Styret

Styret ved Fakultet for biovitenskap i perioden 1.1.2017 til 31.7.2021

Styret

 

Medlem Vara
Styreleder:
Egil Olsvik
Direktør Forretningsutvikling i Nortura           

Eksterne medlemmer:

Katrine Røed Meberg  Generalsekretær i Norsk gartnerforbund

Nina Santi
Administrerende direktør i AquaGen

1. vara: Eirik Selmer-Olsen
Konserndirektør forskning og utvikling i Tine

2. vara: Morten Ingvaldsen Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3. vara: Ingeborg Klingen
Avdelingsleder divisjon for bioteknologi og plantehelse, NIBIO

Fast tilsatt i undervisning- og forskerstilling:

Professor Øystein Holand

Professor Anne Kjersti Uhlen

1. vara: Forsker Morten Lillemo

2. vara: Forsker Hanne Fjerdingby Olsen

Midlertidig tilsatt i undervisning- og forskerstilling:
Stipendiat Tove Kristina Sundgren Stipendiat Jon Kristian Sommerseth
Teknisk/administrativt personale:
Overingeniør Dag-Kristoffer Forberg Seniorrådgiver Cathrine Strømø
Studenter:

Kirsti Winnberg
Bendik Ferkingstad

1. vara: Trine Langeby Nilsen
Published 19. desember 2016 - 11:07 - Updated 3. juli 2017 - 8:39