Studieplan for master i urbant landbruk (M-UA)

Mastergraden i urbant landbruk utgjør totalt 120 studiepoeng, inkludert masteroppgave. Ett studieår er 60 studiepoeng, og man tar 30 studiepoeng per semester.

40 studiepoeng er obligatoriske emner, i tillegg skal du skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Resterende studiepoeng skal benyttes på valgfrie emner.

 

 

Obligatoriske emner

Første studieår

I første studieår skal du har følgende obligatoriske emner:

MUA300 - Urbant landbruk - transfaglig samhandlingsgrupper (TSG) - 15 studiepoeng
INN200 - Økonomistyring - 5 studiepoeng
PJH105 - Urbant landbruk - 5 studiepoeng
MUA301 - Urbant landbruk - Strategi- og handlingsplanarbeid - Transfaglig samhandlingsgrupper (TSG) - 10 studiepoeng

I tillegg skal du ha 25 studiepoeng valgfrie emner.

 

Andre studieår

Andre studieår vil være preget av at du skal skrive en masteroppgave, og eventuelle valgfrie emner må tilpasses dette arbeidet.
Obligatoriske emner:

MTH300 - Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave
Masteroppgave

Ved en 30 studiepoengs masteroppgave skal du i tillegg ha valgfrie emner i høstsemesteret.

Spesialisering - valgfrie emner

Urbant landbruk er et veldig bredt fagområde, og du kan selv velge om du vil ha en videre spesialisering innenfor samme fagområde som du har i bachelorgraden, eller om du ønsker å utvide fagkunnskapen din til nye områder. Spesialiseringen kan du bruke til å ta emner på tvers av alle fakultetene. Noen eksempler på emner som tidligere studenter har valgt, er:

Høstparallellen:

ECOL350 - Restaureringsøkologi
EDS225 - Linking Ecological and Social Resilience

EDS285 - Globale matsystemer og matsikkerhet 
 
FHV313 - Psykososiale faktorer og helse
JUS201 - Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett
JUS220 - Miljøforvaltningsrett

PJH230 - Frukt og bær
PJH370 - Produksjon av fremtidens planteprodukter
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer
THT282 - Introduksjon til bærekraftige VA-systemer
THT383 - Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering

Vårparallellen:

AOS236 - Bærekraftsledelse
BOT201 - Produksjonsfysiologi
ECN263 - Matvaremarkeder og politikk
ECN271 - Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder
ECOL200 - Generell økologi
EDS352 - Agroøkologi og utvikling
FHV300 - Livskvalitet og helsefremming
JUS320 - Plan- og bygningsrett 1 - Planlegging og gjennomføringsvirkemidler
LAA313 - Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser
PJH205 - Urbant landbruk - Semesteroppgave
PJH240 - Grønnsaker og potet
PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima
PJH251 - Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus
SDG200 - Bærekraftige matproduksjonssystemer
THT200 - Vannteknikk for landskapsplanleggere
THT291 - Avfallsteknologi i sirkulær økonomi
VANN200 - Hydrologi

Juniblokka:

HFX208 - Birøkt
LAA201 - Urbant landbruk i praksis
MUA310 - Urban forurensning og kjemisk mattrygghet

Emnekatalogen til NMBU finner du her (lenke).

Utveksling

Det er mulig å ta et semester på utveksling i løpet av mastergraden. Det er ditt ansvar som student å lage et forslag til studieløp, der du enten får tatt de obligatoriske emnene i andre semestre ved NMBU, eller finner tilsvarende emner som de obligatoriske på utvekslingen. Du kan gjerne diskutere mulighetene til utveksling med studieveileder, om du ønsker det.

Informasjon om utveksling ved NMBU finner du her (lenke).

Forslag til universitet i utlandet som kan være aktuelle (lenke).

Internship

Det er mulig å velge et internship i stedet for utveksling. Et internship må du selv ta initativ til, og blant annet selv finne en aktuell og relevant bedrift. Internshipet regnes som et valgfritt emne, og kan være på 5, 10 eller 15 studiepoeng.

BINT304 - internship - urbant landbruk (lenke).

Informasjon om internship (lenke).

Masteroppgaven

Du kan velge om du ønsker å skrive en 30 eller 60 studiepoengs masteroppgave. En 30 studiepoengs masteroppgave tilsvarer et halvt års fulltids arbeid, mens en 60 studiepoengs masteroppgave tilsvarer et fullt års arbeid. Uansett hva du velger, så er det viktig å komme i gang med planleggingen tidlig. Begynn gjerne å lete etter tema og veileder det første året av mastergraden, slik at du har en kontrakt og et tema klart i løpet av vårsemesteret.

M30-UA - Masteroppgave på 30 studiepoeng
M60-UA - Masteroppgave på 60 studiepoeng

 

Finn mer informasjon om masteroppgaven her (lenke).

NMBUs nettside om å skrive masteroppgave (lenke).

Published 1. mars 2022 - 13:44 - Updated 1. mars 2022 - 13:48