Aktuelt

Solid økning i søkere til NMBU Handelshøyskolen

Solid økning i søkere til NMBU Handelshøyskolen

NMBU Handelshøyskolen fortsetter den gode trenden og har også i år en sterk økning i søkningen til de fleste studieprogrammene.  Fagområdene Business Analytics og den nye mastergraden i Bioøkonomi fremstår som attraktive valg for bevisste studiesøkende.

Merittert underviser oppnevnt til professor

Merittert underviser oppnevnt til professor

Elin Kubberød er oppnevnt til professor i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU Handelshøyskolen. Hun ble for kort tid siden en av NMBU sine første meritterte undervisere.

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Er Exits framstilling av skatteunndragelse i finansmiljøet realistisk?

Professor Annette Alstadsæter bekrefter måter penger skjules på i skatteparadiser. Hun avstår på å kommentere på sex og drugs, men bekrefter at skatteunndragelser foregår som beskrevet i serien Exit på NRK.  

Topper lista på forskningsproduksjon

Topper lista på forskningsproduksjon

Handelshøyskolen ved NMBU troner på toppen av pallen blant de norske handelshøyskolene i 2020 for forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt. Det er spesielt innen temaene klima, ressursbruk, energi, miljø, utvikling og skatt at våre forskere utmerker seg med publiseringer.

Involverte studenter gir fornøyde studenter

Involverte studenter gir fornøyde studenter

Studiebarometeret 2020 avslører at NMBU Handelshøyskolens bachelorstudenter i økonomi og administrasjon og masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon er blant landets mest tilfredse studenter. NMBU er i tillegg det universitetet med mest fornøyde studenter totalt sett.  

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Tre studentkronikker, alle basert på skatteforskning, er nylig publisert i DN, Agenda Magasin og Nationen.

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Med sin avhandling håper Elise Caspersen å bidra til å øke kunnskapen hos kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere eksternaliteter, dvs. samfunnsøkonomiske kostnader, fra godstransport i by. Casperesen disputerer ved Handelshøyskolen NMBU mandag 22. mars klokken 12.15.

Tre ledige stillinger som PhD-stipendiat

Tre ledige stillinger som PhD-stipendiat

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multidisiplinært perspektiv på bærekraft?

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

Har tydelige råd til regjeringen om økonomiske koronatiltak

– Vi må snakke mer om hvordan vi skal betale for dette, sier NMBU-professor Annette Alstadsæter. På tirsdag er hun invitert til å gi råd til regjeringen om veien videre.

Nytt masterprogram i bioøkonomi høsten 2021

Nytt masterprogram i bioøkonomi høsten 2021

Det finnes nok av gode idéer for å skape en mer bærekraftig verden. Mange av disse ideene blir det aldri noe av. Vi trenger flere som vil sørge for at mulighetene blir til virkelighet. - Vil du være den som får endringene til å lønne seg?

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Helfo mottar støtte fra Forskningsrådet.

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Stolt over millionstøtte fra Forskningsrådet

Støtte til fire forskningsprosjekter for fornyelse og et forskerprosjekt for unge talenter ved NMBU i dagens tildelinger fra Forskningsrådet.

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

I sin doktoravhandling har Tom Erik Sønsteng Henriksen forsket på råvareinvesteringer i aksje- og obligasjonsporteføljer, samt om man får råvareeksponering ved å investere i råvarerelaterte aksjer.

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Kronikk i DN: Tellende tiltak må til

Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje, skriv Annette Alstadsæter.

NMBU-podkast om formueskatt

NMBU-podkast om formueskatt

SKATTEFORSK-stipendiat Marie Bjørneby deltar denne uken i NMBUs nye podkast "NMBU-podden" i en episode som tar for seg formueskatten.

Digital karrieredag ved Handelshøyskolen

Digital karrieredag ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen inviterer sine studenter til karrieredag onsdag 11. november kl. 12.15-14.00. - Nysgjerrig på fremtidens kompetansebehov og arbeidsmarked?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

En ny forskningsrapport viser at bedriftseierens formueskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

Stor interesse for ekstraordinært kompetansetilbud

Stor interesse for ekstraordinært kompetansetilbud

NMBUs nettbaserte enkeltkurs, som ble åpnet for alle med behov og interesse for det som del av kompetansedugnaden i kjølvannet av korona, har vært svært populære.  

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Paal Wangsness’ doktorgradsarbeid konkluderer med at en kraftig overgang til elbiler er en del av en effektiv strategi for å overholde Parisavtalen, men det vil koste samfunnet dyrt.

Ni nye PhD-studenter ved HH

Ni nye PhD-studenter ved HH

Vi har ni nye PhD-studenter ved Handelshøyskolen i 2020. Audun H. Moss, Nini Barth, Sharon Nytte Makokha, Jeanette Strøm Fjære, Hannah Marie Hernandez, Huafeng Zhang og Andreas Eriksen deltok på velkomstdagene 10. og 11. august.

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Kronikk i DN: Krisetiltaka funkar

Støtte til bedriftenes lønskostnader er den viktigaste forsikringa mot konkursar på kort sikt, skriv Annette Alstadsæter.

Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2020: PHI100 eller PHI101?

Oppmelding til Examen philosophicum høsten 2020: PHI100 eller PHI101?

Studenter som skal ta Examen philosophicum høsten 2020, må velge mellom PHI100 og PHI101. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell mellom emnene når det gjelder seminarundervisning og eksamensform.

Rosendahl ny leder for teknisk beregningsutvalg for klima

Rosendahl ny leder for teknisk beregningsutvalg for klima

Professor Knut Einar Rosendal er utnevnt som ny leder for teknisk beregningsutvalg for klima. Utvalget skal bidra til å sikre et best mulig grunnlag for å anslå effektene av Norges klimapolitikk, og dermed være en viktig bidragsyter i arbeidet med å nå klimamålene.

Positive til smittesporing så lenge det er frivillig

Positive til smittesporing så lenge det er frivillig

Tre fjerdedeler av oss er postive til en frivillig smittesporingsapp. Blir den obligatorisk vil kun 34 prosent av oss ha den.

Skatteforsk med i evaluering av svensk økonomisk politikk

Skatteforsk med i evaluering av svensk økonomisk politikk

Torsdag 14.mai ble Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter oppnevnt av den svenske regjeringen som nytt medlem av Sveriges finanspolitiske råd.

Ledig stilling som PhD-stipendiat

Ledig stilling som PhD-stipendiat

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multi- disiplinært perspektiv på bærekraft?

Handelshøyskolen har ledig stilling som ph.d.-stipendiat.

Banebrytere på vei mot en bærekraftig fremtid

Banebrytere på vei mot en bærekraftig fremtid

I Handelshøyskolens årsmelding for 2019 fremhever dekanen at våre kandidater har kunnskap om FNs bærekraftsmål og at de som økonomer kan bidra til å løse utfordringene i dagens samfunn.

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Web-forelesingar om økonomiske konsekvensar av Covid-19

Vi tilpasser nå undervisninga til de ekstraordinære tidene vi opplever. Her er tilgang til ei engelskspråkleg forelesingsrekke om dei økonomiske konsekvensane av Covid-19 i ein norsk samanheng. Bruk dei gjerne i andre kurs også.

Gjesteforelesning: Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius)

Gjesteforelesning: Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius)

Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius holder gjesteforelesning på Handelshøyskolen om skattevilkår og konkurransen i den digitale økonomien. Det skjer 11. mars klokken 11.15-12.00 i U305 i Urbygningen.

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

I sin doktorgradsavhandling, «Optimal samfunnsøkonomisk håndtering av katastroferisiko» utforsker Kine Josefine Aurland-Bredesen metodologiske problemstillinger, optimal politikk og velferdskonsekvenser når samfunnet står ovenfor en eller flere potensielle katastrofer.  

Slow fashion

Slow fashion

Viktorija Viciunaites avhandling følger norsk ullindustri i sin reise mot økt bærekraft. Det foregår nå en spennende utvikling av ullmarkedet, med flere aktører som satser på bærekraft. Viktorija har studert forretningsmodeller, markedsføring og læring blant disse aktørene.    

Fire ledige stillinger som PhD-stipendiat

Fire ledige stillinger som PhD-stipendiat

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multi- disiplinært perspektiv på bærekraft?

Handelshøyskolen har fire ledige stillinger som ph.d.-stipendiat.

Engasjerende seminar om bærekraft i finans

Engasjerende seminar om bærekraft i finans

Bærekraftige investeringer og klimarisiko er et svært aktuelt tema i finansnæringen. Hos Handelshøyskolen NMBU har vi bærekraft og ESG-investeringer som en integrert del av vår undervisningsportefølje. Fredag hadde vi samlet akademikere og sentrale samfunnsaktører til et halvdagsseminar om bærekraft i finans. 

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Med kursene Taxes, Inequality, and Sustainability I og II (BUS360 og BUS361) utvider Handelshøyskolen undervisningstilbudet innen bærekraft for masterstudentene.

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Onsdag 15. januar klokken 11.15-12.00 holder gravejournalist Eiliv Frich Flydal gjesteforelesningen «Uncovering Economic Crime and Shady Business» i Festsalen (U215) i Urbygningen. Forelesningen er en del av det nye kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I», og er åpen for alle.

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Klimapolitikk, skatt og ulikhet i fokus under Forskermøtet

Skatteforsk sto for flere av keynote-foredragene under Forskermøtet.

Fra fråtsing til ressursknapphet

Fra fråtsing til ressursknapphet

I emnet Bærekraftig entreprenørskap fokuserer på hvordan innovasjon kan bidra til nye løsninger som skaper, fanger og bevarer verdier for et mer bærekraftig samfunn og næringsliv. I januar 2020 er temaet for dette emnet «Fremtidens mat: Fra fråtsing til ressursknapphet».

Seminar om bærekraft i finans

Seminar om bærekraft i finans

 

Professor Ole Gjølberg fyller 70 år i desember. For å hedre Gjølberg sin innsats i akademia, inviterer NMBU Handelshøyskolen til et heldagsseminar om bærekraft i finans 23. januar 2020. Seminaret er åpent for alle interesserte.

 

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Avhandlingen til Kidanemariam Abreha Gebretsadik konkluderer med at klimaendringer øker etterspørselen for vanning, og at etiopiske bønder er mer interessert i å investere i vanningsmuligheter enn å kjøpe værindeks­forsikring for å tilpasse seg til ekstreme værepisoder.

Skatteforsk representert på OECD-markering

Skatteforsk representert på OECD-markering

Professor Annette Alstadsæter var deltok da OECD markerte Global Forums 10-årsdag.

Lyst til å bli øvingslærer til våren?

Lyst til å bli øvingslærer til våren?

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærer til våren. Søknadsfristen er 15. januar.

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

Hva er avgjørende for styring av miljøressurser?

I disse dager kan man observere en økt interesse for miljøet på grunn av klimaforandringer. Vi har nådd et punkt hvor våre handlinger påvirker økosystemer over hele verden.

Våre verdier og betalingsvillighet definerer våre handlinger og daglige aktiviteter; men hvordan skal man verdsette naturen og økosystemene? Og hva med dem som ikke kan betale? Dette er noen av temaene Rahat Sabyrbekov har sett på i sin PhD-avhandling.

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling

Onsdag 23. oktober, klokken 12.15 arrangeres det informasjonsmøte om utveksling for studenter ved Handelshøyskolen.

Lyst til å bli øvingslærer i januar?

Lyst til å bli øvingslærer i januar?

Handelshøyskolen har ledig stilling som øvingslærer i januar. Søknadsfrist: ASAP.

Karrierekveld ved Handelshøyskolen

Karrierekveld ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen inviterer alle sine studenter til karrierekveld 25. september. Lurer du på hvilken jobb du kan få? Eller vil du vite om arbeidslivets fremtidige kompetansebehov?

Det er vi som er fremtiden

Det er vi som er fremtiden

Hva har bærekraft med ferske bachelorstudenter å gjøre? Mye, skal vi tro studentenes egne eksamenspresentasjoner i innføringskurset i globale utfordringer.  

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Globale klimautfordringer i et samfunnsøkonomisk perspektiv

I sin doktoravhandling har Kevin Raj Kaushal forsket på samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringer og ulike tiltak mot klimagassutslipp.

Seks nye PhD-studenter ved HH

Seks nye PhD-studenter ved HH

Seks nye PhD-studenter startet opp i forrige uke. 

Gjesteforelesning: Roar Gjelsvik

Gjesteforelesning: Roar Gjelsvik

Roar Gjelsvik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet , holder gjesteforelesning med tema "Konkurransepolitikk: hvordan analysere fusjoner og oppkjøp?", torsdag 24. oktober, kl. 14.15 - 16.00.

Gjesteforelesning: Sindre Finnes

Gjesteforelesning: Sindre Finnes

Sindre Finnes, fagsjef i Norsk Industri, holder gjesteforelesning med tema "Norsk industri i endring – handelsuro, investeringer og ny teknologi", torsdag 10. oktober, kl. 14.15 - 15.00.

Gjesteforelesning: André Anundsen

Gjesteforelesning: André Anundsen

André Anundsen, assisterende forskningssjef ved Housing Lab ved Housing Lab, OsloMet, holder gjesteforelesning med tema "Bruk av detaljerte data for å forstå atferd i det norske boligmarkedet", mandag 11. november, kl. 11.15 - 12.00.

Eksportører av olje, kull og gass kan gjøre mer for klimaet

Eksportører av olje, kull og gass kan gjøre mer for klimaet

Professor Knut Einar Rosendahl fra NMBU er en av ni internasjonalt anerkjente norske samfunnsøkonomer med artikkel publisert i tidsskriftet Science.

Disputas

Disputas

Abrha Megos Meressa, School of Economics and Business (HH) will defend his PhD thesis “Mapping Farmers’ Preferences of Climate Change Adaptation Measures: Stated Preference and Field Experiments in Ethiopia” on Monday July 1th, at 12:15 hrs, room T401.

Prescribed subject of the trial lecture:

"What have we learned from three decades of stated preference surveys in developing countries?"

Skryt til NMBUs Entreprenørskap og Innovasjonsstudie

Skryt til NMBUs Entreprenørskap og Innovasjonsstudie

Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU trekkes frem som en av de beste i klassen på tilbakemelding, veiledning og praksis i høyere utdanningen i to nye evalueringsrapporter.

Presenterte sine masteroppgaver for Innovasjon Norge

Presenterte sine masteroppgaver for Innovasjon Norge

I mai presenterte studenter fra masterprogrammet entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen sine masteroppgaver for Innovasjon Norge og deres styringsgruppe for Kompetansenettverket for lokalmat i østlandsregionen.

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Hva skjer i fattige områder når det blir knapphet på fôr?

Mennesker som lever i fattigdom, er ofte tvunget til å utnytte ressursene maksimalt for å overleve. Dette kan igjen føre til en miljøutmatting som forverrer situasjonen ytterligere. Muuz Hadush Gebremichael viser i sin avhandling hvordan en mer intensiv landbruksproduksjon kan gjøre det mulig for dem å skape en vei ut av fattigdommen og samtidig gi en bedre miljøbevarelse.

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærer i høst. Søknadsfrist: ASAP.

NMBU-gründere får millionstøtte til teknologi som skal gjenkjenne laks

NMBU-gründere får millionstøtte til teknologi som skal gjenkjenne laks

Studentgründere fra NMBU får millionstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle kunstig intelligens som gjenkjenner hvert enkelt individ i laksemerden.

Studentgründere utvikler nytt sensorsystem for støy

Studentgründere utvikler nytt sensorsystem for støy

Oppstartsselskap fra NMBU vil bekjempe lydforurensning og får millionstøttet til å utvikle nytt sensorsystem for sanntidsdata om støy.

Studentgründerar frå NMBU får millionstøtte

Studentgründerar frå NMBU får millionstøtte

To gründerprosjekt frå NMBU får millionstøtte frå Forskingsrådet til å vidareutvikla sine forretningsidear.

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2018

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2018

Anders Dugstad skrev masteroppgave med tittelen "Norwegian households' willingness to pay to preserve a global public good: the Amazon Rainforest". Det ga han prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen i 2018.

Første milepæl er nådd

Første milepæl er nådd

Handelshøyskolen har nå fått godkjent sin Eligibility-søknad, som er første steg for å oppnå den prestisjefylte AACSB-akkrediteringen. 

Gjesteforelesning: Marianne Martinsen

Gjesteforelesning: Marianne Martinsen

Marianne Marthinsen, tidligere finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og nestleder i finanskomiteen i Stortinget, holder gjesteforelesning om sosial mobilitet og fordeling, tirsdag 23. april, kl. 10.15 - 12.00.

Endringer i emner fra og med studieåret 2019/2020

Endringer i emner fra og med studieåret 2019/2020

Studieutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2019 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2019/2020.

Gjesteforelesning: Avdelingsleder i Statkraft

Gjesteforelesning: Avdelingsleder i Statkraft

Avdelingsleder for verdsettelse og investeringsanalyser i Statkraft, Ingar Martinussen, holder gjesteforelesning med tema "Investeringsanalyse" onsdag 10. april, kl. 08.00 - 10.00.

Gjesteforelesning om "Positive Impact" ved Jan Johansson fra Palladium

Gjesteforelesning om "Positive Impact" ved Jan Johansson fra Palladium

Jan Johansson fra Palladium holder gjesteforelesning om "Positive Impact" og bedriftens samfunnsansvar, fredag 22. mars, kl. 13.15-14.15.

Bacheloravslutning ved Handelshøyskolen

Bacheloravslutning ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen inviterer alle studenter og ansatte til avslutning for våre bachelorstudenter tirsdag 26. mai.

 

Fra rene gulv til økonomiutdanning

Fra rene gulv til økonomiutdanning

Renholder Farah Hassan Ibrahim svingte først vaskekluten på NMBU. Inspirert av det han vasket vekk av universitetstavlene valgte han å ta en bachelorutdanning.

Ledige stillinger som PhD-stipendiat

Ledige stillinger som PhD-stipendiat

Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har ledig seks treårige ph.d.-stipendiatstillinger i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi.

Markedsføringsteamet søker studenter fra samfunnsøkonomi

Markedsføringsteamet søker studenter fra samfunnsøkonomi

Har du lyst til å ha relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, samtidig som at det koster deg lite å bidra? Markedsføringsteamet på Handelshøyskolen leter etter student fra samfunnsøkonomi til å være med i vårt team.

Vant NMBUs "Oscar i utdanning"

Vant NMBUs "Oscar i utdanning"

- Vi jobber hver eneste dag med å lage et godt læringsmiljø for våre studenter. Denne prisen viser at vi lykkes, sa en av vinnerne av årets utdanningspris.

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Hva påvirker oljeprisene på kort og lang sikt? Hva er den optimale investeringsstrategien for Oljefondet?
Dette er noen av spørsmålene Lin Ma undersøker i sin doktorgradsavhandling.

Ny bok i Husserls fenomenologi

Ny bok i Husserls fenomenologi

Frode Kjosavik, professor ved Handelshøyskolen, har har skrevet en ny bok om "Husserl’s Phenomenology of Intersubjectivity" sammen med Christian Beyer, professor ved Universitetet i Göttingen og Christel Fricke, professor ved Universitetet i Oslo.

Ny bok om kausalitet

Ny bok om kausalitet

Rani Lill Anjum, forsker ved Handelshøyskolen og Stephen Mumford, professor II ved Handelshøyskolen og professor ved Durham University, har skrevet en ny bok om "Causation in Science and the Methods of Scientific Discovery".

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Gråsone-investeringar via skatteparadis

Science avslørar at store samfunnsøktører bruker skatteparadis for å dekke over investeringar i miljøskadelege verksemder. Skatteforsk’s Gabriel Zucman og Annette Alstadsæter er blant dei som er intervjua i saka.

Ny universitetslektor ved Handelshøyskolen

Ny universitetslektor ved Handelshøyskolen

15. november startet Stig Aleksander Aune som ny universitetslektor ved Handelshøyskolen.

Lyst til å bli øvingslærer til våren?

Lyst til å bli øvingslærer til våren?

Handelshøyskolen har ledig stilling som øvingslærer til våren. Søknadsfristen ASAP.

Gjesteforelesning fra NBIM (Oljefondet)

Gjesteforelesning fra NBIM (Oljefondet)

Fredrik Willumsen og Haakon Buer fra NBIM (Oljefondet) holder gjesteforelesning om fondets investeringsstrategi, forvaltning og om hvorfor man ønsker å trekke seg ut av olje- og gasselskaper, torsdag 22. november, kl. 12.15-13.15.

Kronikk: Nobelprisen i økonomi 2018

Kronikk: Nobelprisen i økonomi 2018

Paul Romer og William Nordhaus får prisen for å integrere teknologisk utvikling og klimaendringer inn i langsiktige makroøkonomiske analyser. Årets Nobelpris i økonomi er eksternalitetenes Nobelpris.
Kronikken ble publisert på forskning.no 28 oktober 2018.

Klimaleder og oljeeksportør

Klimaleder og oljeeksportør

Vi var en av pådriverne for Kyoto-avtalen, men pumper fortsatt opp store mengder olje og gass. Aner vi konturene av et norsk paradoks? 
Denne kronikken ble publisert i Morgenbladet 12 oktober 2018.

Skattetilpassing smittar

Skattetilpassing smittar

Ny forsking viser at fleire deltar i skatteplanlegging dersom andre i familien også gjer det. Nettverk aukar kunnskap og endrar normer, noko som kan føre til auka deltaking i skatteplanlegging.

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Suksess har sin pris – i alle fall kvinners suksess. Eit karrierehopp for kvinner doblar sjansen for skilsmisse.

6 millioner til studie av ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia

6 millioner til studie av ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia

Stein T. Holden er prosjektleder for prosjektet "Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model" som har fått millionstøtte fra Norges forskningsråd (NFR).

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen NMBU

Sentralbanksjefen holder foredrag ved Handelshøyskolen NMBU

Onsdag 31. oktober kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Handelshøyskolen NMBU for å holde foredrag med tittelen "Fra styringsrente til inflasjon og sysselsetting".

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Norsk landbruk: Størrelsen teller

Habtamu Alem konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at gårdsstørrelse er en sentral faktor for å oppnå økt produktivitet og vekst i norsk matproduksjon. Dette er en av en rekke faktorer som påvirker effektiviteten i norsk landbruk.

Gjesteforelesning med Roar Gjelsvik fra Konkurransetilsynet

Gjesteforelesning med Roar Gjelsvik fra Konkurransetilsynet

Seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Roar Gjelsvik, holder gjesteforelesning med tittelen "Norsk konkurransepolitikk", torsdag 18. oktober, kl. 14.15-16.00.

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling

Onsdag 17. oktober, klokken 12.15 arrangeres det informasjonsmøte om utveksling for studenter ved Handelshøyskolen.

Bedre kjønnsbalanse på siviløkonomstudiet

Bedre kjønnsbalanse på siviløkonomstudiet

På masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen NMBU har det i høst startet 47 prosent flere kvinner enn i fjor. Kvinnene utgjør nå halvparten av de nye studentene på dette programmet.

Alumnitreff 2018 for tidligere studenter

Alumnitreff 2018 for tidligere studenter

Vi ønsker alle tidligere studenter velkommen til et sosialt treff på campus med litt fagprat der du kan møte gamle medstudenter.

Gjesteforelesning med Øyvind Røst fra KLP

Gjesteforelesning med Øyvind Røst fra KLP

Pensjonsøkonom i KLP, Øyvind Røst, holder gjesteforelesning med tittelen "Offentlige pensjoner", torsdag 30. august, kl. 12.00-14.00.

Gjesteforelesning med Svein Skovly fra SpareBank 1 Forsikring

Gjesteforelesning med Svein Skovly fra SpareBank 1 Forsikring

Leder for Innovasjon i SpareBank 1 Forsikring, Svein Skovly, holder gjesteforelesning med tittelen "Trender og utvikling i skadeforsikring i Norge og internasjonalt", tirsdag 28. august, kl. 10.00-12.00.

Gjesteforelesning med Carry C. Solie fra Storebrand

Gjesteforelesning med Carry C. Solie fra Storebrand

Fagansvarlig for pensjon mot bedriftsrådgiverne i Storebrand Livsforsikring, Carry C. Solie, holder gjesteforelesning med tittelen "Pensjon, hovedvekt private pensjonsavtaler", torsdag 23. august, kl. 12.00-14.00.

Gjesteforelesning med Sven Mollekleiv fra DNV-GL

Gjesteforelesning med Sven Mollekleiv fra DNV-GL

Senior vice president i DNV-GL, Sven Mollekleiv, holder gjesteforelesning med tittelen "New Risk Reality. Global Opportunity Report", mandag 20. august, kl. 09.45-10.30.

Norsk ull som merkevare

Norsk ull som merkevare

Norsk ull er en uutnyttet ressurs, sier Elin Kubberød, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, NMBU. Hun er en av deltagerne i prosjektgruppa som jobber med forretningsutvikling i Bionærprosjektet  «Grønn vekst i hvitt gull gjennom lokalt forankrede verdikjeder».

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Ny teknologi bedrer matvaresikkerheten for maisbønder

Samson Pilanazo Katengeza konkluderer i sin doktoravhandling med at med bruk av klimasmarte landbruksteknologier i Afrika sør for Sahara kan bidra til å redusere avlingstapene ved ekstremvær.

Ønsker du relevant praksiserfaring?

Ønsker du relevant praksiserfaring?

Høsten 2018 tilbys emnet «INN331 - Internship» for studenter på masterprogrammene i økonomi og administrasjon, og entreprenørskap og innovasjon. Arbeidserfaring er gull verdt når du senere skal ut i arbeidsmarkedet, og ved Handelshøyskolen har du muligheten til å tilegne deg denne erfaringen mens du studerer, gjennom et internship i selvvalgt bedrift. 

Fikk Fulbright Flagship æresstipend

Fikk Fulbright Flagship æresstipend

Kine Josefine Aurland-Bredesen, som er PhD-student ved Handelshøyskolen, fikk Fulbright Flagship æresstipend som deles ut til kandidater som har utmerket seg særskilt.

Får støtte til utvikling av innovativ undervisning

Får støtte til utvikling av innovativ undervisning

Peer-mentorordningen ved masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon er en av fem prosjekter ved NMBU som har blitt tildelt midler til innovativ undervisning for 2018.

Ny studieveileder ved Handelshøyskolen

Ny studieveileder ved Handelshøyskolen

1. juni startet Madeleine Sjøbrend som ny studieveileder ved Handelshøyskolen.

Fikk pris for sterk studieinnsats

Fikk pris for sterk studieinnsats

Prisen for beste bachelorkandidat ble i år tildelt Glenn Kjærstad Gulsett, Vilde Tokerud Jerve og Eirik Aronsveen.

Flere vil ta master ved Handelshøyskolen

Flere vil ta master ved Handelshøyskolen

Alle de tre masterprogrammene ved Handelshøyskolen NMBU har flere søkere i år enn i fjor.

Får millionstøtte til verktøy for genredigering av planter

Får millionstøtte til verktøy for genredigering av planter

- Det er gull å bli gründer på NMBU, sier studentgründer i start-up som får millionstøtte til å utvikle verktøy for å effektivisere planteforedling.

NMBU-gründere får millionstøtte til å utvikle sikrere vektstang

NMBU-gründere får millionstøtte til å utvikle sikrere vektstang

Gründerne som skal skape en enklere og sikrere treningsopplevelse med en ny type vektstang har alle bakgrunn fra masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap ved NMBU.

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen arrangerer gradsdag 13. juni med maraton-presentasjoner av masteroppgaver i Tårnbygningen.

Har du lyst til å drive en digital revolusjon?

Har du lyst til å drive en digital revolusjon?

Hvordan kan du samle kunnskap fra store mengder data som gjør at du kan treffe bedre beslutninger? Hvordan kan du la datamaskiner lære teknikker som håndterer store mengder data på en intelligent måte, slik at du kan ligge et skritt foran?

Vil du bli Siviløkonom 4.0?

Vil du bli Siviløkonom 4.0?

Da må du lære deg å krysse faggrenser innen ledelse, teknologi og økonomistyring. Siviløkonomutdanningen ved Handelshøyskolen, NMBU legger vekt på at fremtiden er i endring og at virksomheter vil håndtere menneske-maskin-økosystemer. Synes du dette høres spennende ut? Vår visjon er å hjelpe deg til å bli fremtidens siviløkonom. Fordi fremtiden er DEG.

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2017

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2017

Ruslana Datsenko skrev masteroppgave med tittelen "Policy shifts and stock market: Lessons from the US and China". Det ga henne prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen i 2017.

Et forbilde for oppfølging av studenter

Et forbilde for oppfølging av studenter

I en fersk rapport trekker NOKUT fram masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon som eksempel til etterfølgelse på god oppfølging av studentene.  

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Lyst til å bli øvingslærer i høst?

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærer i høst. Søknadsfrist: 15. august.

Gjesteforelesning med Ådne Cappelen fra SSB

Gjesteforelesning med Ådne Cappelen fra SSB

Seniorforsker i SSB, Ådne Cappelen, holder gjesteforelesning med tittelen "Oljen og norsk økonomi", torsdag 26. april, kl. 15.15-16.00.

Gjesteforelesning med Jan Bråten fra Statnett

Gjesteforelesning med Jan Bråten fra Statnett

Spesialrådgiver i Statnett, Jan Bråten, holder gjesteforelesning med tittelen "Energirevolusjonen", torsdag 12. april, kl. 14.15.

Endringer i emner fra og med studieåret 2018/2019

Endringer i emner fra og med studieåret 2018/2019

Undervisningsutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2018 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2018/2019.

Millioner til innovative NMBU-studenter

Millioner til innovative NMBU-studenter

Tre prosjekter ledet av masterstudenter ved NMBU får støtte av Forskningsrådet til å videreutvikle forretningsidéen sin.

Informasjonsmøte om masterstudiene ved Handelshøyskolen

Informasjonsmøte om masterstudiene ved Handelshøyskolen

Vil du begynne på master til høsten? Onsdag 24. mars, kl. 13.00-14.00 arrangeres det et digitalt informasjonsmøte om masterstudiene ved Handelshøyskolen.

 

Inntar nasjonal posisjon på entreprenørskapsutdanningsforskning

Inntar nasjonal posisjon på entreprenørskapsutdanningsforskning

Elin Kubberød, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, er fagredaktør og forfatter av artikkel i siste nummer av Uniped.

Startet opplevelsesbedrift med bærekraft i fokus

Startet opplevelsesbedrift med bærekraft i fokus

Kaja Irene Mathisen, tidligere masterstudent i samfunnsøkonomi, er en av skaperne av opplevelsesbedrift som setter bærekraft i fokus.

Amazonas brenner

Amazonas brenner

Skogbranner i Amazonas står for inntil fem prosent av verdens CO2 utslipp. En ny doktorgradsavhandling analyserer de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem.

Gjør eksamen om til en festdag

Gjør eksamen om til en festdag

Masterstudentene på første året i Entreprenørskap og innovasjon har det siste halve året jobbet med reelle forretningscase for gründere og etablerte bedrifter. 6.mars presenterte teamene sine case for investorpanel, mentorer og fagansvarlige og det ble et vellykket event!

Møt studenter og forelesere fra Handelshøyskolen

Møt studenter og forelesere fra Handelshøyskolen

Lurer du på hvordan det er å være student ved Handelshøyskolen? Besøk oss 8. mars på Åpen dag ved NMBU.

Gjesteforelesning med Magnus Dehli fra Denofa

Gjesteforelesning med Magnus Dehli fra Denofa

Senior Commercial Manager fra Denofa, Magnus Dehli, holder gjesteforelesning med tittelen "Denofas soyaimport fra Brasil. Prising, risikostyring og logistikk", torsdag 8. mars, kl. 10.15.

Bachelor i samfunnsøkonomi - oppbygning og gjennomføring

Denne studieplanen gjelder studenter med oppstart høsten 2021. Studieplan for tidligere kull finner du her.

Gjesteforelesning med Ottar Skagen fra Statoil

Gjesteforelesning med Ottar Skagen fra Statoil

Spesialrådgiver fra Statoil, Ottar Skagen, holder gjesteforelesning om hvordan Statoil utarbeider Statoil Energy Perspectives, onsdag 28. februar, kl. 10.15.

Norske forbrukere mer positive til genmodifisert mat

Norske forbrukere mer positive til genmodifisert mat

Genmodifisert (GM) mat i norske butikkhyller kan bli resultatet når Bioteknologirådet vil myke opp genteknologiloven. Ny studie viser at norske forbrukere også er mer positive til GM-mat enn tidligere.

Ledige stillinger som PhD-stipendiat

Ledige stillinger som PhD-stipendiat

Ved Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, er det ledig tre stillinger som PhD stipendiat i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi.

Gjesteforelesning om gassmarkedet: Karen Sund

Gjesteforelesning om gassmarkedet: Karen Sund

Partner i Sund Energy, Karen Sund, holder gjesteforelesning med tema "Fossile brensler: Gassmarkedet" torsdag 15. februar, kl. 14.15.

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Gode muligheter for økt fiskeproduksjon i Bangladesh

Md Akhtarul Alams doktorgrad finner at akvakultur har et svært godt potensial til å øke fiskeforsyningen i Bangladesh. Fiskeproduksjonen kan økes ved å redusere produksjonsrisiko og teknisk ineffektivitet.

Lyst til å dra på sommerskole i Sentral-Asia?

Lyst til å dra på sommerskole i Sentral-Asia?

Glad i å reise og utforske nye kulturer? Kunne du tenke deg å ta en sommerskole i juni i Sentral-Asia som kan inngå i graden din?

Ineffektive effektiviseringskutt

Ineffektive effektiviseringskutt

Offentleg sektor skal effektivisere, men utan å kunne kutte i lovpålagd byråkrati. Til dømes kostar doble eksamenssett i universitetssektoren grovt rekna 40 millionar i året.

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

Foredrag av Kristin Skogen Lund, administrerande direktør i NHO

"Ti ting du må vite før du søker jobb"

Sett av datoen: Onsdag 14.februar kl 12.15 i Festsalen, Urbygningen NMBU.

 

Gjesteforelesning: Bærekraftsansvarlig fra Orkla Foods Norge

Gjesteforelesning: Bærekraftsansvarlig fra Orkla Foods Norge

Bærekraftsansvarlig fra Orkla Foods Norge, Johanne Kjuus, holder gjesteforelesning med tema "Implementering av bærekraftighetsstrategier" fredag 19. januar, kl. 12.15.

Lyst til å bli øvingslærer i vår?

Lyst til å bli øvingslærer i vår?

Handelshøyskolen har ledig stilling som øvingslærer i vår. Søknadsfristen er 15. januar.

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Frukostseminar med Marianne Marthinsen

Skatteforsk arrangerer frukostseminar på Handelshøyskolen NMBU fredag 15.desember kl 9-10:

Marianne Marthinsen: “Finanspolitikk – teori møter praksis”

Fikk USA-drømmen oppfylt gjennom utveksling

Fikk USA-drømmen oppfylt gjennom utveksling

- Jeg har alltid hatt lyst til å dra til USA for å oppleve kulturen og følelsen av å gå på en amerikansk skole, sier Jonas Andersen, som reiste på utveksling til California i sitt siste år av bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved NMBU.

Utfordrer Einstein

Utfordrer Einstein

Når Fredrik Andersen den 8. desember disputerer med avhandlingen «Et forsvar av Kants a priori og Keplers vitenskapsfilosofi i lys av moderne rom-tidsfysikk», argumenterer han både mot Einstein og dagens ledende teoretikere innen rom-tdsfysikk.

Handelshøyskolen slutter seg til FN-initiativ om utdanning i bærekraftig ledelse

Handelshøyskolen slutter seg til FN-initiativ om utdanning i bærekraftig ledelse

Handelshøyskolen har underskrevet FNs Principles for Responsible Management Education og slutter seg til dette initiativet.

Vi må tenke nytt i møte med klimaendringer og terrorisme

Vi må tenke nytt i møte med klimaendringer og terrorisme

- Nytte-kost analyser fungerer bra for vurdering av veiprosjekter, men duger ikke i møte med de store katastrofenene, påpeker NMBU-stipendiat.

Fra masteroppgave til guest speaker i Namibia

Fra masteroppgave til guest speaker i Namibia

Tidligere masterstudent i samfunnsøkonomi presenterte funnene fra masteroppgaven sin som guest speaker i Kommisjonen for Benguelahavstrømmene sitt årlige internasjonale forsknings- og forvaltningsforum i Namibia.

Nasjonal honnør til innovativ utdanning ved Handelshøyskolen

Nasjonal honnør til innovativ utdanning ved Handelshøyskolen

Mandag 20. november skulle Utdanningskvalitetsprisen deles ut på Sentralen i Oslo i regi av NOKUT. Som eneste studieprogram fra NMBU var masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon representert.

NMBU-studenter leder aksjekonkurranse

NMBU-studenter leder aksjekonkurranse

Studenter fra universiteter og høgskoler konkurrerer i Nordnets skoleduell om å få høyest avkastning på børsen. Denne uken troner Børsgruppen NMBU på topp.

Gjesteforelesning: Administrerende direktør i Pareto Asset Management

Gjesteforelesning: Administrerende direktør i Pareto Asset Management

Administrerende direktør i Pareto Asset Management, Lasse Ruud, holder gjesteforelesning med tema "Langsiktig kapitalforvaltning" mandag 20. november, kl. 11.00 - 12.00.

Handelshøyskolen satser på bærekraftig finans

Handelshøyskolen satser på bærekraftig finans

En ny rapport hevder at økonomiutdanninger henger etter med undervisning om ansvarlige investeringer. – Handelshøyskolen ved NMBU har gitt denne undervisningen i mange år, forteller finansprofessor Ole Gjølberg.

Goliat kan gå 12 milliarder kroner i minus

Goliat kan gå 12 milliarder kroner i minus

Den siste tiden har det blitt sådd kraftig tvil om lønnsomheten ved Goliat-prosjektet i Barentshavet, skriver Tekniske Ukeblad. Nå har professor Rosendahl ved Handelshøyskolen finregnet på det.

Gjesteforelesning: Avdelingsleder i Statkraft

Gjesteforelesning: Avdelingsleder i Statkraft

Avdelingsleder for verdsettelse og investeringsanalyser i Statkraft, Ingar Martinussen, holder gjesteforelesning med tema "Investeringsanalyse" torsdag 9. november, kl. 10.15 - 12.00.

Ny dekan ved Handelshøyskolen

Ny dekan ved Handelshøyskolen

Gro Ladegård er tilsatt som dekan ved Handelshøyskolen og tiltro 1. oktober. 

HH med to av de femti mest siterte økonomi-artiklene

HH med to av de femti mest siterte økonomi-artiklene

Hvert år kårer Emarald Publishing de 50 mest siterte artiklene innen økonomi, finans, regnskap, ledelse og markedsføring. I 2017 ble to artikler skrevet av forskere ved Handelshøyskolen NMBU kåret. 

Guest lecture on responsible investments

Guest lecture on responsible investments

Annie Bersagel, advisor for responsible investments at KLP Kapitalforvaltning AS, will give a guest lecture on KLP’s responsible investments Monday October 30.

 Åpent seminar: Skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer

Åpent seminar: Skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer

Private formuer tilsvarende ti prosent av verdens bruttonasjonalprodukt er plassert av privatpersoner i skatteparadiser. I forbindelse med publiseringen av resultatene arrangerer SKATTEFORSK ved NMBU åpent seminar om resultatene og forskningen bak.

Studie om skatteparadiser får stor internasjonal oppmerksomhet

Studie om skatteparadiser får stor internasjonal oppmerksomhet

Private formuer tilsvarende ti prosent av verdens bruttonasjonalprodukt er plassert av privatpersoner i skatteparadiser, viser studie som skaper store overskrifter.

Lyst til å bli øvingslærer i vår?

Lyst til å bli øvingslærer i vår?

Handelshøyskolen har ledige stillinger som øvingslærer i vår. Søknadsfristen er 1. desember.

"Mat & Prat" med Optimum

"Mat & Prat" med Optimum

Optimum, linjeforeningen ved Handelshøyskolen, arrangerer flere inspirerende lunsjseminarer om dagsaktuelle temaer denne høsten.

Ny dekan ved Handelshøyskolen

Ny dekan ved Handelshøyskolen

Gro Ladegård er tilsatt som dekan ved Handelshøyskolen og tiltrådte stillingen 1. oktober. 

Gjesteforelesning: Konkurransedirektør Lars Sørgard

Gjesteforelesning: Konkurransedirektør Lars Sørgard

Konkurransedirektør Lars Sørgard, leder av Konkurransetilsynet, holder gjesteforelesning med tema "Norsk konkurransepolitikk: Hvordan analysere fusjoner og oppkjøp?" torsdag 12. oktober, kl. 14.15 - 16.00.

Ny emneansvarlig i matematikk

Ny emneansvarlig i matematikk

Dag Einar Sommervoll, professor i økonomi, skal undervise i matematikk ved Handelshøyskolen, NMBU.

Åpnet Barentshavet sørøst for oljeleting med regnefeil på over 100 milliarder i konsekvensutredningen

Åpnet Barentshavet sørøst for oljeleting med regnefeil på over 100 milliarder i konsekvensutredningen

NMBUs forsker Knut Einar Rosendahl oppdaget i samarbeid med SSBs forsker Mads Greaker regnefeilen i konsekvensutredningen som lå til grunn da Stortinget vedtok åpningen.

Møt NMBU-forskerne som skal konkurrere i årets Forsker Grand Prix

Møt NMBU-forskerne som skal konkurrere i årets Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er forskningsformidlingens grand prix. I år stiller NMBU med tre sterke kandidater.

Bærekraftig nyskapning hos Storebrand

Bærekraftig nyskapning hos Storebrand

Studiet har akkurat begynt for de nye studentene ved masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon. Allerede første uke ble de tildelt sin første utfordring som fremtidige nyskapere på hovedkontoret til et av Norges ledende selskap – Storebrand. 

Superrike skattesnytarar

Superrike skattesnytarar

Nærare 12 prosent av dei rikaste norske hushalda har sjølv meldt frå om at dei har snytt på skatten - og så startar dei å varig betale meir skatt.

Bachelor i samfunnsøkonomi - oppbygning og gjennomføring

Denne studieplanen gjelder studenter med oppstart høsten 2017.

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Intervju om skjulte utenlandsformuer på Bloomberg

Anbefales: Gabriel Zucman intervjua på Bloomberg om resultata frå den nye studien "Tax evasion and inequality".

Søkte NFR-støtte

Søkte NFR-støtte

Tre av Handelshøyskolens forskere har søkt NFR-støtte i år.

Spekulasjoner driver ikke råvareprisene

Spekulasjoner driver ikke råvareprisene

Torun Fretheim finner i sitt doktorgradsarbeid liten støtte for påstanden om at spekulasjon førte til kunstig høye råvarepriser under pristoppene i 2007-08 og 2011-12. Fundamentale faktorer som tilbud og etterspørsel er fremdeles de viktigeste pris- og risikodriverene i globale råvaremarkeder.

De rikeste blant oss snyter mest

De rikeste blant oss snyter mest

Mange ville kanskje mistenke at det er onkel Skruene i Norge som gjemmer formuer i skatteparadiser, og nå er det påvist. Det stemmer.

Lettere for kvinner å eie jord i Etiopia med landregistrering

Lettere for kvinner å eie jord i Etiopia med landregistrering

Digitalisering har redusert kostnadene ved å registrere hvem som eier landbruksjord dramatisk. Det har gjort storskala landregistrering, som spesielt styrker kvinners rettigheter i samfunn hvor de har en svak posisjon, mer aktuelt for u-land.

Nytt senter for skatte- og adferdsforskning

Nytt senter for skatte- og adferdsforskning

I mai lanserte Handelshøyskolen Senter for skatte- og adferdsforskning (Skatteforsk).

Helt rå på råvarer

Helt rå på råvarer

Gjennom egne blogginnlegg, investeringsspill og studietur til London blir studentene i emnet BUS323 Analyser av råvaremarkeder hekta på råvarer. 

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Gradsdagen ved Handelshøyskolen

Handelshøyskolen arrangerer gradsdag 14. juni med maraton-presentasjoner av masteroppgaver i Tårnbygningen.

Kine sikret seg jobb før hun hadde levert masteroppgave

Kine sikret seg jobb før hun hadde levert masteroppgave

Entreprenørskaps- og innovasjonsstudent Kine Nossen har sikret seg vervet som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon (NSO).

Gjesteforelesning med Norsk Gjenvinning Downstream AS

Gjesteforelesning med Norsk Gjenvinning Downstream AS

20. april kommer Hans Panzer fra Norsk Gjenvinning Downstream AS for å holde gjesteforelesning i emnet BUS323 Analyser av råvaremarkeder.

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen

Kine Josefine Aurland-Bredesen skrev masteroppgave med tittelen "The Norwegian Electric Vehicle Policy and the Excess Burden of Taxation. Is the Norwegian electric vehicle policy economically efficient?". Det ga henne prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen i 2016.

Endringer i emner fra og med studieåret 2017/2018

Undervisningsutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2017 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2017/2018.

Gjesteforelesning med Felleskjøpet Agri

Gjesteforelesning med Felleskjøpet Agri

Nils Bjellum, procurement manager i Felleskjøpet Agri holder gjesteforelesning 30. mars.

Gjesteforelesning med Bernt Botzet og Isidora Micic

Gjesteforelesning med Bernt Botzet og Isidora Micic

Bernt Botzet, Market Manager i Nasdaq Commodities og Isidora Micic, seniorrådgiver i Nord Pool Spot holder gjesteforelesninger 23. mars.

Gjesteforelesning med Hans Aasnæs

Gjesteforelesning med Hans Aasnæs

Hans Aasnæs, Senior Vice President i UMOE holder gjesteforelesning 16. mars.

12 år med entreprenørskap og innovasjon ble markert

12 år med entreprenørskap og innovasjon ble markert

Fredag kveld ble det avholdt alumnitreff på Vitenparken for tidligere studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU. 

Gjesteforelesning med Alexandra Mara Münzer og Kumara Rathnam

Gjesteforelesning med Alexandra Mara Münzer og Kumara Rathnam

Alexandra Mara Münzer, administrerende direktør og Kumara Rathnam, spesialist på energimarkeder i Greenfact holder gjesteforelesning 9. mars.

Ny teknologi innen ølbrygging vant Connect to Student

Ny teknologi innen ølbrygging vant Connect to Student

Med en solid presentasjon og en overbevisende forretningsplan ble studentene Ole Sprakehaug, Karin Skandsen og Fredrik Vangsal vinner av Connect to Student. 

Handelshøyskolen har blitt fakultet

Handelshøyskolen har blitt fakultet

Handelshøyskolen har blitt fakultet og har fått nytt styre. Som en følge av omorganisering av NMBU, er Handelshøyskolen fra 1.1.2017 ett av 7 fakulteter ved universitetet.

To ledige stipendiatstillinger

To ledige stipendiatstillinger

Ved Handelshøyskolen er det to ledige stillinger som PhD stipendiat i økonomisk-administrative fag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi.

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Hvem i Skandinavia gjemmer penger i skatteparadis?

Handelshøyskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter har fått fri prosjektstøtte til sitt prosjekt "How to tax capital in a globalized world? Lessons for population-wide administrative data" hvor blant annet svaret på spørsmålet i overskriften vil gis.

Konserveringslandbruk, levebrød og avskoging i Zambia

Konserveringslandbruk, levebrød og avskoging i Zambia

Konserveringslandbruk er ikke nok til å hindre utvidelse av dyrket mark og avskoging, eller forbedre inntekter og levekår på landsbygda i Afrika sør for Sahara.

Vant Idékonkurransen og hundre tusen kroner

Vant Idékonkurransen og hundre tusen kroner

Audun Stranden, masterstudent i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, gikk til topps i Idékonkurransen 2016.

Gjesteforelesning: Per Harald Grue

Gjesteforelesning: Per Harald Grue

Per Harald Grue holder gjesteforelesning med tittelen "Norsk landbrukspolitikk i perspektiv med tilbakeblikk og framtidsscenarier" tirsdag 6. desember kl. 14.15.

Handelshøyskolen søker om internasjonal akkreditering

Handelshøyskolen søker om internasjonal akkreditering

Handelshøyskolen har startet arbeidet med å søke om akkreditering fra AACSB (Association for Advancement of Collegiate Studies in Business).

Nytt emne i atferdsøkonomi

Nytt emne i atferdsøkonomi

Våren 2017 tilbyr Handelshøyskolen et nytt bacheloremne i atferdsøkonomi.

Førstekonsulent i Samferdselsdepartementet

Førstekonsulent i Samferdselsdepartementet

- Eg er svært nøgd med opphaldet ved NMBU. Studentmiljøet er bra og ein kjem tett på dyktige forelesarar, sier Øyvind Stokka.

Fra bachelor ved NMBU til revisor i Ernst & Young

Fra bachelor ved NMBU til revisor i Ernst & Young

20 år gammel, og 9 måneder før fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon, ble Mathias Græsmo Larsen tilbudt jobb i det største revisjonsselskapet i Norge.

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU

Velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU


Vi ønsker alle våre nye studenter høsten 2017 hjertelig velkommen til Handelshøyskolen NMBU!

Studier ved NMBU Handelshøyskolen

Studier ved NMBU Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, og kandidater i entreprenørskap og innovasjon, og bioøkonomi.