Styret

 

Medlem Vara
Styreleder:
Egil Olsvik
Direktør Forretningsutvikling i Nortura           
 

Eksterne medlemmer:

Katrine Røed Meberg  Generalsekretær i Norsk gartnerforbund

Nina Santi
Administrerende direktør i AquaGen

1. vara: Eirik Selmer-Olsen
Konserndirektør forskning og utvikling i Tine

2. vara: Nina Glomsrud Saxrud Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Viken

3. vara: Arne Hermansen
Avdelingsdirektør, divisjon for bioteknologi og plantehelse, NIBIO

Fast tilsatt i undervisning- og forskerstilling:

Førsteamanuensis Simen Rød Sandve

Professor Trine Hvoslef-Eide

1. vara: Forsker Morten Lillemo

2. vara: Førsteamanuensis Egil Prestløkken

Midlertidig tilsatt i undervisning- og forskerstilling:

Stipendiat Kirsti Winnberg

Stipendiat Anders Keim Wulff-Vester

Teknisk/administrativt personale:

Seniorrådgiver Mara Georgiana Dagestad

Avdelingsingeniør Svein Andrè Kolltveit

Studenter:  

Espen Evju

Anne Trætteberg Reitan

Aqeel Ahmad

 

Published 19. desember 2016 - 11:07 - Updated 14. mars 2022 - 16:55