For våre studenter

Endringer i emnetilbudet ved BIOVIT /Changes in the courses offered at BIOVIT

Endringer i emnetilbudet ved BIOVIT /Changes in the courses offered at BIOVIT

-For studieåret 2021/22 vil det bli noen endringer i emnetilbudet ved BIOVIT. Endringene vil gjelde fra august 2021.


-In the academic year of 2021/22 changes will be made to the courses offered at BIOVIT. The changes will apply from August 2021.

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for biovitenskap

Velkommen til nye studenter ved Fakultet for biovitenskap

Her finner du praktisk informasjon om studiestart i august, både faglig og sosialt. Informasjonen vil bli oppdatert fortløpende dersom det skjer endringer i programmene. Vi anbefaler at du sjekker opp informasjonen kort tid før studiestart, slik at du får med deg de siste oppdateringene.

Studieplaner - studier ved Fakultet for biovitenskap

Studieplaner - studier ved Fakultet for biovitenskap

Her finner du lenker til studieplaner for de ulike programmene ved Fakultet for biovitenskap:

Smittesikkerhet – krav om MRSA-test for IHA studenter etter hjemkomst fra utveksling

Smittesikkerhet – krav om MRSA-test for IHA studenter etter hjemkomst fra utveksling

For å unngå smitte til SHF sin besetning og eventuelt andre norske besetninger, er det et krav om MRSA-test etter hjemkomst fra utveksling for IHA studenter som har jobbet med dyr i utlandet.

Forslag til gradsoppgaver

Forslag til gradsoppgaver

Her finner du forslag til tema for avsluttende gradsoppgaver.

Here you will find topic suggestions for master thesis.

Studèr HEST ved NMBU!

Studèr HEST ved NMBU!

Ser du etter en utdanning som gir deg kompetanse på HEST?