Ph.d.-studiet ved Biovit

Ph.d.-studiet ved Biovit

Her finner du informasjon om gjennomføringen av ph.d.-studiet ved Biovit.

  

Tidslinje ph.d.

Foto
Mara Dagestad

Tidslinjen i pdf.-format

Kjenn dine rettigheter og plikter

Gjør deg kjent med forskrifter og rettningslinjer for doktorgrader ved NMBU.

BIOVIT har utfyllende regler til forskriften for graden philosophiae doctor (ph.d).

Stipendiat, ph.d.-kandidat eller ph.d.-student?

En stipendiat er ansatt på NMBU for å ta en doktorgrad. En stipendiat har lønn, og har samme rettigheter og plikter som enhver annen ansatt ved NMBU.

Ph.d.-kandidat er et fellesbegrep for alle som er tatt opp til et ph.d.-program, uavhengig av arbeidssted og finansiering.

Som ph.d.-kandidat har du to forskjellige avtaler:

  1. en ansettelsesavtale som regulerer lønn og ansettelsesforhold
  2. en ph.d.-avtale som inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere og fakultetet, og med eventuelle involverte eksterne parter. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering,
    veiledning,rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater.

Som ph.d.-kandidat er du registrert som student og har studierett ved NMBU og kan melde deg opp i emner ved NMBU via Studentweb.

Det er kun ph.d.-kandidater som får støtte fra Lånekassen som skal betale semesteravgift. Andre ph.d.-kandidater, for eksempel alle som er ansatt i en stipendiatstilling, er ikke definert som «studenter» i denne sammenhengen og skal ikke betale semesteravgift.

Forskningsutvalget ph.d.

Søknader som sendes inn til fakultetet blir behandlet i Forskningsutvalget ph.d

Forskningsutvalget ph.d. er en arbeidsgruppe for Forskningsutvalget ved BIOVIT.

Helsehjelp

Som ph.d.-kandidat kan det hende at du av og til har behov for helsehjelp eller rådgivning som universitetet ikke tilbyr. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg, se Helsestasjon for ungdom og studenter. Du kan også ta kontakt med HMS-rådgiver ved fakultetet.

SoDoC

Ved NMBU finnes det en uavhengig ikke-politisk interesseorganisasjon for alle ph.d.-kandidater, SoDoC. Alle ph.d.-kandidater er automatisk medlem av denne organisasjonen.

Kontaktinfo ph.d. ved BIOVIT

- phd-biovit@nmbu.no
Mara Dagestad (seniorrådgiver ph.d.), tlf. 67 23 27 15
Anna Mazzarella (seniorrådgiver ph.d.), tlf. 67 23 26 8
Anne Berit Wold (ph.d.-programleder), tlf. 67 23 28 13

Hvem gjør hva på BIOVIT

På vår side på intranett finner du en oversikt over administrativt ansatte på BIOVIT, samt en liste sortert på arbeidsoppgaver.

Mer informasjon for nye ph.d.-kandidater (engelsk tekst)

_____________


Nedefor finner du utfyllende informasjon om alle punktene på kartet over