Ph.d.-studiet ved Biovit

Ph.d.-studiet ved Biovit

Her finner du informasjon om gjennomføringen av ph.d.-studiet ved Biovit.


Tidslinje ph.d.-program BIOVIT

Foto
Mara Dagestad

  

Forskrifter og rettningslinjer for doktorgrader ved NMBU

Gjør deg kjent med forskrifter og rettningslinjer for doktorgrader ved NMBU.

BIOVIT har utfyllende regler til forskriften for graden philosophiae doctor (ph.d).

Stipendiat, ph.d.-kandidat eller ph.d.-student?

En stipendiat er ansatt på NMBU for å ta en doktorgrad. En stipendiat har lønn, og har samme rettigheter og plikter som enhver annen ansatt ved NMBU.

Ph.d.-kandidat er et fellesbegrep for alle som er tatt opp til et ph.d.-program, uavhengig av arbeidssted og finansiering.

Som ph.d.-kandidat har du to forskjellige avtaler:

  1. en ansettelsesavtale som regulerer lønn og ansettelsesforhold
  2. en ph.d.-avtale som inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere og fakultetet, og med eventuelle involverte eksterne parter. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering,
    veiledning,rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater.

Som ph.d.-kandidat er du registrert som student og har studierett ved NMBU og kan melde deg opp i emner ved NMBU via Studentweb.

Det er kun ph.d.-kandidater som får støtte fra Lånekassen som skal betale semesteravgift. Andre ph.d.-kandidater, for eksempel alle som er ansatt i en stipendiatstilling, er ikke definert som «studenter» i denne sammenhengen og skal ikke betale semesteravgift.

Hvem gjør hva i administrasjonen

Her finner du en liste over hvem som kan hjelpe deg med forskjellige administrasjonsspørsmål.

_____________


Nedefor finner du utfyllende informasjon om alle punktene på kartet over