Studieplan for bachelor i akvakultur (B-AKVA)

Studiet gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi.

Bachelorgraden i akvakultur utgjør totalt 180 studiepoeng. Ett studieår er 60 studiepoeng, og man tar 30 studiepoeng per semester.

  • I bachelorgraden i akvakultur er 130 studiepoeng obligatoriske emner for alle studenter
  • I tillegg skal studentene velge minimum 50 studiepoeng valgfrie emner i løpet av studiet sitt

I høyre menyen er en oversikt over valgfrie emner som kan brukes til å bygge opp bachelorgraden i ulike fordypninger innen fagområder.

Generelle valgfrie emner passer inn i alle fordypninger, eller kan inngå i en bred bachelor i akvakultur.

3. året er tilrettelagt for å kunne ta internship, eller dra på utveksling til utenlandske universiteter (Utveksling | NMBU).

 

Bachelor i Akvakultur

Obligatoriske emner

Emnekode   (Studiepoeng / semester)

Første studieår

AQX100 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturproduksjon  (5 stp/august)
AQX110 Akvalabb (10 stp/høst)
BIO100 Cellebiologi (5 stp/høst)
STIN100 Biologisk data-analyse  (10 stp/høst)
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon  (5 stp/januar)
AQX120 Intensiv akvakultur (10 stp/vår)
KJM100 Generell kjemi  (10 stp/vår)
BUS100  Grunnleggende bedriftsøkonomi  (5 stp /vår)

Andre studieår

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5 stp/august)
KJB100 Introduksjon til biokjemi  (5 stp/høst)
STAT100 Statistikk  (10 stp/høst,vår)
AQX201 Fiskehelsebiologi (10 stp/høst)
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer  (5 stp/vår)
BIO120 Genetikk (10 stp/vår)
HFE200 Generell ernæring  (10 stp/vår)
Valgfrie emner (5 stp/vår)

 

Tredje studieår

PHI100/PHI101 Ex. phil/Ex.phil seminarversjon (10 stp/høst)
Velg minst et av disse emnene: AQB250 Bærekraftig akvakultur- avl og genetikk (5 stp/høst) eller AQX250 Genetikk som problemløser for bærekraftig akvakultur (5 stp/høst) (overlapper 2 stp, om man tar begge emnene får man max. 8 stp)
Valgfrie emner (15 stp/høst og 30 stp/vår)
Mulighet for utvekslingPublished 24. February 2022 - 11:14 - Updated 23. juni 2022 - 14:33