+Forskning

Plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nasjonalt og internasjonalt senter for plantekunnskap som knytter utdanning og forskning til bruk av planter i landbruk, landskap og til produksjon av mat.

Forskning

Ugras i eng og beitemark

Sivarter er et økende ugrasproblem som reduserer næringsverdien i grasavlingene. Doktorgradsforskningen til Wiktoria Kaczmarek-Derda vil bidra med...

Soppgifter i mais

Fusarium-råte og utvikling av soppgifter er en stor trussel mot maisproduksjonen over hele verden. I sin doktorgrad påviser Hadush Tsehaye...

Aktuelt

Riktignok ikke med deg, men med seg selv, med andre trær og med organismer i jorden. Inne i treet skjer det overføring av signaler i ...
Hvert år deler Gartnerhallen og BAMA ut to utdanningsstipend på 25 000,- til studenter som tar mastergrad innen fagfeltene plantevitenskap og relaterte fagområder. Årets stipend ...
De fleste grasarter har sin opprinnelse i tropene og sub-tropene, men grasunderfamilien Pooideae er mer tilpasset kjølige klimaområder som i Norden, noe som er helt ...

Om instituttet

Introtekst om instituttet

IPV har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Følg oss på sosiale medier