2 - Startseminar

Obligatoriske seminarer

Ph.d.-kandidaten skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Målet  med seminarene er å sikre at ph.d.-kandidaten kommer raskt i gang med doktorgradsarbeidet, får synliggjort sin progresjon og får diskutert faglige og praktiske utfordringer i prosjektet, med et bredere publikum enn veiledergruppen.

Før utdanningsplanen kan godkjennes, skal kandidaten gjennomføre et startseminar

Tidspunkt og hensikt

Startseminaret skal gjennomføres i første semester, og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

  1. Ph.d.-kandidaten presenterer prosjektplan og utdanningsplan for å få innspill på prosjektvinkling, design, metode, omfang og realisme av prosjektet samt mulige emner, seminarer og aktiviteter. 
  2. Diskutere hvilke tekniske, akademiske og praktiske ressurser som er nødvendige for å kunne gjennomføre prosjektet.
  3. Drøfte opphold ved annet (lære-)sted enn NMBU.

Generelt for alle seminarene


Tilhørere

  • Ph.d.-kandidatens veiledere
  • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
  • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar

  • Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført.
  • Hovedveileder har ansvar for å annonsere seminar.
  • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
  • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret.

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. 

 Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 

 

Published 13. oktober 2020 - 11:05 - Updated 29. september 2021 - 13:51