Studier

 Urbant landbruk er mer enn bare mat

 

Kristina Alme Gardli

Kristina Alme Gardli

Foto
Mandel & Sesam

Masteroppgaven til banebryter Kristina Alme Gardli handler om urbant landbruk, om hvordan grønne og inkluderende rom i bymiljø påvirker omgivelsene, både felleskapet og gleden ved å dyrke egne grønnsaker, frukt og bær.

 

Et bærekraftig landbruk og nok sunn mat til en stadig voksende befolkning er viktigere enn noensinne. Fakultet for biovitenskap tilbyr utdanning innen plantefag, husdyrproduksjon, akvakultur og agroøkologi som gir deg gode karrieremuligheter i fremtidens matproduksjon.

 

 

Vi tilbyr følgende bachelorprogram:

Biologi

Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill. Du vil lære om hvordan levende organismer fungerer og hvordan du kan bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon.

Husdyrvitenskap

Hvordan produsere trygg og sikker mat og ivareta dyrevelferd. I studiet i husdyrvitenskap lærer du husdyrbiologi og hvordan vi i avlen velger ut de beste produksjonsdyra, gjennom husdyrernæring lærer å fôre dem riktig slik at dyras helse og fruktbarhet ivaretas.


Plantevitenskap

Gjennom grønn matproduksjon, plantebiologi, grøntmiljø og kulturlandskap lærer du om plantenes vekst og utvikling, om bærekraftig bruk av naturgrunnlaget og hvordan klimaet påvirker andre miljøforhold for plantene.


Masterprogram:

Biologi

Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

Husdyrvitenskap

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Plantevitenskap

Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Du får solid kompetanse innen plantefaget og blir attraktiv på arbeidsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt.


Engelskspråklige masterprogram:

Animal Breeding and Genetics
Agroecology
Aquaculture
Feed Manufacturing Technology
Plant Science

Doktorgrad (Ph.d.)

Husdyr-og akvakulturvitenskap
Plantevitenskap

 

Studieveiledere

Agroøkologi, biologi og plantevitenskap: Cathrine Strømø og Anna Karina Schmidt

Akvakultur og husdyrvitenskap: Stine Telneset og Anne-Karin Sivle Pettersen

 

Published 8. desember 2016 - 13:15 - Updated 25. April 2019 - 15:53