7 - Sluttseminar

Sluttseminar


Tidspunkt og hensikt
Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

Gjennomføring
1. Presentasjon av innholdet i avhandlingen.

2. Respons fra tilhørerne. Innspill til det avsluttende arbeidet.

3. Praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas. 

Generelt for alle seminarene

 

 Tilhørere

  • Ph.d.-kandidatens veiledere
  • Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
  • Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar

  • Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført.
  • Hovedveileder har ansvar for å annonsere seminar.
  • Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
  • Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret.

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. 

 Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

 

Published 13. oktober 2020 - 11:36 - Updated 29. september 2021 - 10:47