokken 12.15.

Involverte studenter gir fornøyde studenter

Involverte studenter gir fornøyde studenter

Studiebarometeret 2020 avslører at NMBU Handelshøyskolens bachelorstudenter i økonomi og administrasjon og masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon er blant landets mest tilfredse studenter. NMBU er i tillegg det universitetet med mest fornøyde studenter totalt sett.  

Tre ledige stillinger som PhD-stipendiat

Tre ledige stillinger som PhD-stipendiat

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multidisiplinært perspektiv på bærekraft?

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

– Vi må snakke mer om hvordan vi skal betale for dette, sier NMBU-professor Annette Alstadsæter. På tirsdag er hun invitert til å gi råd til regjeringen om veien videre.

Nytt masterprogram i bioøkonomi høsten 2021

Nytt masterprogram i bioøkonomi høsten 2021

Det finnes nok av gode idéer for å skape en mer bærekraftig verden. Mange av disse ideene blir det aldri noe av. Vi trenger flere som vil sørge for at mulighetene blir til virkelighet. - Vil du være den som får endringene til å lønne seg?

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Helfo mottar støtte fra Forskningsrådet.

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Støtte til fire forskningsprosjekter for fornyelse og et forskerprosjekt for unge talenter ved NMBU i dagens tildelinger fra Forskningsrådet.

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

I sin doktoravhandling har Tom Erik Sønsteng Henriksen forsket på råvareinvesteringer i aksje- og obligasjonsporteføljer, samt om man får råvareeksponering ved å investere i råvarerelaterte aksjer.

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje, skriv Annette Alstadsæter.

NMBU-podkast om formueskatt

NMBU-podkast om formueskatt

SKATTEFORSK-stipendiat Marie Bjørneby deltar denne uken i NMBUs nye podkast "NMBU-podden" i en episode som tar for seg formueskatten.

Digital karrieredag ved Handelshøyskolen

Digital karrieredag ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen inviterer sine studenter til karrieredag onsdag 11. november kl. 12.15-14.00. - Nysgjerrig på fremtidens kompetansebehov og arbeidsmarked?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

En ny forskningsrapport viser at bedriftseierens formueskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

Stor interesse for ekstraordinært kompetansetilbud

Stor interesse for ekstraordinært kompetansetilbud

NMBUs nettbaserte enkeltkurs, som ble åpnet for alle med behov og interesse for det som del av kompetansedugnaden i kjølvannet av korona, har vært svært populære.  

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Paal Wangsness’ doktorgradsarbeid konkluderer med at en kraftig overgang til elbiler er en del av en effektiv strategi for å overholde Parisavtalen, men det vil koste samfunnet dyrt.

Ni nye PhD-studenter ved HH

Ni nye PhD-studenter ved HH

Vi har ni nye PhD-studenter ved Handelshøyskolen i 2020. Audun H. Moss, Nini Barth, Sharon Nytte Makokha, Jeanette Strøm Fjære, Hannah Marie Hernandez, Huafeng Zhang og Andreas Eriksen deltok på velkomstdagene 10. og 11. august.

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Støtte til bedriftenes lønskostnader er den viktigaste forsikringa mot konkursar på kort sikt, skriv Annette Alstadsæter.

Sider