Studieplaner

Studieplan for bachelor i akvakultur (B-AKVA)

Bachelorgraden i akvakultur er på 180 studiepoeng og består av både obligatoriske emner og valgfrie emner.

Studieplan for bachelor i biologi (B-BIOL)

Bachelorgraden i biologi er et treårig studium som inneholder grunnleggende obligatoriske emner, biologiske emner og valgfrie emner.

Studieplan for bachelor i husdyrvitenskap (B-HV)

Studiet er på 180 studiepoeng og består av obligatoriske fag, inkludert bacheloroppgave og valgfrie emner.

Studieplan for bachelor i plantevitenskap (B-PV)

Bachelorgraden i plantevitenskap er et treårig studium som inneholder obligatoriske studieretningsemner og valgfrie emner.

Study plan for Master in Plant Sciences

The Master's degree in Plant Sciences is a two-year full-time study, that consist of mandatory courses and elective courses. There are two specializations in English, that shows the students chosen focus area.

Studieplan for master i urbant landbruk (M-UA)

Mastergraden i urbant landbruk er et 2-års heltidsstudium bestående av obligatoriske emner og valgfrie emner. Studenten velger selv sin spesialisering innenfor fagområdet.

Study plan for Master in Aquaculture (M-AA)

Master in Aquaculture is a 2 year master program.

Studieplan for master i plantevitenskap (M-PV)

Mastergraden i plantevitenskap er et 2-års heltidsstudium bestående av obligatoriske emner, studieretningsemner og valgfrie emner. Studenten velger selv sin spesialisering innenfor fagområdet. Mastergraden har tre studieretninger, som viser studentens hovedfokus under studiene.

Det er mulig å oppnå tittelen sivilagronom ved rett valg av emnesammensetning i bachelorgraden og i mastergraden. Ytterligere beskrivelse av denne kan finnes i pdf-versjonen av studieplanen (i margen).

Study plan for Master in Agroecology (M-AE)

Master in Agroecology is a 2 year master program. The master program has a double and single degree option.

Study plan for Master in Genome Science (M-GS)

Master in Genome Science is a 2 year master program.