4 - Fremdriftsrapport 1

Fremdriftsrapportering og datahåndteringsplan

Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport (frist 15. januar) på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her. 

Les mer om framdriftsrapport på forskningsavdelingens sider.

Published 13. oktober 2020 - 11:21 - Updated 29. september 2021 - 8:50