Meny
Plantevitenskap
Forskning
+Forskning

Forskning

Forskning ved IPV

Vi driver aktiv forskning langs hele kjeden fra basale studier av gener og genuttrykk, molekylær evolusjon, genomsekvensering og  bioinformatikk til praktisk anvendelse av bioteknologiske metoder i utvikling av plantesorter med nye egenskaper.

Vi søker å forstå plantenes vekst og utvikling og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter. Vår tilnærming er eksperimentelle metoder innen genetikk og plantefysiologi.