Gradsoppgaver tema

Forslag til tema for bachelorgradsoppgaver

Forslag til tema for bachelorgradsoppgaver

Her finner du forslag til noen mulige bacheloroppgaver ved BIOVIT. Forslagene kan være presentert på engelsk, men kan fint skrives på norsk.

Tema Fisk og Akvakultur - Thesis propsals in Aquaculture

Tema Fisk og Akvakultur - Thesis propsals in Aquaculture

Her finner du noen forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver innen temaet fisk og akvakultur.

Here you will find some thesis proposals in Aquaculture.

Tema Genetikk/Thesis proposals Genetics

Tema Genetikk/Thesis proposals Genetics

Her finner du noen forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver innen temaet genetikk og genomvitenskap.

Here you will find some thesis proposals in Genetics and Genome Science.

Tema Husdyr - Thesis proposal in Animal Science

Tema Husdyr - Thesis proposal in Animal Science

Her finner du noen forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver innen temaet husdyr.

Here you will find some thesis proposals in Animal Sciences.

Tema Planter -  Thesis proposals in Plant Sciences

Tema Planter - Thesis proposals in Plant Sciences

Her finner du noen forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver innen temaet planter.

Here you will find some thesis proposals in Plant Sciences.