4 - Fremdriftsrapport 1

Fremdriftsrapportering

Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport (frist 15. januar) på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

Datahåndteringsplanen

Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer. Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her. 

Les mer om framdriftsrapport på forskningsavdelingens sider.

Published 13. oktober 2020 - 11:21 - Updated 29. April 2021 - 12:40