For våre studenter

Internship BIOVIT

Internship BIOVIT

Internship kan gi deg som student relevant arbeidserfaring. 

Du får arbeidserfaring, kontakter i arbeidslivet, praktisk læring og en viktig erfaring utenfor universitetet.

Study plans for students at the Faculty of Biosciences (BIOVIT)

Study plans for students at the Faculty of Biosciences (BIOVIT)

Her finner du lenker til studieplaner for de ulike programmene ved Fakultet for biovitenskap:

Here you may find the study plans for the different study programs at the Faculty of biosciences:

Tema for gradsoppgaver/ Thesis proposals

Tema for gradsoppgaver/ Thesis proposals

Her finner du forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver.

Here you will find thesis proposals.

Endringer i emnetilbudet ved BIOVIT /Changes in the courses offered at BIOVIT

Endringer i emnetilbudet ved BIOVIT /Changes in the courses offered at BIOVIT

-For studieåret 2022/23 vil det bli noen endringer i emnetilbudet ved BIOVIT. Endringene vil gjelde fra august 2022.


-In the academic year of 2022/23 changes will be made to the courses offered at BIOVIT. The changes will apply from August 2022.

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for biovitenskap

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for biovitenskap

Studiestart høst 2022.

Welcome information autumn 2022

Smittesikkerhet – krav om MRSA-test for IHA studenter etter hjemkomst fra utveksling

Smittesikkerhet – krav om MRSA-test for IHA studenter etter hjemkomst fra utveksling

For å unngå smitte til SHF sin besetning og eventuelt andre norske besetninger, er det et krav om MRSA-test etter hjemkomst fra utveksling for IHA studenter som har jobbet med dyr i utlandet.

Studèr HEST ved NMBU!

Studèr HEST ved NMBU!

Ser du etter en utdanning som gir deg kompetanse på HEST?