Smittesikkerhet – krav om MRSA-test for IHA studenter etter hjemkomst fra utveksling

Norske husdyr har god helse. Det er få alvorlige smittsomme dyresjuk­dommer i Norge. Det er også lite av smittestoffer som smitter fra dyr og kan gi sjukdom hos mennesker. Denne gode helsen ønsker vi å ta vare på. Og du kan bidra!

Se hvordan i brosjyren fra Animalia

Published 27. February 2019 - 11:29 - Updated 27. February 2019 - 11:42