Studieplan for master i plantevitenskap (M-PV)

Mastergraden i plantevitenskap utgjør totalt 120 studiepoeng, inkludert masteroppgave. Ett studieår er 60 studiepoeng, og man tar 30 studiepoeng per semester.

Studieprogrammet består av tre studieretninger:

  • Planteproduksjon og plantevern

  • Plantebioteknologi

  • Grøntmiljø

Master i plantevitenskap er et internasjonalt studieprogram, og studentene vil, ved avsluttet grad innen studieretningene Planteproduksjon og plantevern, og Plantebioteknologi, få et engelskspråklig vitnemål.

 

Planteproduksjon og plantevern

Studieretningen fokuserer på planter i ulike former for produksjon og på plantevern. Det er ett obligatorisk emne for alle studenter, som du skal ta i augustblokken i første studieår. Ut over dette skal du velge 30 studiepoeng blant studieretningemnene (under), og skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Det er viktig at du selv sjekker når emnene under tilbys, både hvilken periode emnet går i løpet av studieåret, og om emnet tilbys hvert år.

Hvis du ikke har et produksjonsemne fra bachelorgraden, er det obligatorisk med ett produksjonsemne i mastergraden.

Obligatoriske krav:

SDG302 - Bærekraftig planteproduksjon

I tillegg skal du velge minimum 30 studiepoeng blant emnene:
PJH370 - Produksjon av fremtidens planteprodukter - 10 studiepoeng
PLV321 - Plantepatologi og resistensforedling - 10 studiepoeng
PLV330 - Samspill mellom planter og insekter - 5 studiepoeng
PLV340 - Ugras - biologi og samspill med kulturvekster - 5 studiepoeng
BIO324 - Plantenes tilpasning - 10 studiepoeng
PJH360 - Semesteroppgave i planteproduksjon - 5 studiepoeng

Hvis du ikke har tilsvarende fra bachelorgraden, så er minimum et produksjonsemne obligatorisk:

PJH212 - Frøvekster og fôrvekster
PJH230 - Frukt og bær
PJH240 - Grønnsaker og potet
PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima

Masteroppgave

De resterende studiepoengene skal benyttes på valgfrie emner. Emner tatt ved andre universitet/høyskoler i inn- og utland kan godkjennes etter avtale med studieveileder.

Plantebioteknologi

Studieretningen fokuserer på genetikk og bioteknologi rettet mot planter. Det er ett obligatorisk emne for alle studenter, som du skal ta i augustblokken i første studieår. Ut over dette skal du velge 30 studiepoeng blant studieretningemnene (under), og skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Det er viktig at du selv sjekker når emnene under tilbys, både hvilken periode emnet går i løpet av studieåret, og om emnet tilbys hvert år.

Hvis du ikke har et emne fra bachelorgraden, som tilsvarer enten BIO200 eller BIO244, så er et av disse obligatorisk i mastergraden.

Obligatoriske krav:

SDG302 - Bærekraftig planteproduksjon

I tillegg skal du velge minimum 30 studiepoeng blant emnene:
BIO300 - Mikroskopiteknikker - 10 studiepoeng
BIO320 - Utviklingsbiologi - 5 studiepoeng
BIO321 - Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon - 10 studiepoeng
BIO324 - Plantenes tilpasning - 10 studiepoeng
BIO325 - CRISPR genome editing - 10 studiepoeng
BIO350 - In situ RNA hybridisation techniques - 5 studiepoeng
BIO351 - Genetisk modifiserte planter - 5 studiepoeng
BOT320 - Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter - 10 studiepoeng

Hvis du ikke har tilsvarende fra bachelorgraden, så er minimum et av følgende emner obligatorisk:

BIO200 - Molekylærgenetikk i eukaryoter
BIO244 - Plantebioteknologi: Celle- og vevskulturer og genmodifisering

Masteroppgave

De resterende studiepoengene skal benyttes på valgfrie emner. Emner tatt ved andre universitet/høyskoler i inn- og utland kan godkjennes etter avtale med studieveileder.

Grøntmiljø

Studieretningen fokuserer på bruken av planter i parker/hager. Det er to obligatorisk emner for alle studenter. Ut over dette skal du velge én av to studieretningemnene (under), og skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Det er viktig at du selv sjekker når emnene under tilbys, både hvilken periode emnet går i løpet av studieåret, og om emnet tilbys hvert år. Pass på at du til sammen får 30 studiepoeng på 300-nivå.

Hvis du ikke har emner fra bachelorgraden, som tilsvarer listen nederst, så er også disse obligatorisk i mastergraden.

Obligatoriske krav:

SDG302 - Bærekraftig planteproduksjon - 5 studiepoeng
PHG316 - Grøntanlegg og landskapspleie - 10 studiepoeng

I tillegg skal du velge én av emnene:
BOT200 - Plantefysiologi - 10 studiepoeng
BOT240 - Økofysiologi hos planter - 10 studiepoeng

Hvis du ikke har tilsvarende fra bachelorgraden, så er også følgende emner obligatorisk:

PHG213 - Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper - 15 studiepoeng
PHG215 - Landskapsplanter - etablering og skjøtsel - 10 studiepoeng
PLV210 - Plantevern i grøntanlegg - 10 studiepoeng
JORD230 - Jord som vekstmedium - 15 studiepoeng
LAA231 - Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser - 10 studiepoeng

Vær oppmerksom på at om du ikke har et emne innen grunnleggende jordfag fra bachelorgraden (JORD101 eller JORD160), så er det obligatorisk å ta dette før JORD230.

Masteroppgave

De resterende studiepoengene skal benyttes på valgfrie emner. Emner tatt ved andre universitet/høyskoler i inn- og utland kan godkjennes etter avtale med studieveileder. Valgfrie emner på 300-nivå må være på minimum 15 studiepoeng.

Utveksling

Det er mulig å ta et semester på utveksling i løpet av mastergraden. Det er ditt ansvar som student å lage et forslag til studieløp, der du enten får tatt de obligatoriske emnene i andre semestre ved NMBU, eller finner tilsvarende emner som de obligatoriske på utvekslingen. Du kan gjerne diskutere mulighetene til utveksling med studieveileder, om du ønsker det.

Informasjon om utveksling ved NMBU finner du her (lenke).

Forslag til Universitet i utlandet som kan være aktuelle (lenke).

Internship

Det er mulig å velge et internship i stedet for utveksling. Et internship må du selv ta initativ til, og blant annet selv finne en aktuell og relevant bedrift. Internshipet regnes som et valgfritt emne, og kan være på 5, 10 eller 15 studiepoeng.

BINT300 - internship - plantevitenskap.

Informasjon om internship (lenke).

Masteroppgaven

Du kan velge om du ønsker å skrive en 30 eller 60 studiepoengs masteroppgave. En 30 studiepoengs masteroppgave tilsvarer et halvt års fulltids arbeid, mens en 60 studiepoengs masteroppgave tilsvarer et fullt års arbeid. Uansett hva du velger, så er det viktig å komme i gang med planleggingen tidlig. Begynn gjerne å lete etter tema og veileder det første året av mastergraden, slik at du har en kontrakt og et tema klart i løpet av vårsemesteret.

M30-PV - Masteroppgave på 30 studiepoeng
M60-PV - Masteroppgave på 60 studiepoeng

 

Finn mer informasjon om masteroppgaven her (lenke).

NMBUs nettside om å skrive masteroppgave (lenke).

Published 25. February 2022 - 14:09 - Updated 7. mars 2022 - 10:13