Studieplan for bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Bachelorgraden i plantevitenskap utgjør totalt 180 studiepoeng. Ett studieår er 60 studiepoeng, og man tar 30 studiepoeng per semester. Studieprogrammet består av tre studieretninger:

  • Jord- og hagebruk: Studieretningen har 155 studiepoeng obligatoriske emner, og 25 studiepoeng valgfrie emner. Innenfor de obligatoriske emnene kan studentene velge hvilket produksjonsemne de ønsker (PJH212, PJH230, PJH240 eller PJH250), og hvilket emne innen semesteroppgave som er mest relevant for dem (PJH260 eller BIO246).
  • Urbant landbruk: Studieretningen har 145 studiepoeng obligatoriske emner, og 35 studiepoeng valgfrie emner. Innenfor de obligatoriske emnene kan studentene velge hvilket produksjonsemne de ønsker (PJH230, PJH240 eller PJH250)
  • Grøntmiljø: Studieretningen har 132,5 studiepoeng obligatoriske emner, og 47,5 studiepoeng valgfrie emner. Emnet JORD230 er obligatorisk i en eventuell mastergrad (for de studentene som ønsker å fortsette med dette), men emnet kan i stedet tas i bachelorgraden (valgfritt)

 

Emneoversikt


Første studieår:

I første studieår er mye likt for de tre studieretningene.

Felles, obligatoriske emner:

PJH102 - Innføringsemne i plantevitenskap
BOT130 - Grunnleggende plantefysiologi
STAT100 - Statistikk
PHI100 - Examen philosophicum eller PHI101 - Examen philosophicum - seminar
KJM100 - Generell kjemi
BOT100 - Plantediversitet

I tillegg skal studentene ta disse emnene, avhengig av studieretning:

Studieretning Jord- og hagebruk:
HFX133 - Utfordringer for fremtidens matproduksjon og 
BIO120 - Genetikk introduksjonskurs 

Studieretning Urbant landbruk:
PJH105 - Urbant landbruk og
BIO120 - Genetikk introduksjonskurs

Studieretning Grøntmiljø:
ZOOL100 - Generell Zoologi og 
ECOL100 - Generell økologi.
I tillegg er det rom for ett valgfritt emne på 5 studiepoeng i løpet av vårsemesteret.

 

Andre studieår:

Studieretningene innenfor Jord- og hagebruk og Urbant landbruk vil fortsatt ha mange like emner. Felles, obligatoriske emner for disse inkluderer:

JORD100 - Jordlære
BIO130 - Generell mikrobiologi
BOT200 - Plantefysiologi
SDG200 - Bærekraftig matproduksjonssystemer

I tillegg skal studentene ta disse emnene, avhengig av studieretning:

Studieretning Jord- og hagebruk:
KJB100 - Introduksjon til biokjemi
BIO248 - Planteforedling
BIO244 - Plantebioteknologi - Celle- og vevskultur og genmodifisering
BOT201 - Produksjonsfysiologi
Ett eller to valgfrie emner, på tilsammen 10 studiepoeng i løpet av studieåret

Studieretning Urbant landbruk:
HFX133 - Utfordringer for fremtidens matproduksjon
PJH251 - Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus
PØL100 - Økologisk landbruk
Valgfrie emner på tilsammen 20 studiepoeng i løpet av studieåret (det er mulig å ta et produksjonsemne i stedet for et valgfritt emne, om studenten ønsker det).

 

Studieretning Grøntmiljø vil ha disse obligatoriske emnene i andre studieår:
JORD100 - Jordlære
PHG213 - Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper
GEO100 - Geologi
JUS100 - Juridisk metode og norsk rettssystem
TMPA220 - Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel
BUS100 - Grunnleggende bedriftsøkonomi
APL240 - Miljø og planlegging, del 1
Valgfrie emner på tilsammen 7,5 studiepoeng i løpet av vårsemesteret

Tredje studieår:

Studieretningene innenfor Jord- og hagebruk og Urbant landbruk vil ha felles, obligatoriske emner:

JORD230 - Jord som vekstmedium
PLV200 - Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk (begynner i juniblokken)

I tillegg skal studentene ta disse emnene, avhengig av studieretning:

Studieretning Jord- og hagebruk:
Ett produksjonsemne i løpet av studiet - studentene kan velge mellom disse emnene:
- PJH212 - Fôrvekster og frøvekster
- PJH230 - Frukt og bær
- PJH240 - Grønnsaker og potet
- PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima

Studentene skal skrive en semesteroppgave, og kan velge mellom:
- PJH260 - Semesteroppgave produksjonsfag
- BIO246 - Semesteroppgave i plantebioteknologi/planteforedling

Valgfrie emner på tilsammen 15 studiepoeng i løpet av vårsemesteret

 

Studieretning Urbant landbruk:
Ett produksjonsemne i løpet av studiet - studentene kan velge mellom disse emnene:
- PJH230 - Frukt og bær
- PJH240 - Grønnsaker og potet
- PJH250 - Planteproduksjon i regulert klima

Studentene skal skrive en semesteroppgave:
PJH205 - Urbant landbruk - Semesteroppgave

Valgfrie emner på tilsammen 15 studiepoeng i løpet av vårsemesteret

 

Studieretning Grøntmiljø vil ha disse obligatoriske emnene i tredje studieår:

PLV210 - Plantevern i grøntanlegg
PHG215 - Landskapsplanter - etablering og skjøtsel
LAA221 - Anbuds- og prosjektdokumenter

Valgfrie emner på tilsammen 35 studiepoeng i løpet av studieåret
JORD230 - Jord som vekstmedium kan tas på høsten i tredje studieår, om studenten ønsker å gå videre til en mastergrad. I et slikt tilfelle vil det være plass til 20 studiepoeng valgfrie emner i løpet av studieåret

 

Utveksling

Det er mulig å ta et semester på utveksling som en del av graden, fortrinnsvis i siste studieår (semester 5 eller 6). Vær oppmersom på at utveksling bør planlegges tidlig. Ta kontakt med studieveileder for å avtale hvordan det best kan passes inn i din studieplan.

Utveksling ved NMBU

 

Internship

Det er mulig å ta et internship som en del av de valgfrie emnene i siste studieår av bachelorgraden. Et internship krever at studenten selv tar kontakt med en ønsket bedrift. Det er mange relevante bedrifter som ønsker studenter på internship. Hvis du lurer på hvordan du kommer i gang med planleggingen, ta gjerne kontakt med studieveileder, eller se emnebeskrivelsen her:

BINT300 - Internship plantevitenskap

Published 24. February 2022 - 13:44 - Updated 24. February 2023 - 12:17