7 - Sluttseminar

Sluttseminar


Tidspunkt og hensikt
Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

Gjennomføring
1. Presentasjon av innholdet i avhandlingen.

2. Respons fra tilhørerne. Innspill til det avsluttende arbeidet.

3. Praktiske tips og råd om prøveforelesning og disputas. 

Generelt for alle seminarene


Tilhørere
• Ph.d.-kandidatens veiledere
• Ansatte og studenter ved fakultetet og ev. andre relevante forskningsmiljøer
• Andre ph.d.-kandidater og deres veiledere

Ansvar
• Hovedveileder har ansvar for å ta initiativ til at seminarene blir holdt og for at det blir rapportert til fakultetet at seminarene er gjennomført
• Hele veiledergruppa bør være til stede under seminarene og diskusjonen etterpå.
Det skal være minst en veileder tilstede.
• Fakultetet har ansvar for å organisere seminarene
• Ph.d.-kandidaten har ansvar for presentasjonen under seminaret

Det skal settes av tid til respons fra tilhørerne. Det kan være en god idé at en eller flere personer har i oppgave å komme med konstruktiv kritikk.

 Se også NMBUs anbefalte rutiner for de obligatoriske seminarene.

Annonsering av seminarer gjøres ved å fylle ut skjema PhD seminars.

Published 13. oktober 2020 - 11:36 - Updated 6. januar 2021 - 12:31