5 - Midtveisevaluering

Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer, et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme fakultet eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema NMBU 2.3 Midtveisevaluering til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.

BIOVIT har egne rutiner for midtveisevaluering, se dokument under.

Rutiner for midtveisevaluering på BIOVIT

 

 

Published 13. oktober 2020 - 11:27 - Updated 6. januar 2021 - 11:09