3 - Utdanningsplan, ph.d-avtale og datahåndteringsplan

Utdanningsplan og opplæringsdel

NMBU 1.3 Utdanningsplan skal inneholde prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og plan for opphold ved andre institusjoner (i inn- og utland).

Opplæringsdelen

Kravet til opplæringsdelen er 35 studiepoeng inkludert kurs i forskningsetikk og vitenskapsteori på minst 5 studiepoeng. Kandidaten kan i samråd med hovedveileder velge å inkludere flere studiepoeng. Som hovedregel kreves kurs i statistikk i opplæringsdelen, eller dokumentert sterke ferdigheter i statistikk ved opptak, sett i forhold til ph.d.-studentens fagområde. Opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før avhandlingen leveres inn til bedømmelse.

Innen rammen av 35 studiepoeng kan opplæringsdelen inneholde inntil 5 studiepoeng i generelle ferdigheter som prosjektledelse, forskningsformidling eller pedagogikk. Kurs i akademisk skriving godkjennes ikke som tellende studiepoeng i opplæringsdelen.

Endringer i avtaleperiode/veiledere/opplæringsdel

Hvis du har endringer i opplæringsdelen, veiledere eller avtaleperiode, må du fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endringsskjema.  

Alder og nivå på emner

Emner som inngår skal være på master- eller ph.d.- nivå, og minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved oppstart. For ph.d.-kandidater som har tatt forskerlinje, gjelder at hele opplæringsdelen skal være tatt etter opptak til forskerlinjen.

Forskningsetikk

Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. PHI401 eller VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke fakultetet om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. Du må levere emnebeskrivelse og karakterutskrift/ kursbevis til fakultetet slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Fakultetet rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

Les mer om emner ved NMBU og andre institusjoner og spesialpensum.

 

 

Published 12. oktober 2020 - 12:51 - Updated 29. April 2021 - 12:31