Studieplan for bachelor i husdyrvitenskap (B-HV)

Studiet har mange valgmuligheter med interessante fagområder som gir muligheter for spennende karriereveier.

Har du behov for hjelp til å bygge opp bachelorgraden din?
Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere studieveileder-iha@nmbu.no. De sitter klare til å hjelpe deg til å skreddersy en studieplan etter dine interesser, behov, og planer for videre studier eller arbeidsliv.

I løpet av de to første årene i studiet får du en god oversikt over alle fagområdene, og et godt grunnlag for senere å velge retning i fordypning.

Nedenfor finner du en oversikt over obligatoriske emner i bachelorprogrammet. Så følger en oversikt over valgfrie emner som er generelle valgfrie emner og fordypningsemner innen ernæring og fôrteknologi, etologi og husdyrmiljø, og husdyravl og genetikk.

Obligatoriske emner

1. studieår:
Emnekode   (Studiepoeng / semester)

2. studieår:

3. studieår:

Under er en oversikt over valgfrie emner som kan brukes til å bygge opp bachelorgraden i ulike fordypninger innen fagområder. Generelle valgfrie emner som passer inn i alle fordypninger, eller inngå i en bred bachelor i husdyrvitenskap er oppgitt først.

Anbefalte emner for de ulike fordypningene står nedenfor den generelle oversikten. Høsten 3. året er tilrettelagt for å kunne ta internship, eller dra på utveksling til utenlandske universiteter (https://www.nmbu.no/student/utveksling).

Emner som kan inngå i tittelen sivilagronom etter gjennomført mastergrad er merket med*.  Se eksempelplan for master i husdyrvitenskap for informasjon om sivilagronom-tittelen.


Generelle valgfrie emner

Emnekode   (Studiepoeng / semester)
BINT301 (1) Internship (5-15 stp/hele året)
ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft  (5 stp/august)
ECN260* Landbrukspolitikk I  (5  stp/januar)
ECN261* Landbrukspolitikk II  (5  stp/vår)
HFH255 Hestevitenskap  (10 stp/høst)
HFX204 Reindrift  (5 stp/vår)
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi  (10 stp/høst)
HFX253* Produksjon på gris og fjørfe  (10 stp/vår)
HFX255* Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe (10 stp/vår)
HFX256* Småfe: avl, ernæring og etologi (5 stp/august)
LNG250 (2) Akademisk skriving  (5 stp/høst)
SDG201* Klimagasser fra plante- og husdyrproduksjoner (5 stp/høst)

1) Fortrinnsvis ment for masterstudenter eller 3. års bachelorstudenter.
2) Sterkt anbefalt for alle høsten 3.år.


Fordypning ernæring og fôrteknologi

Emnekode   (Studiepoeng / semester)
HFE205* Fôrmidler og fôrmiddelvurdering (15 stp/høst)
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere (15 stp/juni og høst)
HFX205* Beitebruk og beiteøkologi (5 stp/juni)
MVI261 Prosessteknologi II (5 stp/høst)


Fordypning etologi og husdyrmiljø

Emnekode   (Studiepoeng / semester)
HET203 Dyrevelferd (5 stp/januar)
HET212* Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom (5 stp/vår)
ZOOL250 Atferdsøkologi (10 stp/vår)


Fordypning husdyravl og genetikk

Emnekode   (Studiepoeng / semester)
AQB270 Akvakultur avl og genetikk (5 stp/vår)
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk (10 stp/vår)
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter (5 stp/januar)
BIO210 Molekylærbiologi (10 stp/høst)
BIO223 Evolusjonsbiologi (10 stp/vår)
MATH131 Lineær algebra (5 stp/høst)

 


Studere videre ved NMBU?

Master i husdyrvitenskap

Bacheloren i husdyrvitenskap kvalifiserer til en master i husdyrvitenskap som har fordypninger innen avl, ernæring og etologi. For studenter som tar en master i husdyrvitenskap er det i tillegg mulig å få tittelen ‘Sivilagronom Husdyr’ ved å ta utvalgte emner i løpet av bachelor- og masterstudiene, mer om dette i eksempelplan for master i husdyrvitenskap.

Andre masterstudier ved BIOVIT

I tillegg til master i husdyrvitenskap kan bacheloren kvalifisere til opptak på andre masterstudier ved BIOVIT. Dette er forutsatt at valgfrie emner i bachelorgraden dekker kravene til de ulike masterstudiene. Under er listet emner som kan være aktuelle å ta hvis du sikter deg inn på de ulike andre masterprogrammene.

Studie

Akvakultur 
Genomvitenskap
European Master in Animal Breeding and Genetics (EMABG) /Bsc med fordypning i husdyravl og genetikk
Agroøkologi
Biologi
Urbant Landbruk

Published 18. February 2022 - 10:15 - Updated 9. mars 2022 - 16:08