For våre studenter

NMBU har flotte parkanlegg både på Campus Ås og Campus Adamstuen.

For våre studenter

På denne siden vil du finne relevant informasjon for programstudenter ved faktultetet.

NMBU har flotte parkanlegg både på Campus Ås og Campus Adamstuen.

Studieplaner

Her finner du lenker til studieplaner for de ulike programmene ved Institutt for plantevitenskap:

Studenter ved NMBU

Velkommen til nye studenter

Velkommen til oss!

På denne siden finner du praktisk informasjon om studiestart i august, både faglig og sosialt. Informasjonen vil bli oppdatert fortløpende dersom det skjer endringer i programmene. Vi anbefaler at du sjekker opp informasjonen kort tid før studiestart, slik at du får med deg de siste oppdateringene. Du kan også like vår facebookside og få oppdatert informasjon der.

Fra parken ved NMBU

Forslag til gradsoppgaver

Her finner du forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver.

Glade kandidater

Hvor havner våre kandidater

Hvor jobber tidligere plantevitenskap- og biologistudenter

Ph.d.-studiet

Her finner du informasjon om gjennomføringen av ph.d.-studiet.